Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit seOdeslat odpověď
Uživatelské jméno:
Předmět:
Tělo zprávy:
Vložte sem vaši zprávu, může obsahovat maximálně 60000 znaků. 

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Velikost písma:
Barva písma
Možnosti:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Zakázat BBCode
Zakázat smajlíky
Zakázat URL adresy v tomto příspěvku
Otázka
Kolik je na jedné ruce prstů?:
Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
   

Přehled tématu - Etika jako povinný předmět?
Autor Zpráva
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Etika, jako povinný předmět by měl existovat . Nemá být však vnímán jako něco, co je nemožné uskutečnit. K etice má vést láska k lidem, dětem, kteří jednou budou utvářet společnost, podle toho co do nich jsme sami schopni vložit. Je přeci etické se k sobě navzájem chovat slušně, rozvíjet inteligenci člověka, který nejenom že umí čelit problémům společnosti, protože rozumí jejich příčinám, ale dovede rovněž v ostatních probouzet jejich skryté vrozené lidské vlohy.

Existuje přeci základní listina lidských práv a svobod, kde mimo jiné stojí, že člověk má právo na život v míru a bezpečí. Existuje rovněž mezinárodní úmluva o právech dětí, kde v samotném úvodu je zmíněno, že dítě má právo na ochranu již od samého početí, že má právo žít v láskyplném rodinném prostředí, které by mu umožnilo dospět v harmonickou lidskou bytost a školský zákon se zavazuje k tomu, že dětem vytvoří klidné a bezpečné prostředí napomáhající rovněž k harmonickému rozvoji mladé generace. To vše však bez hlubokého láskyplného pochopení není možné, proto je hlavním iniciátorem láska v nás, která nehledí pouze na hmotný zisk, ale je jí nadevše vnitřní bohatství člověka z něhož může přinést světu porozumění, obrození a úctu k člověku, jenž se má vhodnou výchovou rozvinout ve zdravou lidskou bytost, které není lhostejné v jakém světě žije a proto je schopna jej vědomě a inteligentně přetvářet k životu, jaký má být veden mezi ostatními lidmi, k životu zaměřeném především na lidskost, aby se nemohlo v budoucnu stát, že děti ušikanují kantorku k smrti, aby se vedly války způsobující masové migrace obyvatel a smrt mnoha lidí, kteří se stali obětí chaotického vlivu výchovy a vzdělání jenž nemá na zřeteli lidskou důstojnost a práva, vyhlašujíc právo šaría, které si osobuje právo na vyhlazení jeho odpůrců a jinověrců.

K tomu abychom věděli jak správně vést etickou výchovu mládeže, je třeba znát i vysoký mravní kodex zaznamenaný v desateru Božích přikázání, sami jej přijali do srdcí a začali jím žít. Pak je také rovněž důležité znát to co je zapsáno v evangeliích, co člověka, lidskou duši znesvěcuje, snižuje jeho lidskou důstojnost a právo na slušný život, že je to druh myšlenek, kterých se má člověk vyvarovat, bdít nad nimi a nedovolovat jejich projevu kde mohou uplatňovat svůj ničivý vliv na život jedince, společnosti a lidstva. Ježíš za svého působení na zemi, o nich vyučoval, že všechno myšlení na vraždy, zabití, krádeže, loupeže, smilství a cizoložství, na urážky, závist, opovážlivost, bezuzdnost, je ze zlého. Rovněž vyučoval o myšlenkách blahoslavených, tedy takových které člověka povznáší k opravdovému lidství, jakými jsou prosazování práv, spravedlnosti, věrnosti, mírnosti, šlechetnosti a vznešenosti vedoucí k vzájemné pomoci, soucitu a milosrdenství. Bez těchto znalostí není možná etická výchova.

Etika, totiž vidí v každém člověku člověka, který je obětí společenských vlivů, proto chybující a mnohdy hodně zraňující.i přesto jej vnímá jako člověka, který má právo na naší pomoc, na uvědomění si že svým mylným postojem a jednáním těžce narušuje přirozená lidská práva, že s tohoto jednání mu vzejde osud těžkostí a procesů v nichž bude v budoucnu těžce očišťovat svá provinění proti Božím Zákonů které mají člověka vychovat k lidskosti a nikoliv k opaku. Proto každá příčina sebou nese odpovídající následek. Vědí to jen zasvěcení lidé, ostatní to považují za životní nahodilost, avšak kdo byl postaven do života jako učitel a kantor, vychovatel je v pozici kdy na sebe přebírá nesmírnou odpovědnost za působení na ty, jenž jim byli životem svěřeny do jejich péče a výchovy. Přistupují-li k těmto věcem lhostejně a nebo s malým zájmem, bylo by pro ně lépe kdyby svá místa uvolnili těm, co by lépe naplňovali toto krásné poslání.
Příspěvek Napsal: pon 29. úno 2016 20:01:26
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Vida, projekt za 65 mega je na světě!
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/1045180
Příspěvek Napsal: pon 16. dub 2012 16:57:23
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Pan Polášek píše: "Proč měl Komenský hodné žáčky? Protože moderní etiku tehdy nevyučoval a držel se osvědčeného náboženství." Vida... někdo zřejmě pamatuje i Komenského žáčky.

Prosím přečtěte si ještě jednou moji repliku, samozřejmě nevychází z řádného výzkumu, ale také "neteoretizuje", opírá se o vlastní (byť třeba skromnou a statisticky nevýznamnou) zkušenost.

Ale opusťme náboženství. Myslím, že pro mě (a věřím že pro mnoho dalších)skutečnou etickou výchovou (vedle příkladu rodičů) byla literatura. Beletrie. Já byl odkojen např. Verneovkami, kde bylo dobro a zlo, podlost a hrdinství, jasně vymezeno. Přestava školního předmětu, který přivede žáky k lepším mravům, je zcela směšná.

(Možná se ale k takovému předmětu schyluje: V seznamu národních projektů MŠMT čtu Etická a občanská výchova.)
Příspěvek Napsal: ned 11. bře 2012 17:17:53
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Dobrý den,

učím teprve třetím rokem, takže moc zkušeností nemám, ale chtěl bych vyjádřit myšlenku, že mnohem větší vliv na etické a mravní chování bude mít celý učitelský sbor složený z eticky, mravně a správně jednajících učitelů než jeden učitel učící etiku. Když by se k tomu přidalo eticky a mravně jednající vedení státu bylo by to super.
Tímto nechci degradovat vliv etiky jako předmětu, protože i takto lze etické, správné chování předávat.
Souhlasím s názorem, že by učitelé měli být vzory ve správném (etickém, mravním, ... chování). Žáci si všímají a jsou naštvaní na to, když je po nich vyžadováno chování, které ale učitelé porušují. Ojediněle se setkám i s tím, že učitel žáky navádí do neetického chování, nesprávného jednání.
Pokud bychom tedy zavedli etiku jako předmět, stále by tu byl rozpor mezi "správně jednajícím" učitelem, který učí etiku a učiteli ostatními, kteří toto chování ne vždy naplňují. A jak už to bývá, neetické chování často přináší osobní užitek, tak proč by si žák měl zvolit etické chování, když i ostatní z neetického "profitují"?
A když by se podařilo, aby byli všichni učitelé "správně eticky" jednající, tak je tu vliv rodin, přátel, státu, ... V konečném důsledky se žák může ptát: "Jednou stejně umřu, tak proč si to trochu neokořenit?" (Myslím, že to znáte.)

Boj mezi "správným etickým" a "nesprávným neetickým" chováním tu bude stále. Dokud nedojde k naplnění prosby Jana Ámose Komenského: Národe Český navrať se ke Kristu.

Co, ale můžeme udělat, je toto: jako učitelé, rodiče, přátelé, ... můžeme udělat maximum pro to, abychom pro naše žáky, děti, kamarády a sousedy byli "správnými vzory". O tom, jak se rozhodnou, rozhodují sami.

Ať už se tedy pro etiku nový předmět zavede nebo ne, nejdůležitější je apel etického, správného jednání na celý pedagogický sbor! Potom bude etické chování přítomno v každé hodině, na každé chodbě školy, o každé přestávce, ...

Omluvte prosím moji terminologii a mírné odběhnutí od tématu. Myslím si, že etika a Křesťanská víra nelze oddělit!

Na závěr: pokud bych si měl vybrat z možností, jestli etiku jako předmět zavést nebo jestli apelovat na etické chování učitelského sboru. Volím apel na učitelský sbor.

Miloš Kafka
Příspěvek Napsal: ned 11. bře 2012 15:27:32
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Já myslím, že například názor pana Poláška již byl uveden ve starších příspěvcích :-)- trochu jsme v debatě odklonili výhybku, co říkáte?
Naše původní téma se věnovalo etické výchově, ne náboženství ;-). Pokud se nemýlím, je mezi těmito pojmy stále ještě velký rozdíl. Pojďme se tedy vrátit k podstatě debaty, jak ji pan Koubek správně o něco výše připomněl: Potřebujeme v současné škole učit "mravy" - a pokud ano, jak? Řešila by to etická výchova?
Příspěvek Napsal: pát 11. úno 2011 13:31:50
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
František Polášek píše:
[Pane Sotoláři,
máte z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI možnost porovnat chování žáků ZA DOBY kdy bylo náboženství povinné? Nebo jen teoretizujete? Já porovnat můžu a s naprostou jistotu tvrdím, že chování mládeže bylo v tehdejší době nesrovnatelně lepší než dnes. Mám to na vlastní kůži prožité.


Pánové, děkuji za výměnu názorů. Pana Poláška a dalších diskutujících bych se rád zeptal: Považujete okolnost, že se ve škole, kde se děti (a učitelé) k sobě lépe chovali, vyučovalo náboženství, za:
1. jediný důvod, proč se k sobě lidé chovali jinak než dnes.
2. za jeden z důvodů mezi mnoha jinými - vedle třeba jiného přístupu společnosti a rodiny k dítěti, jiným vzorům tehdejší mládeže, jinému charakteru společnosti (méně radikálního individualismu a individuální odpovědnosti) apod.
3. nelze to posoudit, protože nelze takový výzkum, který by tuto souvislost prokázal, provést.
4. je to náhoda, každé dítě se chová jinak.
5. je to zbytečná diskuse.

Já hlasuji za 3., ale částečně i pro 2. odpověď.
Příspěvek Napsal: pát 11. úno 2011 11:48:19
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Mgr. Zdeněk Sotolář píše:
František Polášek píše:
Pokud nebude v rodinách a na školách zavedena od útlého věku povinná náboženská výchova, můžou pedagogové používat nejmodernější metody výuky a nebude to nic platné.


Také jsem z jihu Moravy. Žáci navštěvující náboženství nejsou ani mravnější, ani ukázněnější. Často naopak.

Pane Sotoláři,
máte z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI možnost porovnat chování žáků ZA DOBY kdy bylo náboženství povinné? Nebo jen teoretizujete? Já porovnat můžu a s naprostou jistotu tvrdím, že chování mládeže bylo v tehdejší době nesrovnatelně lepší než dnes. Mám to na vlastní kůži prožité. A tomu také tvrdím, že jakékoliv pokusy o výchovu etiky v dnešní době se nemůžou výsledky zdaleka přiblížit té době temna, jak se teď tehdejší výuce náboženství říká. Proč měl Komenský hodné žáčky?
Protože moderní etiku tehdy nevyučoval a držel se osvědčeného náboženství. Nic lepšího lidé nemůžou vymyslet.
Příspěvek Napsal: pát 11. úno 2011 11:09:22
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
I já připomínám :-)
Petr Koubek píše:
... Připomínám, že jsem položil otázky, zejména jak je možno ve škole navodit prostředí pro tvorbu nějakých hodnot, vč. hodnot etiky, morálky a společenské odpovědnosti. Jak tedy na to? Stačí zavést další předmět?
Příspěvek Napsal: pon 07. úno 2011 14:02:17
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Díky za moudrá slova! Jsem ráda, že zrovna v těchto fórech se scházejí učitelé, kterým leží na srdci, jak nejlépe vést žáky do života. Jeden výzkum nedávno upozornil, že většina veřejnosti se o vzdělávání dětí příliš nezajímá. A tak učitelé za každé "držené" palce jsou rádi. Oni mají spoustu náročných úkolů a podporu potřebují.
Příspěvek Napsal: ned 06. úno 2011 13:50:09
  Předmět příspěvku:  Re: Etika jako povinný předmět?  Odpovědět s citací
Je potěšující, že školství indikovalo pokles morálky žáků a na to reagovalo snahou tento stav zlepšit. Jak a do jaké míry se to povede se uvidí časem. Věřím, že si pedagogové uvědomují, že si dělají budoucnost svoji i žáků. Že se snaží a že jim situace není lhostejná je v diskuzích vidět.
Odezva jejich práce se bude projevovat a vlastně se stále projevujev životě celé společnosti ve všech oblastech života. Nikdo tomu neuteče.
Takže pedagogům držím palce.
Ale podle mého názoru stačí místo celého ministerstva školství a navazující administrativy JEDEN KOMENSKÝ.
Příspěvek Napsal: ned 06. úno 2011 13:37:45


Přejít na: