Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Etická výchova není vyžehlená košile
PříspěvekNapsal: sob 28. úno 2009 23:58:08 
Etickou výchovu učím na II. stupni ZŠ 8 let jako samostatný předmět. Za tu dobu se nám podařilo minimalizovat projevy šikany a agresivity na škole. Děti se staly (systematickým tréninkem sociálních dovedností) vnímavějšími a sebevědomějšími a při náznaku jakéhokli problému žádají radu nebo pomoc. Rovněž tak po celou dobu velice úzce parcuji s třídními učiteli a rodiči. V září pořádáme s každou třídou třídenní výjezdy etické výchovy, kde se tř. učitelé i rodiče zapojují v jednotlivých aktivitách. Díky této spolupráci můžeme společně působit na děti a navozovat situace a hledat jejich řešení přímo ze života školy, či rodiny. Žáci si na etické výchově nejvíce cení toho, že mohou vyjadřovat svoje názory, že je někdo poslouchá a že mohou porovnávat své názory s názory svých vrstevníků. Neznám jiný předmět, kde by mohl být  dán žákům takový prostor, jako je právě v etické výchově.
Jsem přesvědčena o tom, že je hodně ředitelů škol i učitelů, kteří ani nevědí o možnosti vyučovat tento předmět.               "Co je psáno, to je dáno", pravil klasik - proto jednoznačné ano pro doplňující předmět etická výchova.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Po etické výchově je ve společnosti hlad, přizvěme ke spolupráci další iniciativy, kterým jde o totéž
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 0:00:15 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: stř 10. čer 2009 5:21:10
Příspěvky: 0

Děkuji za reakci pana Šrámka, na dovysvětlenou, řadím se mezi ty, kteří dvouletou Etickou výchovu absolvovali a objevili ji jako komplexní, propracovaný a systematický nástroj ve škole, který jako jeden z mála „výchov“ skutečně, efektivně a plošně hýbe s mezilidskými vztahy k lepšímu. Je potřeba tuto akademickou, pro začátek velmi užitečnou, debatu o etické výchově posunout do praktické roviny, mezi lidi, kteří se etickou výchovou a jí příbuznými obory, tématy a projekty zabývají. Pracujeme totiž často pro stejnou věc, aniž o sobě vzájemně víme.


Jsem aprobovaná učitelka čtyř předmětů: EtV, RV, OV/ZSV a Bi/Pří. Mám z praxe představu, co znamená průřezové téma a co doplňující obor. S úspěchem uplatňuji curriculum např. multikulturní výchovy (garant Člověk v Tísni), environmentální výchovy (garanti Chaloupky, TEREZA), osobnostně sociální výchovy (garant Etické fórum ČR), a také curriculum doplňujícího oboru Dramatická výchova (garanti seminářů: doc. J. Valenta, Mgr. K. Bláhová).


Vidím jasnou potřebu si nad zařazením nového školního předmětu Etická výchova společně sednout na odborné konferenci, kde by se mohli vyjádřit jak absolventi projektu etická výchova, tak paralelně existující iniciativy, které se snaží o věci, etické výchově příbuzné. Vždyť si v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů a v oblasti výchovy k prosociálním a dobrým mezilidským vztahům nemáme konkurovat, ale spolupracovat!


Za stávájící situace, kdy se ale EtV dá učit vlastně jen na základě povinného OSV, by všichni učitelé a studenti pedagogických fakult měli Etickou výchovou (případně jiným, stejně hodnotným, komplexním programem, pokud takový vůbec existuje) procházet povinně, jako třetí aprobací. Máme snad na takový složitý počin ve školské reformě čekat dalších x let nebo je prostě nyní nejjednoduší vzít hotovou etickou výchovu, aprobované nadšené učitele etické výchovy a umožnit jim učit EtV explicitnějším zařazením EtV do RVP? Jak zapojit také ostatní programy a organizace, které se podílí na naplňování podobného obsahu v OSV? Jak zapojit pedagogické fakulty? Vždyť je-li Etická výchova dobrá, jakože opravdu dobrá je, nechť ji vyučuje kdokoli, kdo toho bude schopný a kdo o to projeví zájem. Nechť to není záležitost jedné občanské iniciativy, nechť etická výchova (a na názvu nezáleží tak, jako na obsahu) je záležitostí všech organizací, institucí a lidí, kteří k tomu mají co říci. Pojďme se o tom pobavit mezi odborníky na konferenci o Etické výchově. RVP je dokument otevřený aktuálním potřebám doby, jak sám deklaruje, a z předchozích příspěvků v této diskuzi jasně vyplývá, že je po etické výchově ve školství hlad.Nahoru
 Profil  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 0:11:58 
Připojuji se k těm, kteří volají po zavedení Etické výchovy jako samostatného předmětu, a také k těm, kteří zdůrazňují kvalifikovanost učitelů tohoto předmětu.
Sama jsem jako učitelka absolvovala dvouletý kurz etické výchovy, jenž byl pro mne velkým přínosem a mnohé ativitypro můj život


