Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe?
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=16661
Stránka 1 z 6

Autor:  Lucie Slejšková [ pon 13. pro 2010 17:59:28 ]
Předmět příspěvku:  Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe?

Bořivoj Brdička udělal pro čtenáře velký kus práce - v krátkém čase pročetl studii OECD, která byla publikována 7. 12. na jejich webu a která na zlatém podnose nabízí analýzu příčin výborných výsledků některých zemí, a publikoval jej zde.

Článek nabízí opravdu skvělé informace - posuďte sami, malý výběr:

Jaké jsou například vlastnosti "vítězů"?
 • Země s nejlepšími výsledky mají definované kvalitní standardy výukových cílů a netolerují neúspěch. Neúspěšné netrestají, ale pomáhají jim. Kvalitu učitelů považují za zásadní. Ty nejlepší učitele posílají do nejobtížnějších podmínek.
 • V nejlepších zemích jsou učitelé považováni za hlavní tvůrce národního úspěchu (něco jako národní hrdinové).
 • Finanční zdroje jsou směrovány především tam, kde je to nejvíce třeba, a tak, aby měli všichni žáci nezávisle na jejich socioekonomickém zázemí stejnou šanci být úspěšní.
 • Přímou souvislost mezi velikostí školského rozpočtu a výsledky nelze prokázat. Ukazuje se však, že většího zlepšení lze dosáhnout zvýšením mzdy učitelů než snižováním počtu žáků ve třídě. (Pozor, zde má významný vliv úspěšná individualizace výukového procesu – viz Technologiemi posílená individualizace výuky.)
 • Nelze prokázat ani vliv existence plošného testování. Mezi zeměmi, které ho používají, a zeměmi, které ho nepoužívají, není ve výsledcích statisticky významný rozdíl.
 • Převládá zvyšování autonomie škol umožňující realizovat vlastní výukové plány.
 • Některé země (např. Německo a Japonsko) zahrnuly testy PISA do svých národních programů hodnocení výukových výsledků.
 • Úspěšné země se vyznačují tím, že jejich vedoucí představitelé a osobnosti veřejného života sdílejí s rodiči, učiteli i studenty své přesPod článkem se rozběhla i debata - pojďme ji přenést i sem ;) .
Jak se na informace v článku díváte?
Co by se u nás podle vás mělo udělat, abychom v dalším testování PISA dopadli lépe? A co rozhodně nedělat?

Autor:  Návštěvník [ čtv 16. pro 2010 9:21:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Jako řadový učitel považuji za důležité aby politici a ministerstvo jasně řekli: Rodiče jsou spoluzodpovědni za výsledky svých dětí.

Autor:  Lucie Slejšková [ čtv 16. pro 2010 14:01:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Díky za názor. Vystihl jste jeden moment, který spojuje "PISA-úspěšné" země. Rodiče jsou mnohem více angažování ve vzdělávání svých dětí.

A mne by zajímalo, jak by toho stát mohl docílit? A jak učitelé? Jak přimět rodiče k větší spoluzodpovědnosti za výsledky svých dětí?

Autor:  Radek Sárközi [ čtv 16. pro 2010 23:43:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Především je nutné kategoricky prohlásit, že nejvíce zodpovědní za současný stav jsou učitelé! A jen a jen oni mohou zajistit nápravu: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/cten ... isa-2009-5

Autor:  Lucie Slejšková [ pát 17. pro 2010 7:37:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Dobrý den Radku,
díky za názor.

Ve svém článku uvádíte podrobně, co by se podle Vás dál mělo dít ohledně čtenářské gramotnosti:
 • Učitelé všech předmětů musejí co nejdříve začít vyučovat čtenářské gramotnosti a nesmějí čekat, až jim to někdo shora nařídí.
 • Učitelé všech předmětů se musejí naučit, jak se vyučuje čtenářským strategiím.
 • Pedagogičtí odborníci musejí přeložit zahraniční materiály o čtenářské gramotnosti a její výuce ve státech, kterým se daří.
 • Pedagogičtí odborníci (lektoři) musejí naučit učitele, jak vyučovat čtenářským dovednostem.
 • Pedagogičtí odborníci musejí prosadit rozšíření rámcových vzdělávacích programů o cíle z oblasti čtenářské gramotnosti
 • Pedagogičtí odborníci musejí společně s učiteli z praxe vytvořit metodické materiály a dostat je do škol.
 • Ministerstvo školství musí podpořit výše uvedené kroky finančně i slovně.

To jsou konkrétní návrhy. Důraz kladete na přípravu učitelů a metodickou podporu.

Jak to vidí ostatní? Jsou toto pro vás ty konkrétní kroky, které by bylo třeba učinit?
Jsou nějaké další?
Čemu se naopak vyhnout a neopakovat staré chyby?

Autor:  Marie Slavíková [ pát 17. pro 2010 17:40:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Souhlasím s návštěvníkem, že velký význam právě v čtenářství má rodina dítěte. Pokud dítě nevidí své rodiče číst, nepředčítají mu, nehovoří o přečteném, pak lze těžko u takového dítěte vzbuzovat zájem o čtení, potažmo i o studium knih v pozdějším věku. Rodina musí se školou spolupracovat, alespoň pozitivně podporovat její snahy; u nás je tomu bohužel velmi často opačně.
A co by pro to mohl udělat stát? Dítě a rodina musí cítit zainteresovanost na tom, aby se naučilo správně číst a aby se vzdělalo a mělo dobré výsledky. Tomu napomohou srovnávací zkoušky (mnohé školy je realizují vlastními testy) a náročné přijímací zkoušky na střední školy. Tedy podporovat pocit zodpovědnosti žáka za své vzdělávání.

Autor:  nina.horakova [ pát 17. pro 2010 19:23:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Dobrý den,
děkuji za zajímavou diskuzi jako reakci na přínosný článek.
Zaujal mě názor Radko, že za špatné výsledky mohou především učitele. S takovým názorem, který přímo ukazuje na konkrétního viníka jsem se pročítáním dokumentů o českých výsledcích a diskuzích nad tím ještě nesetkala.
Souhlasím, že učitelé by měli být zodpovědní za svou práci a učit své žáky podle rozumného úsudku, ale jako jediné viníky bych je rozhodně nepovažovala.
Reforma je nyní nastavena tak, že je velmi nejasné jaké jsou cíle a obsahy vzdělávání. Učitelé jsou potom nuceni vymýšlet vlastní programy a strategie bez toho aniž by na to byli připraveni. RVP jim svými velice obecnými výstupy nijak nepomůže, a proto je zcela nejasné, co se ve škole vlastně má předávat a učit (a to samozřejmě nejen v čtenářské gramotnosti).
Dále chybí jasná spolupráce mezi učiteli, z nichž někteří berou RVP i ŠVP jako nutné zlo.
Souhlasím naprosto, že chybí jasná a efektivní příprava učitelů již na pedagogických fakultách, jejichž programy zahlcují budoucí učitele teorií a opomíjejí důležité zkušenosti z praxe (48 hodin přímé výuky opravdu nepociťuji jako dostatečné).
Pokud se zaměříme na chyby, které dělají učitelé, myslím, že bychom měli poukázat na jejich nedostatečnou podporu a to jak finanční tak systémově strategickou. Chybí jasný plán povinného dovzdělávání učitelů spojené s ověřováním jejich znalostí a učitelských dovedností, systém jejich spolupráce, povinných vzájemných hospitací, revidování a zhodnocování školních vzdělávacích programů. Pokud se na tento problém podíváme z větší perspektivy, chybí jasný koncept, zastřešující a koordinující organizace.
Toto téma je velice široké a náprava celkového systému složitá, ale jak je vidět v jiných zemích, není nemožná.

Autor:  Návštěvník [ pát 17. pro 2010 20:55:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Kategoricky prohlašuji, že pan Radek nemá vždy úplnou pravdu.

Autor:  Radek Sárközi [ pát 17. pro 2010 22:38:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Svým radikálním prohlášením jsem parodoval předchozí příspěvek adresovaný rodičům dětí ;-) Ale možná shledáte, že něco na tom je... Že spíš než rodiče mohou za špatný stav čtenářské gramotnosti učitelé. Samozřejmě čtení knížek je důležité a rodiče, kteří si na něj udělají čas a jdou tak příkladem svým dětem, určitě dělají dobře. Těžko to po nich ale může někdo vyžadovat, nebo je kárat, když to nedělají (asi je v tomto případě jejich učitelé kdysi nepřesvědčili, že četba je přínosná a že by se jí měli věnovat i po opuštění školy...).

Čtenářská gramotnost ovšem není jen a pouze o čtení knih. Jde o soubor konkrétních dovedností, které rodiče neznají, a tudíž je nemohou ani svým dětem předat! Děti si je musejí osvojit ve škole... Musí se je naučit v rámci výuky. Tedy díky pedagogickému působení učitelů.

Nevidím učitele jako nějaké viníky současného stavu, ale spíše jako jedinou cestu ke zlepšení. Pokud se učitelé nenaučí čtenářským dovednostem vyučovat, nikdy se žáci v dalších šetření PISA nezlepší :-) Učitelé k tomu mohou být nějak donuceni vnějšími tlaky (začleněním čtenářské gramotnosti do RVP, kde nyní vůbec není...), nebo sami od sebe, že se rozhodnou, že je to důležité. Nikoliv kvůli šetření PISA, ale kvůli žákům a jejich budoucnosti. Z šetření PISA totiž vyplynulo, že 30% českých patnáctiletých chlapců nemá ani základní čtenářské dovednosti, což ohrožuje jejich zapojení do života i práce!

Autor:  Linda Koumarova [ sob 18. pro 2010 12:21:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe

Milý Radku,
cítím a prožívám Váš názor stejně, neboť není nikdo jiní než sami učitelé, kdo by situaci napravil, včetně toho, že zlepšení výuky čtenářské gramostnosti je pro mne taktéž cesta z neúspěchu.

Měla bych ovšem jednu poznámku - zaujala mne statistika "30% českých patnáctiletých chlapců nemá ani základní čtenářské dovednosti" a tak se ptám, neleží problém českého školství mimo jiné zde - v 9. ročníku ZŠ a 1. roč. SŠ/SOŠ/SOU?

Ze svých zkušeností mám velmi zjednodušeně pocit, že žáci a studenti jsou schopní, učenlivý a snaživý, tedy nepředstavují těžký podprůměr, po celou šíři svého studia, až na 9. ročník ZŠ a 1. roč. SŠ. Z hlediska psychologického je to pro ně těžké, zároveň "lajdácké" období, v němž pokud nemusí, nic navíc neudělají. České školství jim dává tu možnost, aby v 9. třídě to, co se roky předtím naučili a o co jevili zájem, zapomněli. Neboli v případě, že nejsou nuceni, zapomínají a je velmi těžké v dalších ročnících je práci, spolehlivosti a snaze znovu učit.

Snad můj výrok zní přehnaně a paušálně, ale chtěla bych jím jen vystihnout možnou příčinu.
Co si o tom myslíte? Děkuji

Stránka 1 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/