Diskuzní fórum
https://diskuze.rvp.cz/

Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizince
https://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=389&t=22051
Stránka 1 z 1

Autor:  Pavlína Hublová [ úte 27. srp 2013 11:03:09 ]
Předmět příspěvku:  Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizince

Zde je prostor pro plnění úkolů zadaných prostřednictvím otevřeného e-learningového kurzu Specifika výuky češtiny pro žáky-cizince. Vstup do kurzu naleznete na titulní straně modulu E-learning.

Autor:  Mgr. Bc. Jana Vinterová [ čtv 10. zář 2015 21:42:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizi

Novela č. 82/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela z května 2015 se týká například pravidla vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zavádí jednotné učňovské zkoušky, rozšiřuje možnost zřízení nultých ročníků a zavádí pracovní smlouvy pro ředitele škol na dobu neurčitou apod.

Autor:  Mgr. Bc. Jana Vinterová [ ned 18. říj 2015 8:53:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizi

Z kterých zemí pocházejí Vaši žáci-cizinci?
Setkala jsem s dětmi/žáky z Vietnamu, Španělska (mateřský jazyk angličtina/slovenština), Ukrajiny, Ruska atd.

Jak se cítí podle Vašeho názoru v třídním kolektivu českých spolužáků?
Takoví žáci dozajista prožívají (ať už větší či menší) stres spojený s novým prostředím, jazykovou barierou, odlišnou mentalitou spolužáků, často i jinou sociální situací.

Jak probíhala jejich integrace do školní třídy a jaké problémy jste museli řešit?
Nezastupitelnou roli při integraci cizince má příprava školy/třídního kolektivu na příchod žáka-cizince, a to pokud možno v dostatečném předstihu. Dobře funguje rozdělení rolí ve třídě - kdo ze spolužáků bude novému kamarádovi s čím pomáhat. Vytvoří se tak širší okruh zainteresovaných, což v důsledku prospívá rozsahu integrace.

Je žák-cizinec ve Vaší třídě vzděláván (a klasifikován) podle IVP?
U vzdělávání i klasifikace záleží na individuální situaci každého žáka-cizince. Někteří s češtinou začínají, někteří již rozumí a komunikují. U všech je však vytvořen individuální vzdělávací plán nebo vyrovnávací plán, který je podle potřeby doplňován, konzultován (žák, rodina, školské poradenské zařízení, školní poradenské centrum, vyučující). Klasifikace probíhá v souladu s klasifikačním řádem - s přihlédnutím k výsledkům a potřebám žáka-cizince.

Autor:  Mgr. Bc. Jana Vinterová [ stř 25. lis 2015 20:10:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizi

Máte nějaké informace o zemi, kultuře a jazyku, z které pocházejí Vaši žáci-cizinci? Kde je možné tyto informace získat či vyhledat? Je možné se někde v tomto směru vzdělávat?

Mnoho informací je dnes možné najít na webových stránkách nebo přímo v META, o.p.s.
http://www.meta-ops.cz/

kde je možné se vzdělávat, získávat podporu, pomoc a pod.
Existují však i další organizace, školy, zabývající se podporou a začleňováním cizinců.

Autor:  Mgr. Bc. Jana Vinterová [ stř 25. lis 2015 21:07:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizi

Pracovní list Ilony Mazůrkové Neobyčejný byt
je po grafické stránce přehledně zpracovaný, jednoduše se v něm lze orientovat i díky barevným rozlišením.
Poměrně jednoduchý text umožňuje, při opakovaném čtení, nácvik zvukové stránky čteného, případně dle metodiky i sehrání scénky, což velmi pěkně oživí výuku. Věty ani souvětí nejsou dlouhé, což umožní čtení s porozuměním právě i žákům-cizincům. V důsledku jsou procvičovány jazykové jevy v textu, který již žáci dostatečně vstřebali.

Autor:  Mgr. Bc. Jana Vinterová [ stř 25. lis 2015 21:22:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizi

Je hodnocení důležité? Jak důležité je pro Vás hodnocení od kolegů, od nadřízených (vedení školy) a od podřízených (žáků)? Jaký je rozdíl v pojetí sebereflexe a sebehodnocení?