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: doplnění nedopsaného :-)
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 0:25:42 
Mnohé aktivity byly pro mne velkým zážitkem a natrvalo se zapsaly do mého života. Myslím si, že Etická výchova podle modelu R. Olivara a L. Lenze svým programem velmi přispívá k příznivému rozvoji osobnosti dětí a dospívajících.
Přála bych všem žákům, aby totéž mohli zažívat v hodinách se svými učiteli.Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova (podle R. Olivara) je víc než průřezové téma
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 1:22:11 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: stř 10. čer 2009 5:21:10
Příspěvky: 0

Tím, že se EtV svým programem dotýká téměř všech vzdělávacích oborů z téměř všech vzdělávacích oblastí v RVP ZV, ještě neznamená, že je pouhým průřezovým tématem.


Zvláště výchovný styl etické výchovy a také některé cíle EtV jsou v jiných vzdělávacích oborech, tématech a projektech nezastoupené, a přitom rozhodující pro vnitřně motivovanou sebevýchovu žáků. Také program a metody jsou pojaty specificky.


Žádná z didaktik jiných oborů mi nedala tolik (RV, OV/ZSV, Pří/Bi), co jsem získala vzorem od našich lektorů a nácvikem sociálních dovedností ve skupině učitelů EtV. Srovnat se to dá s vlastní prošlapanou zkušeností v kantorské praxi. Obojí je totiž učení prožitkem, jak pro žáky, tak pro učitele. Proto je Etická výchova tak účinná. Jednoznačně má mít pozici doplňujícího oboru.Nahoru
 Profil  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Souvislosti a výzva
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 11:58:21 

Potřeba, aby součástí RVP byla také etika je dle mého důsledkem nešťastně formulovaných očekávaných výstupů v RVP. Přikláním se k názoru revize stávajícího RVP. Revizi by ovšem neměli dělat jeho autoři, ale Ti, kterým v cílích a výstupech oborů schází onen etický rozměr. Jou to Ti, kteří velmi dobře vnímají neuralgické body dnešního světa i nedostatky školsky pojímaných předmětů a již mnoho let nabízejí školám kvalitní a žádané programy. Etika je přirozenou součástí jejich nabídek, přestože ji nijak vehementně nedeklarují: Člověk v tísni, Tereza a další organizace, které se zabývají environmentální výchovou, Odyssea, Polliteia, Etické fórum, Kritické myšlení,...... Myslím, že (dříve, než dojde k zavedení dalšího nepovinného předmětu, čímž se dle mého nic podstatného neřeší), stálo by za to seznámit se navzájem se svými programy, zkušenostmi, sdílet je a školství měnit společným úsilím, nikoliv dáváním hlasů pro nebo proti předmětu etická výchova. Bylo by dobré k tomu vzájemnému představení i revizi RVP přizvat již od počátku také vytipované zástupce vysokých škol - didaktiky oborů.....Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etickou výchovu jako samostatný předmět
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 17:34:58 

Etická výchova u nás chybí již celé poválečné období. To znamená,že její absencí je postižena nejen nejmladší generace, ale i generace rodičů a značné části prarodičů. Generace rodičů a prarodičů si nese, at si to uvědomuje či neuvědomuje, některé negativní rysy jako dopad komunistické výchovy a ideologie. To se projevuje v jejim myšlení, názorech, konání, ale i v hluboce zakoeněných předsudcích. Proto rodina, jíž často úkol eticky vychovávat někteří pedagogové přisuzují, tento úkol může plnit jen omezeně a ne vždy tak jak by bylo žádoucí. Děti a mládež by měly vědět z jakých kulturních kořenů se etické společenské normy vyvinuly. Měly by si být vědomi k jakému kulturnímu okruhu přísluší a hlavně si osvojit příslušné etické postoje, návyky a dovednosti v komunikaci v naší společnosti.
Před několika lety v sousedním Rakousku zůstávalo mimo výuku náboženství stále více žáků - islámští přistěhovalci a sem tam nějaký ateista. Jednalo se jenom o několik procent,ale přesto byl okamžitě zaveden pro tyto žáky jako povinný přemět etika v době, kdy ostatní mají naboženství. Vysvětlení vlády bylo jednoznačné a pochopitelné - není možné aby budoucí občané, ať už přistěhovalci či ateističtí Rakušané nevěděli v jakém kulturním okruhu žíjí a jaká je příslušná etika.


