Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=21765
Stránka 7 z 15

Autor:  Radek Sárközi [ pát 10. kvě 2013 14:02:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Domnívám se, že hrozí situace, kdy Standardy nahradí RVP a ŠVP, jak se děje v případě státních maturit u Katalogů... Tedy, že se bude učit hlavně to, co je ve Standardech. Potom už budou ŠVP prakticky zbytečné...

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ ned 12. kvě 2013 9:14:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Radek Sárközi píše:
Domnívám se, že hrozí situace, kdy Standardy nahradí RVP a ŠVP, jak se děje v případě státních maturit u Katalogů... Tedy, že se bude učit hlavně to, co je ve Standardech. Potom už budou ŠVP prakticky zbytečné...


Souhlasím. Jsme zase na začátku debaty (která nikdy neproběhla :lol: ): Nikdo řádně nevyjasnil skutečný vztah RVP a Standardů. Jenom jsme stále ubezpečováni, že potřebné jsou RVP, ŠVP i Standardy. První římští císařové také předstírali fungování republikánských úřadů a senátorem se stal kůň. My budeme předstírat význam ŠVP, ale obsah bude stále pevněji a jednotněji dán jinými dokumenty. Možná jsou standardy trojským koněm. Také zvolená forma "legalizace" Standardů jako přílohy RVP je sama o sobě dost pochybná, protože tak může MŠMT přilepit kdykoliv cokoliv.

Autor:  Radek Sárközi [ ned 12. kvě 2013 10:43:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Ta oficiální "diskuze" o Standardech má velmi podivnou podobu. Prakticky byli učitelé jen vyzváni k tomu, aby po realizačním týmu opravili chyby v jednotlivých položkách. Přijde mi to podobné, jako kdyby nakladatelství připravilo učebnici a pak by po učitelích chtělo, aby formou "diskuze" tuto učebnici zdarma ve volném čase opravili. Tedy žádné testování učebnice se žáky, žádné dodatečné opravy vyplývající ze zjištěných nedostatků...

Autor:  Vladimír Václavík [ pon 13. kvě 2013 0:29:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Jak to vlastně s těmi standardy je? Mohu si to pamatovat špatně, nebo to chápu špatně - děkuji za případná doplnění a opravy.
Socialistická pedagogika měla učivo normované osnovami. Před třiceti lety bylo poměrně jasné, co se má probírat, co se mají žáci naučit - situaci ulehčovaly jednotné učebnice.
Po převratu bylo zřejmé, že školství i vzdělávání se musí proměnit. Mezi transformačními projekty zaujal významné místo projekt NEMES. Východiskem byl požadavek změny paradigmatu, změny celkového pojetí vzdělávání.
Před dvaceti lety se v odborných diskusích objevil pojem "standard". Bylo totiž zřejmé, že stejně, jako je nezbytná humanizace, liberalizace a demokratizace české školy, musí být pro vzdělávání dán nějaký rámec. NEMES rozvinul další projekty týkající se standardů na 1. stupni a 2. stupni ZŠ. Dvě publikace s významným podílem řady učitelů (editoval O. Hausenblas a V. Spilková) nabízejí i dnes velice zajímavé čtení evokující otázku: Kde se to zadrhlo, že jsme se od roku 1993 nepohnuli dál?
Před 10 lety už platila Bílá kniha, kde je v kapitole Zvyšování kvality vzdělávání uvedeno doporučení "vytvořit systém standardů, kritérií a indikátorů".
Záleží samozřejmě na tom, co si kdo pod pojmem "standard představuje, mně ale bohatě stačí formulace např. "žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti", což je citováno z RVP. Jsem přesvědčen, že očekávané výstupy z RVP by si časem určité úpravy zasloužily, 10 roků platnosti kurikulárního dokumentu je přiměřená doba.
Jakmile začneme jednoduché formulace nějak rozpitvávat, precizovat, dávat jim čísla, dále je rozvádět, zabředneme do džungle, ve které se ztratí mnohé ze základního smyslu vzdělávání.
Zájem o zavedení standardů nebývale stoupl poté, co PISA odhalila některé nedostatky našich žáků. Měly by být lékem na problémy v našem školním vzdělávání: Standardy jako podklad pro testy, testy jako podklad pro hodnocení žáků i škol - a tím pádem vzdělanost stoupne. Kdo má lehkou virózu, snad tomu věří.
Ještě dovětek: Uvažovalo se o standardech pro předškolní vzdělávání a byly dokonce zpracovány. Naštěstí zůstaly jen na papíře. Ale po mírných úpravách byly vydány pokynem bývalého ministra pod názvem "Konkrétní očekávané výstupy" jako příloha RVP PV. Minulý měsíc jednali zástupci pedagogických fakult z oboru Učitelství pro mateřské školy o inovaci RVP PV a mimo jiné doporučují MŠMT odstranit Konkretizované očekávané výstupy jako přílohu RVP PV.

Autor:  Ondřej Hausenblas [ úte 14. kvě 2013 12:00:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Vladimíre, ty zásadní otázky - jako co ten Standard vlastně je? - jsou moc důležité, a bohužel na ně dnes není k dispozici oficiální odpověď. Snažím se něco vysvětlit na svém blogu Ireneus:
http://ireneus.blogy.rvp.cz/2013/05/14/ ... -standard/

Autor:  Petr Chaluš [ stř 15. kvě 2013 12:17:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Souvisí takto pojaté standardy se Školským zákonem? jak souvisí a naplňují paragraf § 44 - Cíle základního vzdělávání: Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili
potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni
k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě
myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat
a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní
zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být
ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním
a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti
a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými
vědomostmi a dovednostmi při rozhodování
o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Autor:  Janek Wagner [ stř 15. kvě 2013 12:32:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Uzávěrka veřejného připomínkového řízení ke Standardům vzdělávacích oborů základního vzdělávání posunuta na 22. květen 2013! Víte vůbec o tom?

Autor:  Radek Sárközi [ stř 15. kvě 2013 19:53:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Ten týden navíc asi Standardy nespasí, ale třeba se do diskuze zapojí více učitelů...

Kulatý stůl k tématu ověřitelné standardy jako předpoklad
zajišťování kvality vzdělávání: závěry z diskuze
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obs ... y_stul.pdf

Podklad pro diskuzi
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obs ... ndardy.pdf

Autor:  Petr Chaluš [ čtv 16. kvě 2013 0:13:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Veřejná nebo široká odborná diskuse se podle mého názoru organizuje tak, že co nejvíce informujete širokou nebo odbornou veřejnost, nabídnete strukturu diskuse od obecného k detailnímu. Postupně otevíráte a shrnujete otázky, které pak zveřejníte a dáte opět prostor k vyjádření ke shrnutí. Dáte dostatek času a pokud se ozývá málo diskutujících hledáte příčiny a reagujete na ně. Pokud se ozývá hodně kritiky na způsob veřejné diskuse uděláte krok zpátky a diskutujete základní otázky, např. zda nestačí místo vkládání standardů (povinného učiva zakonzervovaného do polopravd o světě, které mají žáci papouškovat, vzorových úloh na znalosti místo podpory schopnosti žáků myslet v souvislostech, tvořit a objevovat svět, učit se a rozvíjet se dle svých různorodých schopností) vylepšovat definované výstupy současného RVP? Současná tzv. diskuse je jen možnost přidávat dílčí připomínky k téměř uzavřené formě, o které už diskutovat nelze?

Autor:  Janek Wagner [ čtv 16. kvě 2013 0:21:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Petr Chaluš píše:
Současná tzv. diskuse je jen možnost přidávat dílčí připomínky k téměř uzavřené formě, o které už diskutovat nelze?
O diskusi nikdo nemá zájem, jde o veřejné připomínkové řízení... Nechci být sprostý.

Stránka 7 z 15 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/