Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=21765
Stránka 9 z 15

Autor:  Petr Chaluš [ ned 19. kvě 2013 9:35:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Dobrý den,

také jsem v míru :-) a líbí se mi, že přemýšlíte a diskutujete, mnoho lidí už to vzdalo a nebo nemají čas, odvahu? Nevím.

Právě nyní jde o diskuzi o "minimálním" standardu, jenže už jen to, že je tzv. minimální standardy zdůrazňují rozdělení učiva na předměty (oddělené obory vzdělávání) a ne tedy na širší oblasti, které spolu souvisejí (jako RVP), už tímto nejsou "minimální", jsou spíše "maximální" - mohou mít výrazný vliv na opětovné rozříštění výuky dětí do nesouvisejícíh informací.

Za poslední roky se povedlo postupně dosáhnout, že se v současné škole dává důraz na smysluplné celky. A nejde jen o to, že si lépe vše děti zapamatují a pochopí a využijí v životě. I moderní věda se zaměřuje mezioborově, vzniká množství oborů, které nezařadíte do zeměpisu, přírodovědy, fyziky, matematiky, současné technické vědy se vrací i k propojení s psychologií, sociologií a hlavně a filozofií. A v tomto současném světě se budem vracet k umělému rozdělování?

Autor:  Radek Sárközi [ ned 19. kvě 2013 11:50:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Myslím si, že tato diskuze byla částečně úspěšná. Nezapojil se do ní sice nikdo, kdo za Standardy odpovídá, ale zřejmě ji někdo "nahoře" četl. Výsledkem je toto:

NÚV: Aktuální informace ke Standardům vzdělávacích oborů základního vzdělávání (17. května 2013):
http://www.ceskaskola.cz/2013/05/nuv-ak ... ardum.html

Citace:
Upravený RVP ZV, který byl schválen s účinností od 1. 9. 2013, bude obsahovat Přílohu 1 pouze se Standardy českého jazyka, cizího jazyka a matematiky

Standardy ostatních vzdělávacích oborů budou během školního roku 2013/2014 představeny pedagogické veřejnosti formou seminářů organizovaných NÚV a NIDV.

Cílem těchto setkání bude seznámit odbornou pedagogickou veřejnost s metodickou podporou integrace standardů do školního vzdělávacího programu a jejich praktické využití ve vzdělávacím procesu.

Autor:  Petr Chaluš [ ned 19. kvě 2013 12:17:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Ano diskutovat má smysl, ovšem nejen tady, veřejně a všude. Stále trvá záměr upravit RVP s platností od 1.9. – zavedení standardů do českého a cizího jazyka a matematiky. Pokud to tedy chápu dobře – je otevřená diskuse do 22.5. právě o těchto 3 “vzdělávacích oborech” a o ostatních není aktuální diskutovat. Zajímavé je, že právě tyto 3 oblasti jsou plošně testovány a právě s tímto záměrem je bývalý ministr Dobeš vytvářel. Mám stále základní připomínku, je možné nějak a někde pozastavit a vlastně vrátit o krok zpět celý tento rizikový proces (jakýchkoli nejasných standardů a nejasného plošného testování), který může radikálně změnit kurikulum a atmosféru českých škol? Jde zrušit vyhlášení pana Dobeše z roku 2012 http://www.msmt.cz/file/20137 o zavedení standardů (a přílohy) a zamyslet se nad smyslem standardů s odborníky, učiteli a rodiči?

Autor:  Návštěvník [ pon 20. kvě 2013 17:00:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Dobrý den,
jsem členkou pracovního týmu, který "spolupracoval" na úpravách Standardů pro český jazyk pro 1. st. ZŠ. Sleduji diskusi a mám jako vždy stejný pocit: kritiků mnoho, ale lidí na práci málo. Diskuse má být podle mého názoru věcná a konkrétní. Toto je takové povídaní, co by se mohlo a nemohlo, ale nic dalšího. Na úpravách jsme s kolegyní s praxe, byť se to možná někomu nezdá, strávily hodiny času. Máme bohaté zkušenosti, já jsem např. učila na všech stupních škol. Příkladové úlohy, které uvádíme, máme ověřené dlouholetou praxí. Mají sloužit především těm, kteří si nevědí rady a mohli by mít na "slabší žáky" vysoké nároky (což mohu doložit příklady z výuky na VŠ). Kvalitnímu a tvořivému učiteli bohatě stačí jasně a zřelelně formulované indikátory. Také mě velmi překvapuje, že zde v diskusi vystupují lidé, kteří byli součástí pracovního týmu, nerespektovali zásady spolupráce, které byly stanoveny, práci odevzdali "nehotovou" a ještě pozdě. Výsledek vidíte sami. Indikátory, které níže popisujete, jsou toho dokladem. Celkově mám z výsledků práce dojem, že se prostě někteří členové týmu rozhodli práci "sabotovat". Velice mi to vadí, ale bohužel je skutečnost.

Radek Sárközi píše:
Také si myslím, že diskuze nemá sloužit k tomu, aby někdo po autorech Standardů opravoval jejich chyby a dělal práci za ně... Měli dát MŠMT najevo, že to v takovém termínu nestihnou kvalitně udělat!

Pozorný autor si jistě uvědomí, že následující indikátor není příliš měřitelný:

Citace:
ČJL-9-2-07
Žák v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí
Indikátory
1. žák ve svých písemných projevech nedělá základní pravopisné chyby


Pozorný autor si jistě všimne, že např. u tohoto OVO chybí v indikátorech celá část o frazémech:

Citace:
ČJL-9-2-02
Žák rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
Indikátory
1. žák vybere slova, která jsou slovotvorně příbuzná
2. žák k danému slovesu doplní slovesa odvozená
3. žák napíše, jak se nazývá krajina ??? tomu nějak nerozumím
4. žák rozliší i vytváří slova složená
5. žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty
6. žák vybere z nabídky slovo přeneseného pojmenování
7. žák prokáže znalost významu přeneseného pojmenování
8. žák ovládá zásady tvoření slov


A že autoři byli líní vytvářet ilustrativní úlohy ke všem osmi indikátorům...

Autor:  Janek Wagner [ pon 20. kvě 2013 17:17:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Návštěvník píše:
Dobrý den,
jsem členkou pracovního týmu, který "spolupracoval" na úpravách Standardů pro český jazyk pro 1. st. ZŠ. Sleduji diskusi a mám jako vždy stejný pocit: kritiků mnoho, ale lidí na práci málo[b]. Diskuse má být podle mého názoru věcná a konkrétní. Toto je takové povídaní, co by se mohlo a nemohlo, ale nic dalšího. Na úpravách jsme s kolegyní z praxe, byť se to možná někomu nezdá, strávily hodiny času. Máme bohaté zkušenosti, já jsem např. učila na všech stupních škol. Příkladové úlohy, které uvádíme, máme ověřené dlouholetou praxí. Mají sloužit především těm, kteří si nevědí rady a mohli by mít na "slabší žáky" vysoké nároky (což mohu doložit příklady z výuky na VŠ). Kvalitnímu a tvořivému učiteli bohatě stačí jasně a zřelelně formulované indikátory. Také mě velmi překvapuje, že zde v diskusi vystupují lidé, kteří byli součástí pracovního týmu, nerespektovali zásady spolupráce, které byly stanoveny, práci odevzdali "nehotovou" a ještě pozdě. Výsledek vidíte sami. Indikátory, které níže popisujete, jsou toho dokladem. Celkově mám z výsledků práce dojem, že se prostě někteří členové týmu rozhodli práci "sabotovat". Velice mi to vadí, ale bohužel je skutečnost.
Bylo by slušné se podepsat a jmenovat kritizované, jinak to má stejnou hodnotu, jako když napíšete, že máte ráda jahody....

Autor:  Návštěvník [ pon 20. kvě 2013 17:25:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Omlouvám se, ale domnívala jsem se, že se jméno objeví jako "odesilatel".

Květoslava Klímová

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ pon 20. kvě 2013 17:58:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Návštěvník píše:
Kvalitnímu a tvořivému učiteli bohatě stačí jasně a zřelelně formulované indikátory.


1. A vytvořili jste snad takové indikátory? Toužíte po věcné diskusi, ale odpovědi na konkrétní připomínky diskutujících nepřišly.
2. Čeho jsou to indikátory? Zastaralých výstupů? Často nejde o indikátory, ale komickou parafrázi výstupu. To jsou hodiny práce?
3. Dějepis je zjevně zaměřený především na znalosti. Výběr sloves to dokazuje. Je to požadavek testovatelnosti?
4. Já zase vnímám urputnou snahu se vyhnout obecnějším věcem o smyslu a podobě standardu a slyším opakované výmluvy: jednou na zadání, pak na nedostatek času, teď dokonce na sabotáže.

Autor:  Jana Petrů [ pon 20. kvě 2013 19:36:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Návštěvník píše:
Mají sloužit především těm, kteří si nevědí rady a mohli by mít na "slabší žáky" vysoké nároky (což mohu doložit příklady z výuky na VŠ). se prostě někteří členové týmu rozhodli práci "sabotovat". Velice mi to vadí, ale bohužel je skutečnost.

Vážená paní Klímová, nepodceňujete nás tak trochu? A jaké příklady z VŠ máte na mysli?
Návštěvník píše:
...se prostě někteří členové týmu rozhodli práci "sabotovat"...

Řekla bych, že jim to slouží spíše ke cti.

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ pon 20. kvě 2013 20:25:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Jana Petrů píše:
Návštěvník píše:
...se prostě někteří členové týmu rozhodli práci "sabotovat"...

Řekla bych, že jim to slouží spíše ke cti.


Jen škoda, že těch "rebelů" nebylo víc.

Autor:  Mgr. Zdeněk Sotolář [ pon 20. kvě 2013 20:28:42 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nové Standardy pro ZŠ od 1.9.2013

Návštěvník píše:
Mají sloužit především těm, kteří si nevědí rady a mohli by mít na "slabší žáky" vysoké nároky (což mohu doložit příklady z výuky na VŠ).


Jo? Už vidím, jak "slabší žák" rozliší znaky fašismu a nacismu! D-9-7-03.

P.S. Nehledě na to, že lpění na standardu pro nejnižší úroveň je nesmyslné. Jak pomůže učitelům, kteří si nevědí rady s přechodem na střední školu? Co vlastně mají žáci ze základky umět?

Stránka 9 z 15 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/