Proto navrhuji, aby i u nás probíhala výuka etiky v alternaci s náboženstvím jako povinný předmět. Je to mé hluboké přesvědčeni, které je podloženo třemi desítkami let práce v základním, středním i vysokém školství. Opodstatnění výuky etiky mi dokázaly i zkušenosti z práce ve společenských a charitativních organizacích a práce zastupitele.Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: opět pár slov moderátora
PříspěvekNapsal: ned 01. bře 2009 18:38:27 
Offline
Moderátor
Uživatelský avatar

Registrován: úte 16. říj 2007 20:29:07
Příspěvky: 3433

Vážení a milí přátelé! 
Snažím se mezi vás nezasahovat, neboť to není třeba. Naším cílem je nechat zde volně zaznít hlasy. Diskuse v tomto fóru trvá několik týdnů a v poslední době se tu často potkáváme opakovaně. Ráda bych vám poděkovala za to, že se vzájemně čtete a reagujete na sebe. Přestože se vaše názory různí, vaše pohnutky jsou pozitivní. Objevilo se tu mnoho důležitých a zajímavých poznámek, i drobných. Děkujeme!
Lenka, moderátor 


_________________
Lenka Urbanová, hlavní moderátor
Inovujeme Metodický portál RVP.CZ - inovujeme.rvp.cz.


Nahoru
 Profil  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: "Etika pro nové milénium" - nutnost
PříspěvekNapsal: pon 02. bře 2009 13:46:49 
Milí přátelé, při googlování jednoho etického tématu jsem zaregistrovala tuto užitečnou diskuzi. Před časem jsem na tento RVP portál v rámci 1 projektu zavádějícího multikulturní výchovu (MKV) do základních škol přispívala informacemi o termínech kurzů MKV.

"Etická výchova" znamená vpodstatě  v ý c h o v u  jako takovou. A výchova do škol neodmyslitelně patří. Je vhodné diskutovat o jejích formách a jejím obsahu, ne však o jejím smyslu. Ten by nám všem, kdo se na pedagogice dětí podílíme, měl být jasný. Vždy jde o výchovu a vzdělání. A o výchovu na prvním místě. To víme již od Komenského poselství o potřebě všenápravy lidské.

Průřezová témata jako MKV, se kterou jsem se v praxi na kurzech MKV seznámila, zčásti tuto roli výchovy, resp. etické výchovy, plní. Avšak výchova, zde Etická výchova stojí vždy nad těmtito tématy, které jakkoli pracují s formováním "prosociálního" chování dětí.  Proto je, myslím, dobré, je-li EV v souvislosti s uznáním její potřeby na školách vyčleněna jako samostatný "obor". A pojmenována svým jménem korespondujícím s obsahem. Obsahově se nemusí "doublovat" s dalšími tématy jako např. s Občanskou výchovou nebo MKV, nýbrž naopak by se mohla s těmito "předměty" doplňovat. MKV jako taková nepokreje vše to, co by měla, domnávám se, obsahovat etická výchova, ačkoli ji velmi doplňuje.

Etická výchova je potřeba už od kolébky a je potřebná po celý náš život... A škola ve výchově hraje zásadní roli, již o mateřské školky. Komenský toto vše již dávno vyslovil. A u pedagoga se předpokládá, že dovede na lidi působit nejen výukou ke znalostem, nýbrž také výchovně. Jak také zaznělo v jednom starším příspěvku, jde o výchovu k lidství. Paradoxně to nejzákladnější a nejjednodušší se nám stává "oříškem".

Doporučuji všem, kdo mají zájem o výuku etické výchovy, přečíst knihu ETIKA PRO NOVÉ MILÉNIUM od Dalajlamy. Píše tuto knihu jako člověk cítící zodpovědnost za stav našeho světa. Proto ve svých úvahách vychází nikoli z budhismu, ale ze své dlouholeté praxe práce s lidmi. Je to výborná učebnice etiky. Lepší - vedle Komenského knih - jsem zatím neobjevila. Vystihl všechna základní témata, která se etiky týkaji včetně výchovy, ale i témata náboženství a politiky atp. a to v jedné úzké knize prosté jakýchkoli dogmat. Naopak varuje před spojováním etiky do výuky náboženství. Vyzdvihuje etiku nad náboženství, když praví, že etika se bez náboženství obejde, ale náboženství bez etiky nikoli.

Co do "etické dovednosti" tak máme - dle Dalajlamy - učit děti především jednomu: umět se vcítit do druhých, tj. empatii a soucítění se vším živým. To je základ. Od toho se pak odvíjí vše další, třeba i tzv. "neschopnost hledět na utrpení jiných" nebo "neschopnost utrpení jiným působit". Tibeťané mají pro tuto vlastnost jeden termín - tak je tato vlastnost důležitá. Jak praví výstižně Dalajlama ve své knize: etická výchova je dnes otázkou přežití lidstva. Dříve byla ve školách v naší západní kultuře zastupována alespoň církvemi, dnes je ve školství obecně stále opomíjena. Pro náš současný svět je víc než kdy jindy potřeba zachovat mír a zdravý vztah k přírodě. Jen vzdělávání člověku, jak dobře víme, k tomu nepomůže, není-li usměrňováno výchovou k zodpovědnosti, k ohledu na druhé. Sami o sobě nejsou pouhé poznatky cenné. Teprve člověk s tím, jak s nimi - a se vším - zachází, jim - a všemu - dává hodnotu. Je tedy důležitější pěstovat v dětech ve škole nejen vědomosti, ale především dobré srdce. To je pro dobro všech a všeho cennější.

Forma etické výchovy - určitě "zážitková" formou her (psycho-sociálních, multikulturních, dramatických aj.), dialogem, diskuzí, nácvikem řešení konfliktů, ale také nácvikem spolupráce. Děti se učí závodit, ale méně už spolupracovat. To vše může učit škola hrou... Příkladů, jak se EV zhostit, zde zaznělo hodně.
Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: 1 zkušenost
PříspěvekNapsal: pon 02. bře 2009 13:56:54 
Trochu neeticky zde s omluvou ještě 1x zabírám prostor, už jen krátká zkušenost o důležitosti spolupráce a komunikace s dětmi. Na 1 táboře jsem si vyzkoušela, jak lze děti zabavit, ač se u mě sešly v oddíle holky a kluci ve věku od 7-14 let. Na všechny soutěže, co jsme hráli, jsem je dělila do dvojic starší s mladšími a ti museli při soutěžení s druhými spolupracovat. Ač se tedy nejprve zdálo, že nebudou moci v takovémto věkově různorodém oddíle děti spravedlivě moc věcí hrát, tak nakonec forma dvojic, které si musely pomáhat, byla účinná a velmi prospěšná. Děti to bavilo víc, než jindy a všechny mi to sdělovali na konci tábora, jak je naše hry těšily. Navíc děti, co měli asociální chování a byly druhými vyloučeny z kolektivu, se naučili omlouvat druhým a ti jim zase odpustit, protože jsem je k tomu vedla, aby mi jen nežalovali, ale aby se navzájem víc chápali. Tím, že byly svou vedoucí vedené ke hluvbší komunikaci, se v nich probouzelo jejich hluboké sociální cítění s druhými a naše dny probíhaly často ve společném sdílení velmi niterných dětských zkušeností a postřehů o životě ze života přičemž mluvily především děti a já jim pouze kladla obecně s naprostým ohledem na jejich soukromí, některé filosofické otázky po smylu všeho atd. Už ty nejmenší děti měly velký zájem tyto otázky aktivně řešit - bez mého zneužívání pro jakékoli ovlivňování dětí do jakéholikoli "světonázoru". To vše mě jen přesvědčilo, že tento dobrý potenciál by se měl u dětí rozvíjet nejen na odpočinkových letních táborech, ale soustavně, právě ve škole v hodinách věnovaných výchově. Avšak nikoli přes poznatky, ale formou her, zážitkově, citlivě k danému kolektivu třídy. Děti, jak víme, jsou velmi vnímavé a je potřeba v nich jejich hotnotný potenciál jako soucítění s druhými stále podporovat.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 355 ]  Přejít na stránku: Předchozí  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron