Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit seOdeslat odpověď
Uživatelské jméno:
Předmět:
Tělo zprávy:
Vložte sem vaši zprávu, může obsahovat maximálně 60000 znaků. 

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Velikost písma:
Barva písma
Možnosti:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Zakázat BBCode
Zakázat smajlíky
Zakázat URL adresy v tomto příspěvku
Otázka
Kolik je na jedné ruce prstů?:
Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
   

Přehled tématu - IVP pro žáky bez LMP na ZŠ praktických
Autor Zpráva
  Předmět příspěvku:  Re: IVP pro žáky bez LMP na ZŠ praktických  Odpovědět s citací
Zkušenosti zatím nemám a ani nechci takové žáky přijímat. Zhorší se tak podmínky ke vzdělání ostatním žákům. Je to vlastně další skupina ve třídě - pro učitele o jednu přípravu navíc... Mohu já vůbec přijmout takového žáka, pokud nemám aprobované učitele na ZŠ ? Je to nešťastné řešení situace ve chvíli, kdy se chystá další nesmysl - rušení ZŠ praktických a následná integrace do běžných ZŠ. Když si ZŠ neporadí s žákem s I.Q. o.k. , jak si poradí se žáky s LMP ? Nejedná se vlastně o jakousi opačnou integraci ?
Opakovaně se mi potvrdilo, že ač má dítě SVP, nic zvláštního se s ním na ZŠ neprovádí. Učitelé nic nezohledňují, s rodinou nespolupracují, žádný zvláštní postup nerealizují. Výsledkem je tento postup - šup s ním do ZŠ praktické a je to ... ředitelka ZŠ p a sp.
Příspěvek Napsal: pon 26. pro 2011 10:57:29
  Předmět příspěvku:  Re: IVP pro žáky bez LMP na ZŠ praktických  Odpovědět s citací
Opravdu aktuální otázka, která se v současné době jistě řeší na mnoha praktických školách. Třeba to zvýší návštěvnost v naší "speciální sekci". Po prostudování RVP ZV, část D - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jsem došla k tomuto závěru: (je trochu delší :-), tak se omlouvám).

Citace:
Každý žák se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) má právo na uspokojování svých vzdělávacích potřeb v souladu se svými individuálními možnostmi a potřebami.

Žák bez diagnózy LMP, který má školským poradenským zařízením doporučení ke vzdělávání v praktické škole (tudíž má zákonitě speciální vzdělávací potřeby), musí být vzděláván podle RVP ZV. Jako žák, který má speciální vzdělávací potřeby, má na žádost rodičů a doporučení školského poradenského zařízení právo na vzdělávání v souladu se svými individuálními možnostmi a potřebami . Tudíž bude pracovat podle IVP (vycházejícího z RVP ZV) a tento IVP bude učivo modifikovat podle jeho možností a schopností.

Podle RVP ZV, část D, kapitola 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami to znamená
- uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka
- umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků
- uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky
- zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče
- zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání
- umožnit využít ve všech ročnících k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyžadují vyšší časovou dotaci, nebo k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském zákoně
- upravit a formulovat očekávané výstupy vzdělávacích oborů v jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva
- umožnit ve ŠVP – pokud zdravotní postižení žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru RVP ZV nebo jeho části – nahradit příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím možnostem (viz poznámky k RUP)
- využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí
- zabezpečit …(mimo jiné) specifické učebnice a materiály


Konkrétně to pro mě znamená, že například náš žák 6. ročníku bez diagnózy LMP, ovšem v rámci podprůměru a s diagnostikovanými poruchami učení a chování, má vypracovaný IVP, který vychází z RVP, přibližně ze 4. třídy. Celková týdenní povinná hodinová dotace je stejná pro oba typy škol, dostane tedy počet hodin náležících k 6. ročníku. Protože ale jeho vzdělávací potřeby naplňuje učivo cca 4. ročníku, není možné mu dát například hodiny fyziky a chemie - nastupuje varianta "nahrazení vzdělávacího obsahu jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho vzdělávacím možnostem" . Angličtinu na 2. stupni učíme, takže ji tento žák v omezenější hodinové dotaci také absolvuje. Takto skládáme rozvrh tak, aby bylo organizačně možné skloubit potřeby žáka a možnosti školy. Na titulní straně IVP, jsou uvedeny podklady proč a jak je takto vytvořen. Nevím, jestli je toto správné řešení, ale myslím, že to v současné době neví (a nechce vědět) nikdo. :cry: Počítám se zdravým rozumem kontrolních orgánů.
Příspěvek Napsal: čtv 21. říj 2010 14:34:57
  Předmět příspěvku:  IVP pro žáky bez LMP na ZŠ praktických  Odpovědět s citací
Máte někdo zkušenost s vypracováním IVP pro žáky bez LMP, kteří se vyučují v ZŠ praktické? Byli k nám přijati na základě doporučení poradenského zařízení pro dlouhodobé selhávání v běžné ZŠ (opakování ročníku, psychosomatické obtíže apod.) Všude nacházím jen diskuse na téma integrace žáka s LMP v běžné škole, ale ne opačně. Potřebovala bych praktickou radu, jak takové IVP zpracovat, jestli je nutné dodržet hodinové dotace jako na běžné ZŠ, zachovat předměty, nabídnout další cizí jazyk apod. V současnosti se u nás ve škole jedná o 7 dětí z různých tříd, proto je není možné spojit a vyučovat společně.
Pokud máte někde konkrétní rady, budu moc vděčná. Děkuji Mgr. Ludmila Sršňová
Příspěvek Napsal: stř 20. říj 2010 12:03:55


Přejít na: