Odeslat odpověď
Uživatelské jméno:
Předmět:
Tělo zprávy:
Vložte sem vaši zprávu, může obsahovat maximálně 60000 znaků. 

Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Velikost písma:
Barva písma
Možnosti:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Zakázat BBCode
Zakázat smajlíky
Zakázat URL adresy v tomto příspěvku
Otázka
Kolik je na jedné ruce prstů?:
Odpoveď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
   

Přehled tématu - 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku
Autor Zpráva
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Odpověď panu Holceplovi, čtv 28. dub 2016 21:25:54

Vážený pane Holceple, správně jste poznal, že standard vychází z podmínek, které vzdělávání nastavuje současný systém kurikulárních dokumentů. Za sebe říkám, že pro tento systém mám mnohem větší porozumění než vy. Ovšem i kdybych s vámi bezvýhradně souhlasila, upozornila bych vás, že cesta změny nevede přes tento standard. Ten má posloužit v podmínkách, které máme. Nic méně ani nic více. Zbytek je asi na diskuzi v jiném fóru.
Příspěvek Napsal: čtv 28. dub 2016 20:49:33
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Dobrý den,

velice mě mrzí, že jsem se o diskuzi na téma dozvěděl vlastní vinou na poslední chvíli, ale přesto doufám, že dokážu přesvědčivě obhájit své zásadní námitky a hlavně poskytnout alternativní návrh na podobu formulace požadavků na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku.

Nejde postupovat paušálně a nadiktovat natolik obecná pravidla, aby

1) byla uplatnitelná ve všech předmětech a stupních školské soustavy a
2) byla zároveň dostatečně přesná a mohla sloužit jako srozumitelná opora pro jednotlivé tvůrce vlastních digitálních učebních materiálů

Pokud se vylučuje právnický a učitelský přístup, dávám přednost didaktice. Konec konců o kvalitu výuky by nám ve školství mělo jít především a na prvním místě. Bohužel jsme svědky přebujení prostředků nad cíli.

Proto navrhuji, aby namísto všeobecných deklarací vznikly závazné směrnice pro každý jeden požadovaný předmět pro konkrétní ročník. Tyto směrnice musí být ovšem jen extrapolací zásad, podle kterých vytvoří VŠ oboroví didaktikové nejprve sadu vzorových materiálů použitelných pro 45 či 90 minut trvající výukovou jednotku. Bez konkrétních příkladů nemá smysl mluvit o standardu. Bez specifických, oborově a didakticky podmíněných požadavků na zcela konkrétní podobu materiálů nelze očekávat nic jiného než zmatek a nejistotu, které vyústí v podobný druh alibismu, s kterým se potýkal projekt DUMů. Teprve na základě přesně popsaných zásad vzniku dostupných ukázkových kapitol digitálních učebnic a cvičebnic pro jednotlivé předměty a ročníky může MŠMT odpovědně mluvit o splnění své povinnosti jakožto centrální instituce ve smyslu stanovení standardů.

Takto lze ovšem jen těžko postupovat v době neexistence obsahově závazných okruhů látky probírané synchronizovaně na celém území ČR. Dokud nebude sjednána náprava RVP v tomto ohledu, nikam se nepohneme. Ostatně praxe je taková, že ŠVP se vytváří na základě nákupu učebnic (v lepším případě) nebo prostě ze setrvačnosti podle starších osnov.

Je ostudné, že MŠMT nestanovuje závaznou podobu alespoň určitého podílu látky vůči pololetí školnímu roku. Mělo by platit, že všude v republice se probere např. pravěk a starověké státy Předního východu během prvního pololetí 6. třídy ZŠ. Pokud by byla takto globálně nastavená pravidla osnov, pak by bylo reálně možné vyžadovat fungující standardy digitálních didaktických učebnic a cvičebnic. Nechci samozřejmě úplně potlačovat tvořivost a vynalézavost českých učitelů, ale tyto žádoucí vlastnosti se mohou rozvíjet jen v kontaktu s špičkovou konkurencí.

Takovou konkurenci by neměli představovat kolegové učitelé, ale kolegové oboroví didaktici na pedagogických fakultách. Ti ať stanovují standardy pro dejme tomu 2/3 vyučovacích jednotek pro každou myslitelnou variantu osnov svými vlastními digitálními didaktickými materiály. Schvalovat možnost použití jiných, učiteli vytvořených materiálů by měli opět oboroví didaktici, případně pro ten účel zaměstnaní na částečný úvazek Českou školní inspekcí. Tím by začala konečně fungovat i preventivně a nikoliv jen represivně.

Bez mnou navržených pravidel pro stanovování standardů nevidím žádnou možnost, jak zahájit skutečně efektivní a plně profesionální dělbu práce v komunitě českých učitelů, kteří vinou RVP a ŠVP nemohou spolupracovat na dálku ani v době internetu. MŠMT chtělo údajně poskytnout pomocí RVP větší autonomii školám. Ve skutečnosti však ministerstvo naprosto znemožnilo standardizaci naší profese a ponechalo učitele na pospas mnoha abstraktním, právnicko-byrokraticky formulovaným požadavkům a zároveň nebylo MŠMT schopné poskytnout žádné standardy ve smyslu okamžitě ve výuce použitelných vzorových didaktických pomůcek.

P.S.: Pokud šlo v případě koncepce RVP o zločin ze škodolibosti, smířím se s ním snáze, než pokud bylo jednáno sice v dobré víře, ale nekompetentně. Obávám se ale, že máme my učitelé co do činění s příkladem trestuhodné a bezděčné neschopnosti spíše nežli zvrácené a záměrné zlovolnosti. Myslím tím na straně představitelů ministerstva, univerzit, fakult a školní inspekce. Jejich alibismus a formalismus ve věci standardů a organizace dělby práce je natolik absurdní ve své míře i podobě, že se to vymyká zdravému rozumu.
Příspěvek Napsal: čtv 28. dub 2016 20:25:54
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
V poměrně dlouhém textu píše prof. Flégr o recenzích článků v odborných časopisech:
http://www.osel.cz/8817-nove-modely-ved ... unelu.html
Stručně shrnu:
Recenze odb.textů - článků vzniká příliš mnoho a jsou příjímány (častěji zamítány) většinou bez recenze. Tam, kde recenze přetrvávají jsou většinou nekvalitní.
Vyplývá z toho, že ani zde nemůžeme od recenzí příliš očekávat.
Příspěvek Napsal: sob 23. dub 2016 20:33:20
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Návštěvník píše:
Diskuse o kvalitě DUM je důležitá a patří sem.

To je právě omyl, totiž že patří sem. Diskuze je samozřejmě důležitá. Pokud jde konkrétně o kvalitu digitálních učebních materiálů zde na Metodickém portálu rvp.cz (v modulu DUM), prosím, přeneste diskuzi do jiného tématu, zde diskutujeme ke Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů. Pokud jde o diskuzi ke kvalitě digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných prostředků (jaké jsou požadavky na jejich kvalitu), patří do obecných připomínek - za znaky kvality považujeme i splnění autorskoprávních a technických požadavků.

Návštěvník píše:
Navrhovaný standard nelze považovat za nástroj pro rozpoznání a ocenění kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, což má být jeho hlavní smysl.

Nu, tuto ambici standard má a snažili jsme se postihnout digitální vzdělávací zdroje v co nejširším záběru. Široký záběr může být slabina standardu, přesto si myslím, že jako základní vodítko pro posuzování dobře poslouží. Vy nesouhlasíte, zdá se. Diskuze je tu od toho, abychom připravili standard co nejlepší. Jaké tedy máte vy požadavky na kvalitní digitální vzdělávací zdroj? Uvítáme, každý námět.

Návštěvník píše:
Navrhovaný standard nelze považovat ani za všeobecně přijatou představu o tom, co je digitální vzdělávací zdroj, co má splňovat digitální vzdělávací zdroj určený pro žáky ZŠ, SŠ, studenty VŠ a účastníky dalšího vzdělávání.

