Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Ptáte se na podmínky pro EtV ?
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 9:42:49 
1. Podmínka - nekvaltovat, proces je důležitější než cíl a než nějaký indikátor. Právě v situativním učení dochází k většímu uvědomovánía nacházení vnitřní motivace. Zároveň je čas na vztah a jeho rozvoj.

2. Vytvořit systém vzdělávání EtV pro učitele. .. včetně zážitkových bloků, studia etologie, Bible jako zdroje lidských etických příběhů i vztahu k tomu, co nás přesahuje, tréninku empatie, sebereflexních aktivit, ... naučit učitele intuitivně vnímat. Ano, vím, je to na dlouhou trať.

3. Komunikovat s ČŠI a snad i ministerstvem o aspektech etické výchovy, neboť tyto jsou někdy v silném rozporu s vyzvihovanými indikátory pro kontrolovanou kvalitu školy.
Ta často reprezentuje spíše tržní aspekty než rozměry rozvinuté osobnosti.
Seznámit inspekci s jiným rozměrem, který osobnosti s kauzálním myšlení zatím vůbec nechápou. Etika se totiž neřídi chronosem = kauzální čas, ale kairosem = (ťéros) intuitivní čas, do kterého vstupuje cit. Ano tohle se vědeckým hlavám špatně chápe.

4. Zavést do ŠVP jednotlivých škol adaptaci tohoto dokumentu v souvislosti s etickými principy. Ať už jako sólo předmět nebo jako silné průřezové téma. Pozm.: Výchova k občanství je tak trochu prázdný hrnec.

5. Naučit se chápat obsah Křesťanství nikoli v optice informací křižáckých válek a procesů s čarodějnicemi, ( vždy šlo o aspekt strachu a moci, který je jádrem této nauky neslučitelný ) ale v jeho pravém ohnisku, a tím je Ježíš Kristus. Kdo pochopí jeho vztah k lidstvu, najde sebe sama. To se ale zatím špatně vysvětluje lidem, kteří se naučili chápat svět a sebe sama jen rozumem. Bohužel, ani kritické myšlení na to nestačí.

6. Vést s pedagogy nejen dialog o těchto věcech, ale aktivovat rovněž transperentní evaluační průzkum v rámci potřebnosti, účinnosti, uchopitelnosti, přenostitelnosti, a realizovatelnosti EtV. Technické respondentní a dialogické nástroje k tomu už existují a jsou dostupné.

7. Zavést osvětu rodičů, jako nedílného vztahového partnera dítěte i školy. Místo technologického vysvětlovaní toho, k čemu je ŠVP, potřebují vědět v čem může být jejich dítě rozvunutější, zralejší a psychicky zdravější.

8. Navrhnout a zrealiziovat v duchu předcházejícího projekt, financovaný z ESF, který ukáže, že etické hodnoty jsou jednak praktické a jednak převyšují ve svém dopadu umělé hodnoty na bázi konstruktů některých klíčových kompetencí. Etické hodnoty jsou nadčasové. Míří k podtatě edukace a tou je, jestli se nemýlím, par.2, nového školského zákona ... "rozvoj osobnosti". Nikoli pezonifikace žáka pro momentálně tržní model. Nějak se na to při hromadě převodníkových úředně-politických definicích pozapomnělo.

9. Předtím a nebo jako součást projektu zavést Výbor pro etiku v edukaci, který měl statutární práva jednat s úřady, zastupovat učitele, rodiče i žáky. Prostě je zde nutnost potřeby vnést nejen hlas, který je slyšet, ale také vidět cílenou lidskou činnost, o které vědí příznivci, odborná i laická veřejnost.

10. Nenechat tento počátek vyhasnou. Uvidíte, kolik lidí by se přidalo. Zavďte proto prezentační a interaktivní web, aby o sobě lidé věděli a mohli nabízet svou podporu. Mám tu zkušenost, že tento typ lidí nabízí svou pomoc celkem nezjištně. Potřebují jen citlivé vedení, zpětnou vazbu, příležitosti a viditelnost pokroku.

Sám se k tomu všemu hlásím !
Milan Šrámek


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 10:18:44 
Velice se přimlouvám za uvedení Etické výchovy do curricula školy. Předmět by měl být vyučován způsobem, který by žáky, studenty zaujal. Dialogy, panelové diskuse, hrané scénky, analýza filmů, divadelních her, příběh§ z literatury apod.
Etické problémy je třeba mladým lidem zprostředkovat živě, nikoli nudným referováním o etickém problému.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická mvýchova do škol
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 10:34:06 
Jsem absolventkou dvouletého kurzu Etické výchovy v Hradci Králové. Učím na 1. stupni ZŠ, převážně ve 4. a 5. třídě. Prvky EV jsem zařazovala do výuky, především do hodin literární a výtvarné výchovy. Musím ale podotknout, že ve škole, kde jsem tehdy působila, jsme měli obrovskou podporu od vedení školy, kdy paní ředitelka byla rovněž frekventantkou kurzu. V současné době vyučuji na jiné škole, v jiném regionu, kde je již kompletně zpracovaný a několik let zaběhnutý ŠVP a na EV zde není tak velký prostor. Využívám tedy pouze vybraná témata. Za dva roky působení v jedné třídě je na dětech vidět určitý posun v jednání, chování a komunikaci.
Závěr: Etická výchova do škol stoprocentně ANO jako samostatný předmět, ale: vyučující učitel musí být proškolen, s výukou je vhodné začít již na 1. stupni ZŠ, nejlépe od 1. třídy, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ by měli pracovat týmově, jednotlivé tématické celky EV by na sebe měly navazovat a s přibývajícím věkem je spirálovitě rozšiřovat a v neposlední řadě, vybraní učitelé pro výuku EV by se měli rozhodnou dle vlastní svobodné volby.
Eva Cupalová


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova je základ
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 10:49:25 
Mně přinesl dvouletý kurz etické výchovy mmoho pozitivního. Jsem ředitelkou v mateřské škole a s EtV začínáme již tady.
Souhlasím se zavedením do škol. Ano, je většina bodů etiky obsažena v Rámcových vzdělávacích programech, ale hůře je mohou učitelé naplňovat, pokud nemají vymezenou hodinu. Takto by se etikou muselo a mohlo zabývat více pedagogů.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Podcenění výchovy
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 10:51:48 
V naší společnosti je jeden veliký problém. Nadřadili jsme vzdělání(hromadění vědomostí) nad výchovu. Hodnotíme výsledky znalostí, ale zapomínáme dětem ukazovat, že je skoro jedno, co kdo ví, ale jakým je skutečně člověkem ve smyslu morálky, soužití s ostatními. A když, zůstává to maximálně na hranici proklamací, nepodložených zkušeností dětí a - co si budeme povídat - často i zkušeností dospělých. Pokud budeme tedy něco chtít změnit, pak jedním z kroků je vložit do duše dětí něco víc než touhu po plytké zábavě a po snadně vydělaných penězích. Zda tomu může pomoci etická výchova jako samostatný předmět? - je to docela pravděpodobné, ale VŽDY bude záležet na člověku, který si bude s dětmi o věcech obyčejného života povídat, který vzbudí v nich důvěru, který nebude stižen formálností a pokrytectvím, podpoří vše svou osobností, celým svým životem. Takový člověk by prostor dostat měl. Ovšem bojím se davu vyhořelých, neláskyplných a jinak nekompetentních pedagogů, kteří stále na školách působí, že by se někdy mohli stát byť jen suplujícími tohoto předmětu.
Prostor a časovou dotaci pro tento předmět bych tedy podpořila, za určitých podmínek. V rukách dobrého pedagoga (třeba i externisty) se může stát vynikajícím nástrojem.
Ovšem je třeba si uvědomit, že zavedení předmětu ETV není samospasitelné, je to jen krůček, každopádně lepší než nic.

Celé směřování školy by pak mělo vyznít mnohem silněji a kvalitněji pro podporu výchovy (ve spolupráci s rodiči a celou veřejností).
Snad to stihneme dříve, než se také v našich školách začne střílet.Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 11:09:49 
Dobrý den, připojuji se k diskusi. Budu moc ráda, když etická výchova bude zařazena do škol. Takže určitě ano.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Ptáte se na podmínky pro EtV ?
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 11:14:55 
1. Podmínka - nekvaltovat, proces je důležitější než cíl a než nějaký indikátor. Právě v situativním učení dochází k většímu uvědomovánía nacházení vnitřní motivace. Zároveň je čas na vztah a jeho rozvoj.

2. Vytvořit systém vzdělávání EtV pro učitele. .. včetně zážitkových bloků, studia etologie, Bible jako zdroje lidských etických příběhů i vztahu k tomu, co nás přesahuje, tréninku empatie, sebereflexních aktivit, ... naučit učitele intuitivně vnímat. Ano, vím, je to na dlouhou trať.

3. Komunikovat s ČŠI a snad i ministerstvem o aspektech etické výchovy, neboť tyto jsou někdy v silném rozporu s vyzvihovanými indikátory pro kontrolovanou kvalitu školy.
Ta často reprezentuje spíše tržní aspekty než rozměry rozvinuté osobnosti.
Seznámit inspekci s jiným rozměrem, který osobnosti s kauzálním myšlení zatím vůbec nechápou. Etika se totiž neřídi chronosem = kauzální čas, ale kairosem = (ťéros) intuitivní čas, do kterého vstupuje cit. Ano tohle se vědeckým hlavám špatně chápe.

4. Zavést do ŠVP jednotlivých škol adaptaci tohoto dokumentu v souvislosti s etickými principy. Ať už jako sólo předmět nebo jako silné průřezové téma. Pozm.: Výchova k občanství je tak trochu prázdný hrnec.

5. Naučit se chápat obsah Křesťanství nikoli v optice informací křižáckých válek a procesů s čarodějnicemi, ( vždy šlo o aspekt strachu a moci, který je jádrem této nauky neslučitelný ) ale v jeho pravém ohnisku, a tím je Ježíš Kristus. Kdo pochopí jeho vztah k lidstvu, najde sebe sama. To se ale zatím špatně vysvětluje lidem, kteří se naučili chápat svět a sebe sama jen rozumem. Bohužel, ani kritické myšlení na to nestačí.

6. Vést s pedagogy nejen dialog o těchto věcech, ale aktivovat rovněž transperentní evaluační průzkum v rámci potřebnosti, účinnosti, uchopitelnosti, přenostitelnosti, a realizovatelnosti EtV. Technické respondentní a dialogické nástroje k tomu už existují a jsou dostupné.

7. Zavést osvětu rodičů, jako nedílného vztahového partnera dítěte i školy. Místo technologického vysvětlovaní toho, k čemu je ŠVP, potřebují vědět v čem může být jejich dítě rozvunutější, zralejší a psychicky zdravější.

8. Navrhnout a zrealiziovat v duchu předcházejícího projekt, financovaný z ESF, který ukáže, že etické hodnoty jsou jednak praktické a jednak převyšují ve svém dopadu umělé hodnoty na bázi konstruktů některých klíčových kompetencí. Etické hodnoty jsou nadčasové. Míří k podtatě edukace a tou je, jestli se nemýlím, par.2, nového školského zákona ... "rozvoj osobnosti". Nikoli pezonifikace žáka pro momentálně tržní model. Nějak se na to při hromadě převodníkových úředně-politických definicích pozapomnělo.

9. Předtím a nebo jako součást projektu zavést Výbor pro etiku v edukaci, který měl statutární práva jednat s úřady, zastupovat učitele, rodiče i žáky. Prostě je zde nutnost potřeby vnést nejen hlas, který je slyšet, ale také vidět cílenou lidskou činnost, o které vědí příznivci, odborná i laická veřejnost.

10. Nenechat tento počátek vyhasnou. Uvidíte, kolik lidí by se přidalo. Zavďte proto prezentační a interaktivní web, aby o sobě lidé věděli a mohli nabízet svou podporu. Mám tu zkušenost, že tento typ lidí nabízí svou pomoc celkem nezjištně. Potřebují jen citlivé vedení, zpětnou vazbu, příležitosti a viditelnost pokroku.

Sám se k tomu všemu hlásím !
Milan Šrámek


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Asi jsem skeptik
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 12:27:17 
Možná jsem skeptik, ale nejsem přesvědčená o smysluplnosti předmětu EV. Morální hodnoty, slušnost, zdvořilost ap. se nelze nabiflovat. A, jak už tu bylo řečeno, vždycky záleží na osobnosti učitele. Pokud to pojme nevhodně, způsobí víc škody než užitku. Pokud těmito hodnotami žije, nemusí je zase vyučovat jako zvláštní předmět, ale zcela spontánně učí děti svým vlastním příkladem.
Takže pokud etickou výchovu, tak jako kurs pro učitele. Dokud bude naše školství převážně restriktivní a direktivní, dokud se učitelé nenaučí s žáky komunikovat, místo aby jim přikazovali a nenaučí se vnímat žáky jako bytosti, pak je jakákoliv snaha zbytečná. Učitel a rodiče jdou první, děti se od nich učí. Svalovat chybu na děti je nesmysl. Podle mého názoru děti nejsou ani nezdvořilejší, ani horší, než byly děti minulých generací (ač si to již po tisíciletí starší generace myslí). Jsou dnes jen otevřenější a nechtějí si nechat jen poroučet, chtějí komunikovat, potřebují příklad.
To vše se dá praktikovat během normálních hodin, je to o vzájemném respektu. Chci-li být respektován, musím respektovat. A to je podle mě "kámen úrazu" mnoha škol a učitelů - chtějí respekt po dětech, ale opačně to nepovažují za důležité. Dětem pouze přikazují. Dokud se tohle nezmění, je jakákoliv snaha "změnit myšlení dětí a jejich hodnoty" zbytečná. Podsouváme dětem, že jejich názory nemají cenu, že jsou plytké, nemorální a podobně jen proto, že nechtějí slepě poslouchat? Jestliže jim nenasloucháme a jejich názory ani neznáme, těžko je můžeme hodnotit.
Prostě jsem toho názoru, že nic kromě vlastního příkladu nefunguje.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova je nesmysl.
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 14:02:36 
Dobrý den.

Přítomnost silného etického vlivu ve škole velmi vítám, ale Váš úmysl etické výchovy v českém školství, které je pohrobkem marxisticko-darawinovské mašinerie na výrobu konzistentní armády budoucích občanů, je poněkud snílkovské. V současné době je naše školství sice již zřizované státem stojícím na demokratických principech, ale přístup k žákovi je determinován přísně materialisticky pojatou ideologií, na které v současné době stojí celá Evropská civilisace. Toto nazírání světa umocňované všudypřítomnou pozitivisticky laděnou vědou, která ač to nepřizná je zatížena silným psychologismem, se stalo jakousi společenskou mantrou, kterou teď musíme všichni opakovat. Rodiče i děti.
Rád bych krátce odpověděl na Vámi předložené otázky, které jsou pro Vás stěžejní, ale to není možné. Výše uvedené otázky nejsou pouze irelevantní, ale především poukazují na skutečnost, že zde za prvé - došlo k nepochopení obsahové stránky pojmu ETIKA, nebo za druhé - to celé není myšleno vážně. Předpokládám tu první variantu.
Skutečně při své inteligenci věříte, že výchovou tzv, ETIKY podpoříte empatii, soucit, touhu po dobrých činech u dětí a tím nastartujete v současné době již netrpělivě očekávané ozdravění uvnitř společnosti. Rozhodně mne nevnímejte jako pesimistického všekritika, pouze nejsem nakloněn bezbolestným polovičatým řešením. Jistě uznáte, že nejde dlouhodobě sedět jaksi na dvou židlích. Lidé žijí ve svých nitrech v prostoru nikoho, tedy někde mezi ateismem a teismem. Církev je samozřejmě přetahuje na svou stranu, stát směřuje své občany spíše k racionálnímu vidění světa. Církve jsou zde pouze trpěny jako přeživší artefakty, jimž není upírán jistý společenský pozitivní vliv. Jejich moc a roli převzal hbitě stát, který však nedokáže pozitivně působit na morální kredit svých občanů, protože jim nemůže nabídnout nic než dodržování zákonů, které ale nemají duchovní oporu desatera. Takže nezbývá, než donekonečna vysvětlovat důležitost dodržování těchto zákonů, pro zdravý chod společnosti, který však začíná být jen utopickým snem. Úbytek etických a morálních hodnot svého obyvatelstva zapřičiňuje stát svým nemoudrým působením na přirozenou spiritualitu každého z nás. Nedá se zároveň pokračovat ve zvolené cestě negování duchovních prožitků na biochemické procesy, se současným oprašováním hodnot duchovních. Notabene tentokráte již pod pláštíkem filosofie neodarwinistické, která považuje všechny ušlechtilé vlastnosti lidí za výplod evoluce, tudíž jako zděděné vlastnosti, ke kterým nelze příliž úspěšně vychovávat.
Jsme národem Komenského. Jeho přístup k životu a vzdělání, není dodnes námi pochopen. Místo abychom, se učili od géniů a navazovali na jejich moudré životní dílo, děláme jen trapné pokusy. Dalšího koho zmíním, je osobnost Ctibora BEZDĚKA. Tento lékař věnoval celý svůj život odhalování vztahů, mezi zdravím těla a duševními pochody člověka. Jeho ETIKOTERAPIE, jak ji nazval, je velice inspirativní dílo, které svědčí o geniálnosti svého autora. Ctibor Bezděk patří mezi moderní duchovní elitu našeho národa. Z jeho díla je zřejmé, že duševní bohatství každého z nás je přímo úměrné úrovni našeho sebepoznání a především rizí vnitřně prožívané odpovědnosti vůči vyšším principům, tedy vyciťované tvůrčí síle projevující se v okolním světě a v nás. Bezděk seriózně pracuje s tzv. vegetativním nervovým systém v době, která o několik desetiletí předběhla skutečný vědecký zájem o tuto oblast. Na tomto námi vědomě neovladatelném nervovém ústrojí nám v praxi ukazuje naše skutečné nepředstírané duševní projevy, které nemůžeme nijak potlačit a jejich dopad na chemii organismu a tedy i našeho fyzického zdraví.
Důležitý závěr jeho životního díla je lehce definovatelný. Skutečná etika nejde naučit, nebo pochopit. Tato je vnitřním bohatstvím člověka a je neoddělitelná od jeho osobního, byť i neuvědomělého vztahu v otázce odpovědnosti autoritě BOHA. Stát se křečovitě brání kontroverzní otázce existence, nebo neexistence BOHA. Prostě se tváří, že tento lidský problém je rize osobní záležitostí. Naše vnitřní hodnoty mu však leží na srdci a snaží se je povzbuzovat poněkud nešťastným a naivním způsobem. Jsem toho názoru, že institualizovat mravní výchovu mládeže na základech tak chatrných, jako jsou současné trendní názory pozitivistické vědy na probelmatiku lidské psychiky, je riskantní. Ve svém důsledku se toto odduchovnělé propagování lidských morálních hodnot může stát pandořinou skříňkou. Někteří mladí lidé, mohou díky své inteligenci prohlédnout ono divadelní představení, které se na ně uchystalo. Pod vlivem materialistické filosofie, ve které vyrůstají, jasně vycítí onen rozpor mezi často bezzábranovým chováním konzumní splečnosti bez sebemenších známek projevu svědomí a rádoby vznešenými řečmi na hodinách etiky. Hrozí zde, že mladý člověk se pak vědomě přikloní k bezzábranovému životnímu stylu pod silným tlakem společenského programu, který mu přece jasně vysvětluje, že je pouze souborem atomů, jeho psychika je pouze vedlejším produktem souboru těchto atomů a hlavně, žije pouze jednou. Takže ve světle těchto moderních poznatků, nemá láska mnoho životního prostoru, na což inteligentní moderní člověk jistě může přijít.
Takže za mne. Etika, jako projev skutečně existující duchovní podstaty člověka, by neměla chybět v české škole. Etika, jako předmět výuky a výchovy, říkám ne. Obávám se, že ještě zvýší míru naivnosti v pohledu na lidského tvora , tím že bude navozovat dojem serióznosti moderních mechanistických přístupů ve vnímání složitosti lidské duše.
Já osobně bych místo předem, vědecky promyšleného apelování na etické chování ke svým spolubližním, vedl děti v duchovní oblasti, spíše ke svobodnému definování své vlastní osobnosti, k hledání svých pohledů na svět. Svoboda ve vnímání světa je dětem v našem školství odňata s úžasnou lehkostí, aby jim mohl být ukázán směr diktovaný ekonomickospolečenskými požadavky. Možná, že kdyby děti nebyly nekriticky začleňovány ihned na počátku svého života do současné honby za společenskou úspěšností, ale byla jim ponechána možnost vnímat svět duchovněji, možná by nám ukázaly více své vnitřní krásy, možná by nás i zahanbily.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova
PříspěvekNapsal: sob 17. led 2009 15:49:39 
Velmi se přimlouvám za uvedení Etické výchovy jako povinného předmětu, především na základních a středních školách. Někteří absolventi i vysokých škol etiku postrádají, jak je vidět na jednáních parlamentu. Je pravda, že je to věcí především rodiny (úkol oslovit rodičeje těžký, ale nesmíme se ho vzdávat!), ale protože rodina těžce zklamává, je škola jediné místo (kromě kostela!), kde by se mělo o etickém myšlení i chování mluvit. S těmi u nichž se to nezdařilo se potkáváme v široké veřejnosti, ale také ve vězeních. Vidím to zblízka a je mi z toho smutno.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 355 ]  Přejít na stránku: Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron