Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit seOdeslat odpověď
Uživatelské jméno:
Předmět:
Tělo zprávy:
Vložte sem vaši zprávu, může obsahovat maximálně 60000 znaků. 

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Velikost písma:
Barva písma
Možnosti:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Zakázat BBCode
Zakázat smajlíky
Zakázat URL adresy v tomto příspěvku
Otázka
Kolik barev je na české vlajce:
Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
   

Přehled tématu - Revize RVP
Autor Zpráva
  Předmět příspěvku:  Re: Revize RVP  Odpovědět s citací
Výborný text. http://www.eduin.cz/clanky/ondrej-steff ... vp-1-cast/
Příspěvek Napsal: pon 18. zář 2017 19:27:28
  Předmět příspěvku:  Re: Revize RVP  Odpovědět s citací
Návrh pojetí píše, že "Klíčové kompetence zahrnují vzájemně propojený komplex znalostí, dovedností, vědomostí..."

Jaký rozdíl je mezi znalostmi a vědomostmi? Nejdřív bychom měli rozklíčovat ( :D ) ptydepe a dohodnout se na nějakém jednotném slovníku.
Příspěvek Napsal: čtv 24. srp 2017 5:56:04
  Předmět příspěvku:  Re: Revize RVP  Odpovědět s citací
Konzistence s obecnými cíli vzdělávání? Tak bychom měli začít snad s těmi cíli. Stejně máme dvojí.
Zákon praví
(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi,
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní
činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a
svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní,
jazykové a náboženské identitě každého,
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a
pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a
mezinárodním měřítku,
g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale
udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
A RVP.ZV odpovídá
3.2 Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
 umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;
 podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;
 vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;
 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;
 připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;
 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;
 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný;
vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2015
9
 vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;
 pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Zbytečný luxus. Ne?
Příspěvek Napsal: čtv 24. srp 2017 5:48:46
  Předmět příspěvku:  Re: Revize RVP  Odpovědět s citací
Na základě této revize budou stanoveny očekávané výsledky učení dětí v předškolním vzdělávání a žáků základních a středních škol (dále pouze žáci), které budou závazné a společné pro všechny; při formulaci výsledků bude důsledně přihlíženo k jejich:
konzistenci s obecnými cíli vzdělávání;
formativní funkci, včetně funkce kultivační;
věcné správnosti;
nezbytnosti pro vzdělávání žáků v dalších ročnících či stupních vzdělávání;
potřebnosti v každodenním životě;
adekvátnosti a nezbytnosti pro profesní nebo další vzdělávání žáků.

To je tak obecné, že si pod tím každý představí něco jiného.

Bylo by vhodnější začít národním programem.
Příspěvek Napsal: ned 20. srp 2017 19:45:47
  Předmět příspěvku:  Re: Revize RVP  Odpovědět s citací
Návrh pojetí revizí rámcových vzdělávacích programů i zmíněnou anketu naleznete na http://www.pedagogicke.info/2017/07/dot ... ovych.html.
Příspěvek Napsal: úte 15. srp 2017 12:45:07
  Předmět příspěvku:  Revize RVP  Odpovědět s citací
Na MŠMT teď připravují zcela zásadní věc – revizi RVP. Kromě nepovedné ankety žádná široká a veřejná diskuse neprobíhá. Už teď nastává zmatení pojmů (znalosti x vědomosti). Pravděpodobně se nevyhneme tomu, že RVP bude obsahově "upřesňován". Pan ministr říká od kompetencí k učivu. Co to znamená? Co by mělo být v RVP ZV pojmenováno jako neopominutelné a nevolitelné? A jakým způsobem by to mělo být pojmenováno?
Příspěvek Napsal: úte 15. srp 2017 12:20:28


Přejít na:  
cron