Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Dějepis - jak jej učit?
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=20007
Stránka 1 z 8

Autor:  Jana Petrů [ čtv 05. dub 2012 11:07:14 ]
Předmět příspěvku:  Dějepis - jak jej učit?

V komentářích k blogu Zuzany Loubet del Bayle, nazvaném Které prameny by měly být v děpisu „povinné“?, se objevil i tento názor:
Mgr.et Mgr. Aleš Franc píše:
Taky se mi zdá trošku nepatřičné, "ládovat" do žáků 6. ročníku spoustu pro ně odtažitých a nezáživných pramenů, i když tradiční koncepční nastavení českého školního dějepisu, spočívající v čisté chronologii, taky není zrovna ideální, protože šesťáky "krmíme" lehce nestravitelnou látkou typu "raná řecká polis" či "ostrakický soud". Myslím, že bychom dějepisnou výuku měli začínat např. rodinnou historií žáků, příp. lokálními dějinami nebo dějinami každodennosti, protože tato problematika je pro jedenáctileté děti mnohem přístupnější a "stravitelnější". Ovšem to by chtělo hlubší systémovou změnu dějepisného kurikula v rámci, tj. v RVP ZV. Jak se díváte na tento problém?
Tak tedy, jak se díváte na tento problém?
Používáte ve výuce rozbory autentických materiálů?
Jak se vám líbí řazení dějinných epoch?
Máte nějaké další náměty do diskuze o výuce dějepisu?

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ čtv 05. dub 2012 14:17:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Jak se na to dívám? Vidím, že se tu míchají přinejmenším dvě věci: chronologie a "ládování žáků". Sama chronologie není příčinou "krmení" a "ládování" (myslíme-li tím přebujelý důraz na množství pojmů, událostí, dat), i při chronologickém uspořádání je možné, aby dějepis byl alespoň "stravitelnější". Vždyť témata právě šestého ročníku (pravěk, starověk) jsou pro žáky obvykle přitažlivá (bezpochyby více než fáze národního obrození nebo drobečková politika). Představa, že lokální dějiny budou samy o sobě pro žáky aktraktivnější, se mi zdá lehce naivní. Dokonce i dějiny každodennosti bez chronologie (sledování proměn, vývoje) rychle ztratí smysl. Cožpak každodennost stojí mimo chronologii? Dovedu si však přestavit, že budeme chronologii vhodně kombinovat s přístupem regionálním (tedy nejen dějiny starověku, ale třeba dějiny Afriky, Moravy nebo Podřipska) nebo tematickým (?) (vznikly by tak "moduly", které by tradičí chronologii doplnily, např. téma (=modul) zámořské objevy nemusíme tradičně omezit na Portugalce a Španěly v 15. a 16. století (o Číňanech se mnoho nemluví), ale můžeme pokračovat dál Holanďany, Angličany a Francouzi ve stoletích následujících). Dokonce si myslím, že současné RVP ZV nám v takové změně nebrání. Samozřejmě platí, že čeho je moc, toho může být příliš: jak rozboru pramenů, tak různých projektů. (Opakuji komentář v Zuzanině blogu.)

Autor:  Radek Sárközi [ čtv 05. dub 2012 14:39:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Rozbory pramenů do dějepisu určitě patří, protože je to základ "dějepisného pohledu" na svět! (Jiný pohled zase nabízí umění nebo fyzika...). Myslím si, že v českých školách rozebírání pramenů chybí - není ve výuce vůbec nebo velmi málo. Proto by bylo dobré ho zařazovat mnohem častěji do výuky. Ve Francii se ale rozebírají 4 prameny v každé hodině, což se mi zdá zase příliš mnoho...

Do výuky dějepisu určitě patří i chronologie (časová přímka) a dějiny místní, regionální, ČR, Evropy i světa. Vlastně všechno má své "dějiny" - navazujeme na to, co vytvořily generace před námi, přemýšlíme o tom, přehodnocujeme to, bojujeme proti tradici, případně se necháme bezmyšlenkovitě vláčet tradicí (navazujeme tedy vědomě i nevědomě). Otázkou ale je, zda učit celý dějepis od 6. do 9. ročníku chronologicky...

Na výuce dějepisu ve Francii se mi líbí, že je spojena s výukou zeměpisu a občanské výchovy. Jako celek se mi zdá mnohem lépe promyšlená, než je výuka v ČR. Ať už jde o osnovy, učebnice či vzdělávaní a výběr učitelů.

Podívejme se třeba do českého RVP ZV, kde jsou očekávané výstupy z dějepisu plné sloves typu "žák uvádí..." - tedy nejnižší myšlenkové činností z hlediska Bloomovy taxonomie kognitivních cílů - Znalost. Naopak rozbor jednotlivého pramenu je minimálně na hladině Analýza, spojování poznatků z více pramenů je již Syntéza a často se žáci pohybují i na hladině Hodnocení. Při práci s textovými prameny se žáci navíc učí dovednostem z oblasti čtenářské gramotnosti.

Myslím si, že výuka dějepisu v ČR by si zasloužila velmi hlubokou reformu!

Autor:  Jana Petrů [ čtv 05. dub 2012 17:58:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Z různých učebnic pro ZŠ mám také pocit, že se u nás dějepis učí poněkud nezáživně (předem se omlouvám těm, kteří jej dělají zajímavým). Děti asi často nechápou, proč se ty letopočty, panovníky, bitvy atd. vlastně musí učit, často jde jen o pamětné uchopení bez porozumění souvislostí.
Myslím, že tady je vhodný prostor k tomu, vyjádřit názor, jak by se výuka dějepisu na ZŠ měla proměnit, aby v dětech vzbudila zájem o dějiny, a tedy i o budoucnost.
Mně chronologie (od nejstarších dějin k novodobým) vyhovuje. Jen se vždy potýkám sama se sebou, co a kolik z kterého období vybrat, aby to nebyl průlet "hvězdokupou" a aby to v dětech nechalo stopy, na které by mohly později navázat. To je to nejtěžší - škrtat v přípravách :).
Myslíte, že by se nám mohlo podařit vytvořit tematické bloky a k nim doplnit "tak akorát" ty prameny, případně jiné metodické podněty, jak jsme o tom mluvili v komentářích?
Případně snést argumenty pro/proti chronologii a vytvořit alternativu?

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ čtv 05. dub 2012 19:39:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Radek Sárközi píše:
Myslím si, že výuka dějepisu v ČR by si zasloužila velmi hlubokou reformu!


A co nepotřebuje? :lol:

P.S. Ale vážně. Jsou ostatní předměty na tom lépe?

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ čtv 05. dub 2012 19:42:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Jana Petrů píše:
Myslíte, že by se nám mohlo podařit vytvořit tematické bloky a k nim doplnit "tak akorát" ty prameny, případně jiné metodické podněty, jak jsme o tom mluvili v komentářích?
Případně snést argumenty pro/proti chronologii a vytvořit alternativu?


A myslíte, že by to mohla být i nabídka k výběru z tematických bloků? Problémem našeho dějepisu je právě představa, že musíme projít vše. Proč by si učitel nemohl "svobodně" tematické bloky (moduly) vybírat?

Autor:  Radek Sárközi [ čtv 05. dub 2012 20:36:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Ideální by bylo, kdyby se podobnou diskuzí zabývala Asociace učitelů dějepisu (http://www.asud.cz). Tady bude diskutovat nanejvýš 5 lidí... Kdyby se otevřela diskuze ke změnám v RVP ZV, rád se jí zúčastním. :-)

Jinak si ideální výuku dějepisu (nejen) představuji tak, že žáci sami budou navrhovat témata, která je zajímají. Učitel jim jen pomůže dát je do souvislostí (časová přímka, události jinde ve stejnou dobu, události ve stejnou dobu v jiných oborech)...

Autor:  Mgr. et Mgr. Aleš Franc [ čtv 05. dub 2012 20:59:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Jenom na upřesnění - jako dějepisář si samozřejmě uvědomuju, že kategorie času a prostoru nelze nějak "zrušit" či zásadně eliminovat. Jde mi spíše o přiměřenost a vhodnost výkladu dějepisné látky vůči věku a mentální výbavě žáků. Proč žákům v 6. ročníku předkládat tak vysoce abstraktní pojmy typu "raná řecká polis" či "pozdní římské císařství", byť na příkladu dobových pramenů. Dle mého jsou výše zmíněná témata nad možnosti chápání jedenáctiletých dětí. Vhodnější by bylo začít rodinnou historií, historií školy a místa bydliště žáků, v 6. ročníku tedy začít výkladem jakési elementární kulturní historie, samozřejmě dle chronologického přístupu směrem od nejstarších dob k epochám nejnovějším. V 7. ročníku na to navázat sociálními dějinami, v 8. ročníku pokračovat hospodářskými a v 9. ročníku to uzavřít dějinami politickými. Samozřejmostí by byla jasná akceptace chronologického přístupu při výkladu jednotlivých tematických oblastí.
Ovšem toto je na hluboký zásah do koncepce školního dějepisu a obávám se, že v současnosti na to nejsou ani personální kapacity, ani finanční prostředky. Jen se podívejme, co se děje např. v oblasti tvorby tzv. vzdělávacích standardů pro ZV.

Autor:  Jana Petrů [ čtv 05. dub 2012 21:03:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Napsala jsem mail na ASUD :oops:
Cituji:
Vážení kolegové,
ráda bych vás vyzvala k diskuzi o současné a hlavně budoucí výuce dějepisu na ZŠ. Na portálu http://www.rvp.cz se už nějakou dobu v komentářích, a nově v diskuzi, bavíme o tom, co a jak by se mělo ve výuce změnit a myslíme si, že by bylo dobré, kdybyste se do diskuze zapojili především vy, kteří jste sdruženi v ASUD.
Nebo navrhujete jiné prostředí?
Nebo si myslíte, že výuka dějepisu na našich školách je ideální?

Zde jsou odkazy:
http://blogy.rvp.cz/wp-search.php?q=zuz ... =8&go.y=16
viewtopic.php?f=101&t=20007

Těším/e se na spolupráci!
Za diskutující Jana Petrů

Autor:  Jana Petrů [ čtv 05. dub 2012 21:07:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dějepis - jak jej učit?

Pane Franci, to je docela zajímavý pohled. Jenom si nejsem jistá, zda by se během roku zvládly probrat CELÉ dějiny, byť jenom z jednoho úhlu pohledu.

Stránka 1 z 8 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/