Hodnocení je důležité nejen pro žáky,ale třeba i pro pedagogy ze strany vedení školy. Pozitivní hodnocení působí motivačně pro další práci/výuku apod. Negativní může vést k sebereflexi, ke změnám v postupech, v náhledu na situaci,...
Sebereflexe znamená, že člověk má schopnost přemýšlet o svém jednání a zároveň je sám hodnotit, být za něj odpovědný, nést za své činy důsledky.
Sebehodnocení je obecně hodnocení sebe sama. Často je realizováno s kladnými či zápornými odchylkami od skutečnosti (přeceňování se, podceňování).Ve škole je sebehodnocení využíváno k hodnocení získaných znalostí, dovedností, vědomostí, podle předem daných kritérií, podle předchozích úspěchů/neúspěchů, vzhledem k dané situaci apod.

Autor:  Mgr. Bc. Jana Vinterová [ stř 25. lis 2015 22:36:42 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizi

www.czechkid.cz
Náboženské i jiné tradice a současnost

Mnoho dnešních dětí neslaví Velikonoce/Vánoce jako křesťanský svátek/tradici. Dárky pod stromečkem či volné odpoledne u televize nejsou minulou tradicí.
Velikonoce vnímá většina lidí jako svátky jara, moderní doba je posunula do záležitosti čokoládových zajíčků, barvených vajíček, pomlázek se stuhami, chlebíčků a případně alkoholu. Pro křesťany jsou Velikonoce největšími svátky v roce, důležitějšími než Vánoce. Jsou to svátky, které vystihují podstatu křesťanství.

Tradice má tedy jak ve vztahu ke společenství, tak ve vztahu k jednotlivci především stabilizující funkci. To je její největší síla a také její úskalí. Nadměrné zdůraznění této stabilizující funkce totiž může vést k absolutní vládě minulosti nad přítomností, k nábožensky legitimované regresi a autoritářství ve jménu zkostnatělé představy o „nadčasovém“ posvátném řádu lidského života. viz http://www.czechkid.cz/si1150.html

A co tradice dětí-cizinců? V jakém prostředí vyrůstaly, než přišly do ČR? Jak dalece byly vychovávány s ohledem na náboženství, na zvyky a obyčeje dané země?
K rozvoji multikulturality ve školním prostředí mohou vést hry zaměřené na rozvoj empatie a prosociálního cítění, nebo mohou být realizovány jednotlivé krátkodobé projekty a akce zaměřené na prezentaci jiných kultur, národností, zvyků apod.

K typickým akcím ve školách, které přibližují rodinám z jiného sociokulturního prostředí život v České republice, patří například pečení štrúdlů a jiných sladkostí, vydlabávání dýní a výzdoba prostředí, lampiónový průvod, společná předvánoční odpoledne (ať už tvořivá nebo kulturní), vánoční posezení s rodiči dětí a nejbližšími příbuznými, výroba krmítek a následné krmení ptáků, program ke Dni matek, sportovní odpoledne je Dni dětí (společné soutěžení dětí s rodiči), vynášení Morany, "hon" na velikonočního zajíčka a oslava Velikonoc (včetně zvyků), čerti aj. viz http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/18773/multikulturni-vzdelavani-v-predskolnim-obdobi.html/

A co třeba zvyky jako pletení věnečků z pampelišek na jaře, pouštění draků na podzim?
Zvyky a tradice související s ročním obdobím, ke kterému se váží, mohou sloužit jako inspirace při práci s dětmi a zároveň mohou přiblížit život jiné kultury.

Autor:  Mgr. Bc. Jana Vinterová [ stř 25. lis 2015 22:53:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: Otevřený e-le kurz Specifika výuky češtiny pro žáky cizi

6/1
Vyberte nejméně jednu aktivitu a vyzkoušejte ji v heterogenní třídě. Jak děti aktivitu přivítali, prováděli a jestli jim v něčem pomohla. V závěru diskuze nastiňte, s čím měli nejvíce problémů.
Aktivita 3 tabulka:
Tabulku jsem vzhledem k věku dětí upravila - některé otázky nebyly zařazeny, naopak byly přidány otázky týkající se tradičního jídla, typických rostlin/květin, zvířat chovaných jako domácí mazlíčci, zvyky, oslavy narozenin apod.
Porovnávali jsme, které zvyky jsou si podobné, které se liší, nebo se nevyskytují.
Děti, které vyrostly v ČR často "dodržují" i zvyky, které nejsou v jejich zemi typické, a to zejména z důvodu přátelských vazeb v naší zemi, přizpůsobení se apod.

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/