Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Dotaz týkající se tvorby ŠVP
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=151&t=2395
Stránka 1 z 2

Autor:  Daniela Surá [ pon 07. pro 2009 21:58:17 ]
Předmět příspěvku:  Dotaz týkající se tvorby ŠVP

Dobrý večer, tak jak všichni na této diskuzi měla bych pár otázek k tvorbě ŠVP, jestli na ně víte někdo odpověď, tak mi prosím Vás poraďte. Některé otázky nám nejsou zcela jasné. Předem moc děkuji.
1. psát očekávané výstupy v infinitivu? ( např. žák by měl umět...x žák umí...)
2. je možné při tvorbě ŠVP podle RVP ZŠS pro těžkou mentální retardaci vynechat průřezová
témata, v případě že ne, jak je možné je zakomponovat do ŠVP
3. jakým způsobem zařadit do ŠVP projektové aktivity ( muzikoterapie, logopedie, ZTV,
hippoterapie, smyslová místnost, solná jeskyně,..), a zda je možné je zařadit i do
disponibilních hodin
4. podle jakého dokumentu vypracovat ŠVP pro přípravný ročník ZŠS
5. zda je možné skloubit dohromady VV a PV a vytvořit tak jeden předmět, a jak v tomto případě
řešit hodinové dotace

Ještě jednou děkuji za odpověď.

Autor:  Lenka Říhová [ úte 08. pro 2009 13:09:55 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz týkající se tvorby ŠVP

Daniela Surá píše:
1. psát očekávané výstupy v infinitivu? ( např. žák by měl umět...x žák umí...)
2. je možné při tvorbě ŠVP podle RVP ZŠS pro těžkou mentální retardaci vynechat průřezová
témata, v případě že ne, jak je možné je zakomponovat do ŠVP
3. jakým způsobem zařadit do ŠVP projektové aktivity ( muzikoterapie, logopedie, ZTV,
hippoterapie, smyslová místnost, solná jeskyně,..), a zda je možné je zařadit i do
disponibilních hodin
4. podle jakého dokumentu vypracovat ŠVP pro přípravný ročník ZŠS
5. zda je možné skloubit dohromady VV a PV a vytvořit tak jeden předmět, a jak v tomto případě
řešit hodinové dotace


1.specifikem RVP ZV-LMP I RVP ZŠS je právě podmínečná formulace očekávaných výstupů (žák by měl...), neboť z důvodů mentálního postižení se dá obtížně předvídat, co je žák v určitém věku schopen zvládnout
2.zařazení průřezových témat se týká pouze žáků se středně těžkou MR - RVP ZŠS díl I, u žáků s těžkou MR se nezařazují - díl II, RVP ZŠS
3. pro tyto aktivity je možné vytvořit nový předmět/předměty a využít pro ně právě disponibilních hodin
4. ... Školy ho připraví podle § 5 odst. 2 výše citovaného školského zákona, tzn., vytvoří školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro něž není vydán rámcový vzdělávací program. V běžné praxi ZŠ speciálních se jedná o rozšíření školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání ZŠ speciální (RVP ZŠS) schváleného 31. 7. 2008 o část zohledňující toto školské zařízení formou přílohy nebo dodatku... - převzato z tohoto článku
5. oba předměty se dají sloučit, ale musíte zachovat minimální časovou dotaci, která je na oba vázaná

Autor:  I. Oskarová [ čtv 07. led 2010 21:35:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz týkající se tvorby ŠVP

Dobrý den,
děláme ŠVP pro těžkou MR (díl II.). RVP udává výstupy až po 10. ročníku, do ŠVP jsme je s kolegyněmi rozdělily na několik postupných výstupů (po 3., 6., 10. ročníku). Nyní se chystáme vypracovávat vzdělávací obsahy jednotlivých předmětů. Můžeme tyto obsahy vypracovat pro tato tři období (a potom až v prováděcích plánech konkretizovat, co se bude učit v kterém ročníku) nebo už musíme učivo konkretizovat po ročnících přímo v ŠVP? Pokud ano, musíme dělat i další dílčí výstupy pro jednotlivé ročníky? To si totiž už opravdu neumím představit, už stanovit ty postupné tak, aby to bylo aspoň trochu realizovatelné s našimi dětmi, bylo velmi náročné. Děkuji.

Autor:  Mgr. Jaroslava Michlíčková [ úte 16. bře 2010 14:09:14 ]
Předmět příspěvku:  Tvorba ŠVP

Oficiální název naší školy je Základní škola praktická.Tvoříme ŠVP pro základní školu speciální.
1. Lze ŠVP pro ZŠ speciální dát jako přílohu k ŠVP pro ZŠ praktickou se stejným názvem?
2. Nebo musí být samostaný ŠVP ( s novým názvem a všemi identifikačními údaji).

Autor:  Lenka Říhová [ úte 16. bře 2010 20:49:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz týkající se tvorby ŠVP

Odpovědi na své otázky najdete zde

Autor:  Lenka Říhová [ čtv 13. kvě 2010 8:19:56 ]
Předmět příspěvku:  Aktuální informace

vybráno ze Souboru pedagogicko-organizačních informací... na šk. rok 2010-11

...Základní školy a základní školy praktické, které vzdělávají jednotlivé integrované žáky s individuálním vzdělávacím programem na bázi ŠVP vypracovaného podle RVP ZŠ speciální, svůj ŠVP nemění. K vytváření nezbytných podmínek pro vzdělávání těchto žáků využívají RVP ZV, část D kapitolu 8 a 9 a RVP ZŠS kap. 12. Změnu oboru vzdělání, resp. rozšíření své vzdělávací nabídky o další obor vzdělání v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT však základní školy musí zohlednit.
Základní školy, které vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením podle přílohy RVP ZV ve třídách zřízených pro tyto žáky, zpracují příslušný ŠVP, resp. příslušnou přílohu ŠVP.
Základní školy, které vzdělávají žáky s lehkým mentálním postižením podle individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných podle přílohy RVP ZV, svůj ŠVP nemění.
Jestliže se žák s lehkým mentálním postižením vzdělává podle přílohy RVP ZV, je nutné, aby byl převeden do vzdělávacího programu ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 školského zákona.

Autor:  Jana Kneřová [ úte 08. čer 2010 6:59:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz týkající se tvorby ŠVP

V poslední době se již neobjevují žádné dotazy týkající se tvorby švp. Znamená to, že se vám podařilo celý dokument úspěšně dotáhnout do konce?

Autor:  Dagmar Gomolová [ úte 08. čer 2010 16:19:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz týkající se tvorby ŠVP

Zdravím všechny finišující kolegy,
dobrovolně se přiznávám, že nejsme se kolegyní v cíli, který jsme si stanovily. Máme před sebou ještě dvě celé oblasti. Čekaly jsme na učebnice (Člověk a příroda, Člověk a jeho svět), aby nám ve finále napsali, že jsou rozebrané. Tak to budeme psát podle Učíme se pro život. :-). Prostě máme resty. Stydím se. Také by mě zajímalo, jestli máme v záloze prázdniny, nebo musíme hotové dílo předložit vedení a školské radě ke schválení do konce června?
Prosím o další radu: jak se bude hodnotit na vysvědčení předmět, který je koncipován do období. Udělaly jsme tak například Pracovku. Máte vlastní hodnocení? Když ano, tak jaké? Další dotaz: podle čeho budete učit Výchovu ke zdraví, budou učebnice?Můžeme náš vytvořený ŠVP během roku upravovat podle potřeby? Může ZdrTV učit kantor s aprobací TV nebo to musí být proškolený učitel, či snad přímo rehabilitační sestra? Žáka s trvale změněným zdravotním stavem(III. zdrav.skupina) máme jednoho. Klasickou TV nemůže navštěvovat, jak to , prosím , řešíte? Děkuji všem, kdo mě odpovíte.
A moc povídám, jdu zase psát..,v Brně na semináři se ptát budu také :-).
PS:.Inspekce na praktické nám "vzala" tři žáky,máme školu o 70 žácích celkem,speciálních máme 12,tak si říkám,bude to vůbec někdo potřebovat? Hezký zbytek úterý.Dáša

Autor:  Lenka Říhová [ úte 08. čer 2010 18:56:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz týkající se tvorby ŠVP

Dagmar Gomolová píše:
...Také by mě zajímalo, jestli máme v záloze prázdniny, nebo musíme hotové dílo předložit vedení a školské radě ke schválení do konce června?
...jak se bude hodnotit na vysvědčení předmět, který je koncipován do období. Máte vlastní hodnocení? Když ano, tak jaké?
...podle čeho budete učit Výchovu ke zdraví, budou učebnice?
...Můžeme náš vytvořený ŠVP během roku upravovat podle potřeby?
...Může ZdrTV učit kantor s aprobací TV nebo to musí být proškolený učitel, či snad přímo rehabilitační sestra? Žáka s trvale změněným zdravotním stavem(III. zdrav.skupina) máme jednoho. Klasickou TV nemůže navštěvovat, jak to , prosím , řešíte?
...bude to vůbec někdo potřebovat? Hezký zbytek úterý.Dáša

1. jediné co musíte, je začít podle ŠVP (schváleného Školskou radou) učit 1.9.2010 v 1.a 7. ročníku
2. bylo doporučeno rozpracovat výstupy NEBO učivo do ročníků právě kvůli hodnocení. My to řešíme v charakteristice předmětu například takto
Citace:
...Výstupy jsou formulovány pro jednotlivá období a k nim přiřazené učivo se cyklicky nabaluje v jednotlivých ročnících tak, aby bylo umožněno žákům postupně si rozšiřovat vědomosti a dovednosti. Konkrétní podoba výstupů a učiva se objeví v každoročních tématických plánech, které zároveň plní funkci časového plánu a určují, kdy bude který výstup plněn. Skutečné konkrétní úkoly a prostředky k jejich zvládnutí jsou odpovědností učitele, který dokonale zná každého žáka a může jej průběžně sledovat a hodnotit.

- k hodnocení máme vypracované 5ti stupňové diagnostické tabulky pro oblast komunikace, poznávacích schopností a vnímání, sebeobsluhy a samostatnosti, motoriky a socializace
3. výchovu ke zdraví máme zařazenou v integrovaném předmětu Člověk a svět, využíváme stávající učebnice typu Učíme se pro život a hodně si vytváříme vlastní materiály
4. v průběhu roku moc upravovat nemůžete, každá větší úprava vyžaduje znovu schválení školskou radou, číslo jednací atd. Drobnější úpravy se dají vkládat formou přílohy.
5. zdravotní TV může učit speciální pedagog (měl by být minimálně patřičně proškolen v oblasti somatopedie - v ideálním případě je na FTVS obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených) nebo absolvent nějakého kurzu, například zde. Jako škola máte povinnost nabídnou žákům, kteří normální TV nemohou, nějakou alternativu.
My máme štěstí na fyzioterapeutku, která vytvořila úžasné osnovy ZTV (do konce školního roku je tady na portálu dáme k dispozici i ostatním :) )
6. uvidíme, kdo bude po volbách na MŠMT
Nezapoměla jsem na něco? ;)

Autor:  Dagmar Gomolová [ stř 09. čer 2010 10:25:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Dotaz týkající se tvorby ŠVP

Leni,
děkuji velice za odpovědi.Samozřejmě že začneme od 1.září, 1.ročník nemáme, ale 7.roč.ano.Jenom mám pořád pocit, že jsem něco důležitého zapomněla,stále se vracím k napsanému a mám dojem, že by to mohlo být ještě jinak. Nastupují dva autisté a máme zřídit třídu s pomůckami. Mohla byste mi, prosím,doporučit,co se Vám osvědčilo? Omlouvám se, že se stále jen vyptávám :-). Děkuji.
Dáša

Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/