Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Celkem nalezeno: 354
Text vyhledávání: finanční gramotnost

Autor Zpráva

 Fórum: Výuka gramotností   Téma: Výuka finanční gramotnosti v SOŠ a SOU

Napsal: 19. 01. 2011 
Příručky je možné stáhnout na http://www.nuov.cz/financni-gramotnost kde jsou k nalezení obě zmíněné od autorů Klínský a kolektiv. První z nich, vydaná v roce 2008 nese jméno "Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol" a druhá z nich, vydaná v roce 2009…

 Fórum: Výuka gramotností   Téma: Výuka finanční gramotnosti v SOŠ a SOU

 Předmět příspěvku: Výuka finanční gramotnosti v SOŠ a SOU
Napsal: 17. 01. 2011 
Finanční gramotnost je relativně nový pojem ve výuce SOŠ a SOU. V NÚOV v současné době vydáváme příručku pro učitele s analýzou zapracování finanční gramotnosti do ŠVP zpracovaných dle vydaných RVP v 1. etapě schvalování, tj. vydaných v červnu 2007. Jedná se o…

 Fórum: Standardy finanční gramotnosti   Téma: OBECNÉ KOMENTÁŘE KE STANDARDU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Napsal: 10. 04. 2012 
Vážená paní Friedrichová, Vaši připomínku jsme zaregistrovali a do souhrnu podnětů ji zařadíme. Co se týče témat, jejichž zařazení do Standardu finanční gramotnosti pro SŠ navrhujete, je potřeba zvážit, zda tato témata mohou být spíše součástí šířeji…

 Fórum: Finanční gramotnost   Téma: Odkud čerpat inspiraci k finanční gramotnosti a jak na ni?

Napsal: 06. 09. 2009 
Pojem finanční gramotnost v tuto chvíli v RVP ZV začleněn není. Ale v roce 2007 byl zpracován Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, který vymezuje východiska a základní kroky pro finanční vzdělávání. Součástí dokumentu jsou na…

 Fórum: Finanční gramotnost   Téma: Má být finanční gramotnost samostatný předmět?

Napsal: 04. 02. 2011 
Nemám vyhraněný názor na to, zda finanční gramotnost jako samostatný předmět či ne. Předpokládejme, že ano. Pak by to měl učit matematik? Předpokládám, že ano. Pak tedy na úkor hodinové dotace matematiky? Myslím, že i to by bylo řešitelné - za předpokladu, že tento…

 Fórum: Finanční gramotnost   Téma: PISA: Příklady úloh z finanční gramotnosti

Napsal: 09. 03. 2012 
Na České škole upozorňují, že ČŠI zveřejnila příklady úloh z finanční gramotnosti, které byly použity v šetření PISA v roce 2011. K nahlédnutí ZDE. Viděli jste?

 Fórum: Standardy finanční gramotnosti   Téma: OBECNÉ KOMENTÁŘE KE STANDARDU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Napsal: 23. 04. 2012 
Dobrý den, velmi děkujeme za podněty ze životní praxe. Jen bych chtěla připomenout, že Standardy finanční gramotnosti jsou jakýmsi obecnějším rámcem, konkrétní realizace je pak na učiteli.

 Fórum: Online setkávání   Téma: Jak na finanční gramotnost / čtvrtek 18.10.2012, 20:00

Napsal: 16. 10. 2012 
Prosíme, vyplňte nám dotazník, podle kterého se budeme řídit při výběru témat i termínů dalších webinářů o finanční gramotnosti! Můžete tak ovlivnit, co a kdy se v dalších dílech dozvíte! A dále malá ochutnávka! Cituji z prezentace pro webinář o finanční…

 Fórum: Standardy finanční gramotnosti   Téma: OBECNÉ KOMENTÁŘE KE STANDARDU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Napsal: 19. 04. 2012 
Děkujeme za podnět. I informace, že změna Standardu FG není nutná, je pro nás důležitá. Co se týče doplnění o obecné vymezení pojetí a cílů finančního vzdělávání, rozumím tomu tak, že máme k dispozici definici FG a pak konkretizovaný Obsah a Výsledky, což odpovídá…

 Fórum: Standardy finanční gramotnosti   Téma: OBECNÉ KOMENTÁŘE KE STANDARDU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Napsal: 13. 04. 2012 
Standardy FG by bylo možné doplnit o obecné vymezení pojetí a cílů finančního vzdělávání v rámci školního vzdělávání. Odůvodnění: V rámci Národní strategie finančního vzdělávání se na finančním vzdělávání podílí celá řada subjektů a bylo by na místě…

 Fórum: Úpravy RVP ZV - veřejná diskuze   Téma: Finanční gramotnost a téma korupce v RVP ZV

Napsal: 01. 11. 2012 
Dobrý den, děkuji za zajímavé podněty a komentáře. S morálním rozměrem finančního vzdělávání naprosto souhlasím. Proto také v Metodických doporučeních pro výuku finanční gramotnosti uvádíme jako jeden bod prezentaci finanční gramotnosti v širších souvislostech…

 Fórum: Online setkávání   Téma: Jak na finanční gramotnost / čtvrtek 18.10.2012, 20:00

Napsal: 01. 10. 2012 
Nechte se inspirovat, jak na výuku finanční gramotnosti ve škole prostřednictvím projektu Rozumíme penězům. Cíle webináře: Seznámit pedagogy základních škol s tématem finanční gramotnosti a možnostmi její výuky prostřednictvím projektu Rozumíme penězům. Představit…

 Fórum: Standardy finanční gramotnosti   Téma: OBECNÉ KOMENTÁŘE KE STANDARDU FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Napsal: 13. 04. 2012 
Standardy finanční gramotnosti není vhodné v současné době měnit, neboť byly vytvořeny na základě široké diskuse v rámci mezirezortní pracovní skupiny a jsou postupně implementovány do RVP a ŠVP. Na jejich základě vznikají nové učebnice FG, metodické příručky a…

 Fórum: Úpravy RVP ZV - veřejná diskuze   Téma: Finanční gramotnost a téma korupce v RVP ZV

Napsal: 05. 10. 2012 
Úpravy RVP ZV týkající se finanční gramotnosti a tématu korupce zahrnují problematiku finanční gramotnosti, korupce, práv k duševnímu vlastnictví a problematiku armády a obrany státu. Ke změnám došlo především na základě závazků vyplývajících z meziresortních…

 Fórum: Úpravy RVP ZV - veřejná diskuze   Téma: Finanční gramotnost a téma korupce v RVP ZV

Napsal: 15. 10. 2012 
Dobrý den, děkujeme za Vaši otázku. Návrh na začlenění Standardu finanční gramotnosti na 1. stupni ZŠ do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět vzešel z odborného panelu pro finanční gramotnost (ve kterém jsou zastoupeni mimo jiné také učitelé matematiky a didaktici…
Seřadit podle:  


Přejít na: