Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Individuální vzdělávací plán
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=331&t=22293
Stránka 1 z 1

Autor:  základní škola [ úte 19. lis 2013 10:43:33 ]
Předmět příspěvku:  Individuální vzdělávací plán

Musí být individuální vzdělávací plán žáka ZŠ tvořen vždy na nový školní rok ?

Autor:  Renata Votavová [ pon 25. lis 2013 11:35:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Individuální vzdělávací plán

Dobrý den.
Podle §18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
Za zpracování IVP odpovídá ředitel školy. IVP vzniká ve spolupráci se školským poradenským zařízením, které sleduje a vyhodnocuje jeho dodržování.
Vypracování plánu se podle §6 vyhlášky 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, stanoví v případě potřeby.
Je ale nutné zvážit, že kromě obsahového rozvržení předmětu (které vychází z vypracovaného školního vzdělávacího plánu), IVP obsahuje podle citované vyhlášky zároveň důležité údaje, které popisují rozsah, průběh a způsob poskytování individuální speciálně pedagogické péče, způsob zadávání úkolů a hodnocení žáka, potřebu dalšího pracovníka, seznam pomůcek a učebnic atd. Všechny tyto otázky je třeba řešit u každého žáka se zdravotním postižením individuálně a s cílem zajistit naplnění jeho aktuálních vzdělávacích potřeb.

Autor:  Tereza [ pát 26. čer 2015 3:59:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Individuální vzdělávací plán

Dobrý den, ale stejně pořád nevím, pokud bych to IVP napsat chtěla, ve zprávě je sice doporučení k integraci, ale není tam výslovně uvedeno, že doporučují vzděl. dle IVP- jestli ho můžu napsat. Jedná se o SPU-dyskalk. obtíže, dyslex. a dysortogrgraf. plus grafomotorické obtíže. Díky T.

Autor:  Petra Pšeničková [ pát 26. čer 2015 14:58:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Individuální vzdělávací plán

Dobrý den, pokud je ve zprávě doporučení k integraci, tak žák má ze zákona nárok na IVP. Je pak na uvážení učitele, zda dítěti IVP prospěje. Někdy si přejí sami rodiče a díky doporočení PPP na IVP žák nárok má. Je skvělé, že máte chuť IVP napsat. Když je plán dobře udělaný, může žákovi hodně pomoci. Osvědčilo se mi IVP alespoň po půl roce hodnotit - opět všechny strany. Jak to vidí učitel, žák, rodič. Pak už stačí jen několik řádků na doplnění.

Autor:  Renata Votavová [ pon 29. čer 2015 10:18:15 ]
Předmět příspěvku:  Individuální vzdělávací plán

Dobrý den, ano, v praxi je individuální integrace žáka většinou přesně vymezena individuálním vzdělávacím plánem, ale nemusí to být vždy.
Možnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) je dána § 18 školského zákona a dále konkrétně rozváděna v ustanoveních § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K dispozici bohužel není právní výklad těchto norem, čerpám z textu platného zákona i vyhlášky:
- IVP se stanoví především pro individuálně integrovaného žáka (tedy ne vždy)
- IVP může ředitel školy povolit na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími a na žádost jeho zákonného zástupce (ŠPZ písemně doporučí IVP).
Ve Vašem případě bych doporučovala škole konzultovat situaci se školským poradenským zařízením a v případě vzdělávání žáka podle IVP vyžadovat doplnění zprávy.
Připojuji, že školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje podle platné vyhlášky dodržování postupů a opatření stanovených v IVP a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy.

Autor:  Návštěvník [ úte 30. čer 2015 16:18:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Individuální vzdělávací plán

Děkuji, zavolám do poradny a uvidíme. T.

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/