Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=21765
Stránka 1 z 15

Autor:  Radek Sárközi [ čtv 02. kvě 2013 9:00:09 ]
Předmět příspěvku:  Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Tato diskuze navazuje na zveřejnění textu "Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání - veřejné připomínkové řízení", který sice vyzývá k diskuzi nad jednotlivými položkami Standardů, ale neumožňuje diskuzi o Standardech jakožto celku, ani o standardech pro jednotlivé vzdělávací obory (http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17383/s ... zeni.html/)

Na úvod bychom se mohli zamyslet nad tím, zda čas pro veřejnou diskuzi od 1.5. do 15.5.2013, tedy pouhých 8 pracovních dní (!), je dostatečný u tak zásadního dokumentu... A zda budou mít učitelé vůbec čas (o chuti nemluvě) se do diskuze zapojit, když nyní aktuálně intenzivně pracují na předělávání svých ŠVP...

Autor:  Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. [ čtv 02. kvě 2013 15:25:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Děkuji Radkovi za otevření skutečně veřejné diskuze. Jsem uveden jako spoluautor standardů pro informatiku a konstatuji, že publikované standardy pokrývají jen malou část problematiky, kterou by měl tento předmět správně řešit. Je to proto, že sledují pouze očekávané výstupy stávajícího RVP, jež jsou nedostatečné a dnes již také naprosto zastaralé. Oficielní verze standardů by měla obsahovat vysvětlující úvod, který zde chybí. Jsem připraven ho zveřejnit případně samostatně.

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ čtv 02. kvě 2013 20:31:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Diskuse okleštěná časově i možnostmi připomínek je zcela nedůstojná a neférová, je smutné vidět, jak Fiala pokračuje v Dobešově tradici. Proč? Autoři píší, že "Právě práce na standardech – spolu s dalšími zkušenostmi z praxe, připomínkami jiných rezortů i s výsledky výzkumů zavádění a efektů reformy – přinesla podněty, které vedly k částečné úpravě RVP ZV." Úpravy RVP? Jen směšné a zbytečné bláboly z nějakých meziresortních jednání. Diskuse zde na portálu mnohokrát konstatovala potřebu skutečných úprav RVP, ty se však stále nekonají, ale zprzněné standardy navlékané na staré výstupy se vyrábějí vesele dál a dál. Proč?

Autor:  Jaroslav Vávra [ pát 03. kvě 2013 8:29:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Vítám možnost se veřejně vyjádřit k výše uvednému dokumentu.

1) současný RVP ZV je prokazatelně zastaralý
> důkaz: v geografii viz text http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/17195/poznavani-a-poznani-ve-vyuce-ceskeho-gymnazialniho-zemepisu-i-historie-a-soucasnost.html/, ale bude to i v dalších oborech.

2) standardy měly být vytvářené SOUBĚŽNĚ se vznikem RVP ZV, teď je to "roubování na odumírající podnož"
> důkaz: samotný proces vytváření standardů, kdy se musely upravovat/specifikovat/jinak formulovat samotné očekávané výstupy, ale zároveň se nemohla udělat hlubší revize RVP
> komentář: v zahraničí se vytvářejí kurikula a standardy (assessment) najednou i s ilustračními úlohami (více zde: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16709/zahranicni-geograficka-kurikula-standardy-a-priklady-hodnoceni-v-roce-2012.html/)
> poznámka: vím, že mnozí učitelé mají své "osobní standardy" a k nim vlastní ilustrativní úlohy. Tato diskuse podle mého názoru by se měla věnovat tomuto srovnání - "státní" a "osobní" standardy a "státní" a "osobní" ilustrativní úlohy, a věcná a odborná diskuse.

3) standardy na úrovni "dostatečné" jsou pro výuku málo přínosné
> komentář:
a) jednak jsou nastavené pro "výstup ze základní školy" a je ponecháno na učiteli, jak je bude specifikovat v nižších ročnících ZŠ a jak se bude propracovávat k těm cílovým "dostatečným" standardům;
b) chybí další škála, alespoň na úrovni průměrné a výborné.

4) nutnost nového národního kurikula/národních kurikul
> komentář: veškerá diskuse nad současnými standardy by měla podle mého názoru směřovat k tomu, aby byla alespoň načrtna podoba nového kurikula, co se ve starém kurikulu osvědčilo, co je nutné udělat jinak, co je nutné udělat zcela nově.

5) minimální propojenost mezi RVP ZV a RVP GV
> komentář: v tomto je Česká republika spolu s opožděnými standardy, v Evropě určitě, ojedinělá. V novém kurikulu by se měly obě úrovně (ZV a GV, myšleno čtyřleté vyšší gymnázium) tvořit společně a konzistentně.

Samostatným tématem je používání pedagogické a odborné terminologie ve vzdělávání, o které mluvím také ve výše uvedených textech. Celý projekt českého národního kurikula připomíná slogan z jednoho autobazaru: "Vy o voze, my o voze". Hádejte, jaká byla skutečnost ve vyjednávání obchodu v onom autobazaru.

Tady končím. Nemám rád dlouhé texty :-)

Autor:  Radek Sárközi [ pát 03. kvě 2013 17:27:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Kolik stránek budou mít nové ŠVP po začlenění Standardů? Učte je pak vůbec někdo?

Určitě bych se přimlouval za zveřejnění úvodních textů Standardů, jak o tom píše pan Brdička.

Za dva roky se plánuje další revize RVP ZV. Budou ji doprovázet nové Standardy. Učitelé opět budou přepisovat ŠVP. Zase to budou dělat v šibeničních termínech. Znovu podle toho bude vypadat výsledek...

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ pát 03. kvě 2013 18:09:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Výstup
D-9-5-03
Žák popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky

A indikátory
1. žák uvede období a příčiny zámořských objevů
2. žák popíše průběh zámořských objevů
3. žák uvede důsledky zámořských objevů pro Evropu a svět

A je jasno! Tož to byla ale fuška sestavit takové indikátory, co?

Autor:  Jana Petrů [ pát 03. kvě 2013 19:42:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Přiznám se, že mě standardy až tak nezajímají, zvláště když se dají do švp "zapracovat" vložením jako příloha. Co mě ovšem děsí jsou ilustrativní úlohy. Jednak jejich obsah a také jejich zamýšlený účel! (Mají sloužit k vytváření testů?)
Mým "kmenovým" oborem je biologie, tak jsem se detailně podívala na přírodopis. A jsou tam samé bezobsažné pojmy. Nezažila jsem výuku podle osnov (v roli učitele), ale takhle nějak si to představuji.
Kdy už konečně někomu dojde, že takto učit nelze? Resp. učit asi ano, ale vzdělat ne.

Díky, Radku, že jste otevřel místo, kde si člověk může ulevit, ale to bude asi tak všechno, bohužel...

Autor:  Ondřej Hausenblas [ pát 03. kvě 2013 19:46:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Přemýšlím, v jakém případě by museli učitelé svůj ŠVP předělat kvůli těmto Standardům. Asi tehdy, kdyby indikátor v Standardu vyhmátl z očekávaného výstupu RVP něco tak specifického, nějakou jednu úlohu z cvičebnice, která by se zrovna pod rozumnou podobu OVO v ŠVP té školy nevešla a žádala by, aby učitel s dětmi dělal něco docela jiného.
(Mezi ilustrativními úlohami jistě takové konkrétní, jednotlivé úkoly najít můžeme - jsou přece jen ilustrací, a vy si tam dáte jinou, tu svou...)

Příkladně:
OVO v češtině na 1.stupni: ČJL-5-1-03 = posuzuje úplnost, či neúplnost jednoduchého sdělení
Indikátor ČJL-5-1-03.3 = Žák sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě časové a příčinné souvislosti příběh, sdělení
Jenže tento indikátor je spíše popisem ilustrativní úlohy. Standardně by se však v práci žáka měl jako jeden z indikátorů objevit spíše typ "žák rozpozná v textu časové a příčinné souvislosti".
A měly by tu ovšem být i další indikátory: „úplnost sdělení“ totiž spočívá i v tom, že příběh má závěr, nebo že v něm není nesrozumitelná časová díra, nebo že nevynechá něco, co vypravěč sice vidí v duchu, ale zapomněl to prostě ostatním říct (znáte to ze třídy čtvrťáků, ne?) I to patří pod ten OVO - že žák dokáže rozhodnout, zda je sdělení úplné, či není.

Je jen věc metodiky (která ovšem do Standardu nepatří), že žák své dosažení OVO prokáže právě na uvedeném rozstříhaném textu, anebo jestli do textu narýsuje "šipkovanou", která pospojuje příčiny a důsledky, případně za textem napíše takový "boďák" událostí, jak šly po sobě, anebo že podtrhá stejnou barvičkou místa, která z jednoho odstavce ukazují na navázání v jiném odstavci.
Protože kdyby ve Standardu byly závazně vyhlášeny některé metodické postupy, pak by dobrý učitel a škola, kde se používá jiné metody, museli předělávat svůj jinak dobrý ŠVP.
To by ovšem diskreditovalo kurikulární reformu, a to myslím MŠMT ani tvůrci RVP ani tvůrci Standardu nechtějí.

Proto je chyba, že Standard nevznikal souběžně s RVP, a vůbec že to všecko bylo a je na koleni a horkou jehlou a bez masové účasti učitelů. Ale můžeme se vynasnažit, aby se negativní důsledky ukvapených administrativních postupů zmírnily a napravovaly, ne? Když jsme nedostali čas si pořádně ujasnit, jak že ten Standard vlastně chápat a jakou formou ho zpracovat, tak aspoň následně bude třeba ho vyčistit, vylepšit, a hlavně s mnoha učiteli v praxi nad ním přemýšlet o tom, jak jim a žákům má pomáhat.

Řekl bych, že u všech předmětových Standardů by stálo za to, aby se do nich učitelé opravdu podívali. Ale teď znám jen češtinu. Docela mě však potěšila moderní podoba Standardu pro občanskou výchovu.
Když v Standardu svého předmětu najdete to cvičení, které vy taky děláte - ještě to neznamená, že je indikátor Standardu dobrý, protože spousta učitelů to dělá jinak a taky dobře.
Když tam najdete jiné cvičení nebo jinou "testovou úlohu", než tu, kterou zadáváte vy, tak to taky není špatně jen proto, že je to jiné - ale asi proto, že je to metodika a ne Standard.
A jestli je tam opravdu indikátor, který se může ukázat v rozmanitých možných cvičeních, zadáních a také v běžné práci dítěte, i když zrovna není zadána úloha, pak byste se měli radovat. A taky to napsat do komentářů v době do 15.5.2013.
(Kdyby tam totiž všichni psali, jak jsou rádi, že konečně dostávají přesný návod jak vyučovat, může to skončit zase jednotnými osnovami a jedinými učebnicemi a pak i jednotně nedovzdělanými žáky a občany, kteří sice dokážou hezky vypracovat zadaná prostá cvičení, ale mají potíže si přečíst zadání, vyřešit problém, sami sebe v životě uřídit a zvolit si demokratickou vládu. Pamatujete, že u nás máme 25 % patnáctiletých hochů, kteří takový jednoduchý text přečíst a pochopit nedovedou, ne? Poslední PISA.)

Autor:  Jana Petrů [ pát 03. kvě 2013 20:04:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Jenom pro ilustraci:
zde je indikátor a úloha z přírodopisu - P-9-3-02 Žák porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku
Indikátory 1. žák uvede základní funkci kořene, stonku a listu 2. žák popíše vnější a vnitřní stavbu kořene, stonku a listu 3. žák porovná vnější a vnitřní stavbu kořene, stonku a listu s jejich funkcí 4. žák uvede příklady vztahů v rostlině jako celku 5. žák popíše stavbu květu a postup vzniku plodu
Ilustrativní úloha
Přiřaď k obrázkům pojmy:
kořeny svazčité, kořen hlavní, kořeny postranní,
stonek dřevnatý, dužnatý, lodyha, stéblo, stonek, keř, strom,
list bez řapíku, list s řapíkem, čepel, řapík, žilnatina, list jednoduchý, list složený (a k tomu několik obrázků, mj. i čtyřlístek).

A teď co "vidí" mí druháci při pohledu na obrázek čtyřlístku:
- shamrock, Keltové, sv. Patrik, Irsko, smaragd, štěstí, vytrvalost, trpělivost, hadi a žáby, vlhko, křesťanství, jetel, slunce a voda... ( a to ty pojmy vypisuji z jejich souvislých vět).
Já samozřejmě nejsem proti odborné terminologii, ale pokud budeme žákům předkládat jenom ji (a navíc na ní stavět testy), budou schopni vidět krásu kolem sebe? Budou je zajímat věci v souvislostech? Budou schopni vnímat i bez pojmů?
A teď mi řekněte, co je vlastně vzdělanost.

Autor:  Jana Petrů [ pát 03. kvě 2013 20:50:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

A ještě citace z článku na EDUin:

"Dopady výše zmíněného jsou devastující. Davy šesťáků podstupují SAT testy a studují dle osnov, které se skládají výlučně z toho, co může být měřeno, a GCSE studenti (něco jako naši deváťáci pozn. překl.), kteří tráví hodiny nácvikem toho, jak udělat testy."

Opravdu nám nestačí zkušenosti těch, kteří "už vědí"?

Stránka 1 z 15 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/