Není cílem standardu definovat, co je digitální vzdělávací zdroj. Za určité přiblížení naší představy lze považovat "digitální materiály a prostředky využitelné ve vzdělávání nebo přímo pro potřeby vzdělávání vytvořené" z úvodu ke standardu. Osobně za digitální vzdělávací zdroj považuji "jakýkoli materiál či prostředek, který slouží ke vzdělávání - k výuce a učení - a je přístupný prostřednictvím digitálních zařízení (tj. který si můžeme zobrazit či spustit v počítači, tabletu, chytrém telefonu, čtečce apod.)". Jak byste digitální vzdělávací zdroj vymezil/a vy?
Standard nepostihuje specifika jednotlivých cílových skupin (žáky ZŠ, SŠ, studenty VŠ a účastníky dalšího vzdělávání), ale naopak snaží se postihnout to, co je pro jednotlivé cílové skupiny společné.

Návštěvník píše:
Navrhovaný standard není pro ředitele škol nástrojem k zajištění toho, aby každý žák měl k dispozici vysoce kvalitní výukové zdroje – bez ohledu na to, zda jsou volně dostupné či placené.

To standard ani nemůže (nezajistí např. školám kvalitní digitální infrastrukturu ani finance na pořízení placených digitálních vzdělávacích zdrojů). Měl by ale přispět k tomu, aby školy měly kvalitní digitální vzdělávací zdroje k dispozici (zdarma, v technické i didaktické kvalitě...). A ředitelům škol by mohl pomoci ty kvalitní zdroje rozpoznat. :-)
Příspěvek Napsal: sob 23. dub 2016 18:16:26
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Diskuse o kvalitě DUM je důležitá a patří sem.
Navrhovaný standard nelze považovat za nástroj pro rozpoznání a ocenění kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, což má být jeho hlavní smysl.
Navrhovaný standard nelze považovat ani za všeobecně přijatou představu o tom, co je digitální vzdělávací zdroj, co má splňovat digitální vzdělávací zdroj určený pro žáky ZŠ, SŠ, studenty VŠ a účastníky dalšího vzdělávání.
Navrhovaný standard není pro ředitele škol nástrojem k zajištění toho, aby každý žák měl k dispozici vysoce kvalitní výukové zdroje – bez ohledu na to, zda jsou volně dostupné či placené.
Příspěvek Napsal: sob 23. dub 2016 16:48:07
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Mgr. David Hawiger, pát 22. dub 2016 13:07:31 píše:
k Danielovi a Daniele a bodu 6.3...


OK, Davide. Rozvoj kurikula je samozřejmě strunka, která ve mně rezonuje. :-) Ovšem "...konstruktivně přispívá k novým či jiným přístupům k vývoji kurikula." mi nepřijde výrazně nápomocné. Pod záminku vývoje kurikula by se pak mohlo vydávat ledaco. Na podporu nových poznatků, které nejsou zahrnuty do platného kurikula, jsou i jiné cesty (cílené dotace). Pravda ale je, že otevřený přístup prosazujeme také z důvodu podpory inovací.

Přemýšlela jsem, co by se stalo, kdybychom 6.3 vynechali (je tam 6.1, 6.2 a 7., že). Nic moc (konstruktivního), kromě toho, co už psal Daniel, jsem nevymyslela.

Pak jsem také přemýšlela, jak standard brání vývoji příkladů co a jak nově učit (co není v souladu s kurikulárními dokumenty). Tady mi to šlo líp! :-) Totiž, že vlastně nebrání - body v tomto oddílu lze vynechat podle typu (druhu) materiálu. Tenhle argument ale můžeš použít i na podporu svého dodatku k formulaci.

Takto se dostáváme opět k tomu, jak bude standard uplatňován, jaký bude proces hodnocení materiálů podle tohoto standardu. Na to zatím neumím odpovědět.

Takže hlasuju pro ponechání stručnější formulace. (Ne moc přesvědčeně.)
Příspěvek Napsal: pát 22. dub 2016 16:30:28
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Mgr. David Hawiger píše:
...Souhlasím s nimi v tom, že minimálně hodnocení "stavu o obsahu odpovídající součastnosti" je parametrem uživatelské přívětivosti. Vnímám to mimo jiné jako podnět zahrnout tento parametr do reputačního systému...


Nikoli, "obsah odpovídající současnosti" patři do bodu 6.2 ("Materiál zpracovává vzdělávací obsah, který je v souladu se stavem poznání v příslušných odborných disciplínách..."). Uživatelskou přívětivost lze chápat samozřejmě velmi široce, to bychom do ní mohli zahrnout klidně i autorskoprávní a technické požadavky tohoto standardu :-). Zařadili jsme ji proto, že řešíme digitální materiály, které nemusí mít podobu jednoduchých (na ovládání) DUMů, jako jsou textové pracovní listy nebo (PP) prezentace, ale může to být i (výuková) aplikace s řadou nástrojů, ovládacích prvků apod.
Stále se mi líbí vysvětlení UX (user experience, uživatelského prožitku, uživatelské přívětivosti) Lukáše Hrocha v článku na Lupě z roku 2010 User Experience – poznejte své uživatele (http://www.lupa.cz/clanky/user-experien ... uzivatele/):"...User Experience je podle mě o tom, když se mi s jakýmkoliv produktem dobře pracuje, aniž bych musel u jeho používání nějak výrazně přemýšlet. Takové „Přišel, Viděl, Použil“ místo „Přišel, Viděl, Zkusil, Ještě jednou zkusil, Znovu zkusil, Deprimovaně zahodil“." Ani ta ovšem nevysvětluje detaily. Pro další diskuzi na toto téma doporučuji do uživatelské přívětivosti zahrnout vše, co vás k ní napadne a nebude patřit do ostatních požadavků. :-)

Co se týká filtrování dat (v reputačním systému) připomínám bod 3. v technických požadavcích: Metadatové popisky. Klíčová metadata popisující materiál a jeho využití ve vzdělávání jsou dostupná a jsou zanesena do reputačního systému na Metodickém portálu RVP.CZ.
Příspěvek Napsal: pát 22. dub 2016 15:46:14
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Lenko, omlouvám se, ale dle mého soudu kolegové na příměru poukazovali na problém bodu 8 o uživatelské přívětivosti. Takže to vracím zpět na stůl ;-).

Souhlasím s nimi v tom, že minimálně hodnocení "stavu o obsahu odpovídající součastnosti" je parametrem uživatelské přívětivosti. Vnímám to mimo jiné jako podnět zahrnout tento parametr do reputačního systému.
Z mé osobní zkušenosti vím, že tento parametr by mi pomohl vyfiltrovat data, o které bych skutečně stál. Jsem si vědom toho, že tento požadavek zavání naivitou, protože vyhledávací stroje většího kalibru tento problém nedokáží řešit. Nicméně u státem garantovaného nástroje bychom se o to alespoň mohli pokusit.
Může někdo prosím odkázat na nějaké řešení, které takový přístup nabízí?
Příspěvek Napsal: pát 22. dub 2016 12:15:21
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
k Danielovi a Daniele a bodu 6.3.
I když bychom si to mohli vyříkat osobně ;-), rozšířím zde svou digitální stopu.

Nesouhlasím s Danem a tudíž si zkutečně myslím, že bychom bodem 6.3 neměli "standardně" bránit vzniku materiálů, které nejsou v souladu s kurikulárními dokumenty. A to jak z pohledu očekávatelného vývoje kurikula tak i toho neočávatelného až zdánlivě zptátečnického.
Samozřejmě chápu argument, že nemáme podporovat otevřený vzdělávací zdroj, který "modernizuje uplatňování rákosky". Jestli tedy nějak ponechat tento bod, tak "je v souladu s kurikulárními dokumenty či konstruktivně přispívá k novým či jiným přístupům k vývoji kurikula."
Příspěvek Napsal: pát 22. dub 2016 12:07:31
  Předmět příspěvku:  Re: 3. Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didakti  Odpovědět s citací
Vypadl mi otazník. Takže raději takto:
Měla by být předem plánovaná revize výukových materiálů třeba po 5 letech (pro vybrané oblasti)?
Příspěvek Napsal: pát 22. dub 2016 11:52:36


Přejít na:  
cron