Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]  Přejít na stránku: 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: stř 19. říj 2011 21:20:56 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: úte 09. čer 2009 21:09:00
Příspěvky: 1230
Luďka ve vedlejším tématu zde načala téma: Jaké mají vlastně u vás ve škole povinnosti třídní učitelé? A jaké by měli mít? Je nějaký rozdíl mezi 1. a 2. stupněm?

_________________
Lucie Slejšková
EDUin
www.eduin.cz, www.rodicevitani.cz


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku : 5
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011 7:37:39 
Offline
Člen Rady starších
Uživatelský avatar

Registrován: stř 27. kvě 2009 19:32:25
Příspěvky: 2431
Krásné téma. O roli třídního učitele jsme diskutovali také ve vlnobití.

Z diskuze vyplynulo, že převážnou většinu času zabere třídnímu "papírování". S žáky pracuje průběžně (1. stupeň) nebo na třídních hodinách (oba stupně, častěji 2. stupeň - protože třídní učitel nemusí mít ve "své" třídě tolik vyučovacích hodin). Co z toho považujete za náročnější? Proč?

Někdy je třídní "vmanipulován" do role psychologa a rodinného poradce. Před tím jsem byla opakovaně varována odbornými psychology. Jaké s tím máte zkušenosti?

_________________
Pavlína Hublová
koordinátor referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: čtv 20. říj 2011 22:12:46 
Offline
Člen Rady starších
Uživatelský avatar

Registrován: stř 09. úno 2011 17:29:04
Příspěvky: 818
Pavlína Hublová píše:
Někdy je třídní "vmanipulován" do role psychologa a rodinného poradce. Před tím jsem byla opakovaně varována odbornými psychology. Jaké s tím máte zkušenosti?
Chápu. Na druhou stranu, pokud má rodič k učiteli takovou důvěru, že se mu svěří se svými osobními problémy, může to mít význam i pro vztah dítěte ke škole, navíc učitel pochopí, proč se žák třeba chová v poslední době "nějak". A naopak, když se žák projevuje náhle atypicky, moje první otázka na rodiče je, zda se neděje něco doma. Ještě jsem se nesetkala (za 12 let) s odmítavou reakcí.


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: čtv 27. říj 2011 6:47:41 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: čtv 27. kvě 2010 12:09:55
Příspěvky: 2
Určitě bych souhlasila s tím, že částečně roli "psychologa" třídní učitelé zastávají, hlavně v práci s dětmi a pak s rodiči v té zjišťovací roli, co se děje doma, když se změnilo chování nebo výsledky žáka. Ale byla bych velmi opatrná s rozbory domácích situací, ve kterých se dostanete až k tématu, které není v komtetenci a ni v možnostech učitele vůbec řešit. Protože - co lidé očekávají od psychologa? - vypovídám se a on mi poradí, jak mám situaci řešit. Pro tyto situace opravdu odborníky nejsme, jsme hlavně odborníci přes vzdělávání.

_________________
Petra Mikulová


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: čtv 27. říj 2011 7:12:55 
Offline
Člen Rady starších
Uživatelský avatar

Registrován: ned 21. čer 2009 12:14:57
Příspěvky: 673
Rozhodně si myslím, že bychom si neměli hrát ani na psychology, ani na rodinné poradce. Ani v dobré vůli NE. Někde naše odpovědnost musí končit. Nepřebírejme ji za jiné!


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: čtv 27. říj 2011 7:39:45 
Offline
Člen Rady starších
Uživatelský avatar

Registrován: stř 27. kvě 2009 19:32:25
Příspěvky: 2431
Jana Petrů píše:
Na druhou stranu, pokud má rodič k učiteli takovou důvěru, že se mu svěří se svými osobními problémy, může to mít význam i pro vztah dítěte ke škole, navíc učitel pochopí, proč se žák třeba chová v poslední době "nějak". A naopak, když se žák projevuje náhle atypicky, moje první otázka na rodiče je, zda se neděje něco doma. Ještě jsem se nesetkala (za 12 let) s odmítavou reakcí.

Samozřejmě bychom měli vědět, co způsobuje změny v chování žáka. Ale nemůže po nás nikdo chtít, abychom řešili rodinnou situaci. A stejně tak bychom se měli vyvarovat "dobrých rad", jak takový problém v rodině řešit.
Vždy bychom se měli držet své role - role učitele dítěte.
Ale zdá se, že v tom se zde všichni shodneme :)

Vrátila bych se k původní otázce, protože i mne by zajímalo, jaký je rozdíl mezi třídním učitelem 1. a 2. stupně. Vždy jsem si říkala, jak náročné to musí být pro ty, kteří "své děti" vidí jen několikrát v týdnu...

_________________
Pavlína Hublová
koordinátor referátu pro správu a rozvoj Metodického portálu RVP.CZ


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: čtv 27. říj 2011 18:13:42 
Offline
Člen Rady starších
Uživatelský avatar

Registrován: pon 18. kvě 2009 10:59:11
Příspěvky: 1720
Pracovní náplň třídního učitele

Odpovědnost

• Je podřízen zástupci ředitele pro výchovnou a vzdělávací činnost.

Výchovně vzdělávací problematika

• Řídí výchovu a výuku ve své třídě, odpovídá za celkové plnění výchovně vzdělávacích úkolů, především za úroveň dosahovaných výsledků. Koordinuje práci všech vyučujících ve třídě.
• Sleduje rozvržení kontrolních písemných prací a dalších druhů zkoušek rovnoměrně na celý školní rok.
• Kontroluje, zda informace v žákovských knížkách odpovídají návrhům na klasifikaci (poznámky, klasifikace v jednotlivých předmětech).
• Podává návrhy na dodatečný odklad školní docházky, na přeřazení žáka do jiného typu školy, na osvobození od výuky, na slovní hodnocení, na neklasifikování žáků, na dyslektickou nápravu apod.
• Podává návrhy na vyšetření žáků v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky.
• Dlouhodobě systematicky sleduje a hodnotí vývoj žáků, vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělání. Sleduje interpersonální vztahy ve třídě, provádí vyhodnocení a navrhuje změny.
• Sleduje ve své třídě problematiku návykových látek, šikany, problémy rasizmu a xenofobie.
• Věnuje individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, dětem se zdravotními problémy.
• Seznamuje ostatní učitele se zprávami pedagogicko psychologické poradny, s výsledky lékařských vyšetření a rodinnými problémy, které mohou mít vliv na práci žáka ve škole. Při sdělování těchto informací musí vždy dodržet důvěrnost informací a takt při jejich interpretaci.
• Konzultuje s ostatními učiteli, podle potřeby i s pracovníky poradny nebo zdravotnického zařízení, problematiku jednotlivých žáků, především žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi.
• Předkládá pedagogické radě zprávu o třídě, navrhuje výchovná opatření, případy zaostávání žáků v učení a případy mimořádně nadaných a talentovaných žáků (po projednání s ostatními vyučujícími).
• Zjišťuje příčiny absence žáků, neomluvenou absenci a činí příslušná opatření (pohovor s rodiči, hlášení odboru soc. péče,popř. policii,…)


Organizační záležitosti

• Podle pokynů vedení školy řídí všechny organizační záležitosti své třídy.
• Zajišťuje volbu třídní samosprávy, pomáhají jí při její činnosti.Určuje ve své třídě služby (starosta třídy, tabule, sešity, TK, pořádek, šatna, …)
• Připravuje a vede třídní schůzky.
• Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémech žáků.
• Předává rodičům nezbytné informace (o prospěchu a chování, o mimoškolních akcích, o nabídce nepovinných předmětů a zájmových kroužků, o způsobu uvolňování žáků, o řešení ztrát a školních úrazů, …).
• Zpracovává plán třídnických hodin pro řešení třídních záležitostí a dalších specifických problémů třídy (nejméně 1x za měsíc), organizačně a věcně tyto hodiny zajišťuje. Datum konání a obsah zapíše do TK (poznámky).
• Zpracovává plán výletů a exkurzí na školní rok, podílí se na organizačním zajištění těchto akcí.
• Vyhodnocuje soutěže a olympiády svých žáků.
• Zajistí, aby (v případě, že se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění) určený žák třídy informoval zástupce, popř. ředitele školy o této skutečnosti.

Dokumentace

• Vede určenou dokumentaci (třídní kniha, třídní výkaz, katalogové listy, vysvědčení).
• Odpovídá za úplnost zápisů všech vyučujících v TK. Předepisuje v TK předměty dle rozvrhu na celý týden. 1x týdně provádí její kontrolu.
• Zpracovává podklady pro celoškolní dokumentaci, doplňuje a aktualizuje osobní údaje žáků v informačním systému školy.
• Kontroluje žákovské knížky.
• Zpracovává podklady pro pedagogickou radu.
• Při přechodu žáka na jinou školu připravuje potřebnou dokumentaci pro předání.
• Podává zprávy o žákovi pro pedagogicko psychologickou poradnu, Policii ČR, sociální odbor.
• Podává stanoviska ke stížnostem, které se týkají jeho žáků.

Materiální oblast

• Odpovídá za pořádek ve třídě (běžný úklid žáků – lavice,zvednuté židličky, smazaná tabule, zalité květiny,…).
• Odpovídá za celkový estetický vzhled třídy.
• Kontroluje vybavení žáků učebnicemi, řeší případné nedostatky.
• Je zodpovědný za didaktickou techniku a učební pomůcky, které jsou trvale umístěny ve třídě (meotar, mapa …).
• Kontroluje stav školního nábytku, informuje o nedostatcích.
• Je zodpovědný za inventář své třídy, za správnost inventárního seznamu.

BOZP

• Provádí poučení žáků o BOZP a PO.
• Kontroluje, zda bylo provedeno poučení o bezpečnosti žáků v odborných předmětech a mimoškolních akcích.
• Kontroluje zdravotní záznamy žáků v katalogových listech, informuje příslušné učitele.
• Seznamuje žáky s pravidly chování o přestávkách.
• Seznamuje žáky s pravidly první pomoci.
• Seznamuje žáky s varovnými signály CO.
• Zná plán evakuace a ukrytí pro svou třídu.
• Sleduje vybavení třídy školním nábytkem (velikost nábytku a zdravý vývoj dítěte), osvětlení třídy, hluk, teplotu, zatemnění před sluncem apod.

_________________
H.


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: čtv 27. říj 2011 18:35:11 
Offline
Člen Rady starších
Uživatelský avatar

Registrován: ned 21. čer 2009 12:14:57
Příspěvky: 673
Myslíte vážně, že "... odpovídá za celkové plnění výchovně vzdělávacích úkolů, především za úroveň dosahovaných výsledků" ? Co je to vlastně ono celkové plnění v.v. úkolů ?


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: pát 13. dub 2012 18:02:45 
to jsem netušila, že má tolik povinností..páni! to musí mít 100% příplatek, ne?

docela síla..


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Povinnosti třídního učitele
PříspěvekNapsal: pát 13. dub 2012 21:06:58 
Offline
Člen Rady starších
Uživatelský avatar

Registrován: čtv 07. led 2010 20:08:24
Příspěvky: 90
:D Rozhodně flákajícím se učitelům navýšit úvazky!

_________________
Daya


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ]  Přejít na stránku: 1, 2  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Můžete zakládat nová témata v tomto fóru
Můžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na: