Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: POdpora Etické výchovy
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 15:16:05 
Jsem vděčný za diskuzi, protože obor etická výchova není nutný jen na ZŠ. Všechyn postgraduální programy v businesse majív business ethics jakou automatickou součást vzdělání vedoucích pracovníků. Z osobní zkušenosti vím, že to byly jedny z nejživějších pednášek a diskuzí s manažery mezinárodních českých firem. SOučasná situace v bankovnictví a podnikatelství po tomto ohledu volá již řadu let. Každá hodina strávená nad oborem etika dává do života zcela nový rozměr a šanci změny. Žel, mluvit a lamentovat nad politikou a morálkou dospělých je pak už dost pozdě, když nezačneme s novou generací. Proto držím palce.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etv do škol
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 15:35:32 
Dobrý den, po přečtení příspěvků jsem nucena /v dobrém/ taky přidat svůj komentář. Naše škola již s etikou počítá a to v rámci předmětu OV v 8. a 9. roč. Jsem absolventkou dvouletého studia EtV, který byl opravdu přínosný a je potřeba předávat tyto zkušenosti i našim dětem. Etika do škol - jednoznačně ANO!


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 16:14:24 
Všude kolem nás sousední země věnují daleko více pozornosti náboženské nebo etické výchově. V ignoranci těchto předmětů jsme skutečně raritou a nevyplácí se nám to. Z ušetřeného času na úkor těchto předmětů nemáme žáden prokazatelný zisk.Ve srovnání s mládeží jiných evropských zemí v přírodovědě naši žáci zaostávají, zato v různých závislostech "statečně" vedou. Mezilidským vztahům by neškodilo, kdyby škola připomínala humanistické pravidlo: "Nečiň jiným to, co je tobě nelibo", anebo ještě lépe Kristovo zlaté pravidlo chování, které místo nečinění zlého vyzdvihuje činění dobrého: "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi," (Matoušovo evangelium 7,12).


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova na školách ANO
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 16:15:27 
Rodina, bohužel, z řady důvodů přestala plnit svou roli, která spočívá nejen - a tedy vůbec ne - v násilném udržení svazku dvou lidí, ale především v odpovědnosti k dětem a k přirozené úloze citového a mravního zásobníku pro ty, které uvedla na svět.
Školství je v děsivém úpadku. Nedostatečná osobnostní výbava pedagogů,jimž je nadevše platové zařazení, mizivá míra skutečné vzdělanosti, zbabělá tendence ulehčovat si práci podlézáním dětem a ustupovaním projevům surovosti (demonstrováno na zjištění, že pedagogové neumí rozeznat šikanu a neumí se s ní vypořádávat; je na to nutná směrnice MŠ - neskutečné!!!) to je vše je důsledkem hluboké mravní krize společnosti.
Takže každý, byť jen sebemenší pokus věnovat zbytky toho dobrého, co v nás ještě zbylo mladé generaci, je naprosto nutný. Kdyby se investovalo do vzdělání, do skutečné péče o mladou generaci, ušetřila by se nevyčíslitelná suma za různé ústavy, náklady na trestané a nové věznice.
Etika je však nerozlučně spjata s filosofií a v neposlední
řadě s uměním (literaturou, filmem, malířstím, divadlem), jenom tak se její obsah může stát sdělným, může být vysílán a přijíman v bohatém vnitřním diskurzu; uzavře-li se jen do svých imerativních kategoriía učiní-li sama sebe středem smyslu bytí, budou to jen marné výpravy vedené slepými cestami.
A jen na okraj. Pokud jste si všimli, ani naše politické straby, ani EU nevěnují kultuře sebemenší zmínku. Premiér Topolánek se dokonce hrdě přizná k "uměleckému analfabetismu".
Jaké příklady to vidí mladí lidé?
Čemu to posluhujeme?
Zase a zase.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: 100% pro na školy - to mělo být dávno!!!
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 16:24:19 
Dobrý den, měl jsem možnost používat výuku Etické výchovy s rómskými dětmi. Za několik týdnů byly vidět úspěchy. V současné době děti nejsou dostatečně vychovávány k etickým hodnotám a neví jak k morálním hodnotám přistupovat. Kurz vede k odpovědnosti, samostatnosti a autonomii. Velice vhodný! Vyplňuje ve vzdělávání mezeru, kterou již 50 let nic nevyplňuje. ETV - to mělo být dávno na školách. Toto je velmi dobrá příležitost pro budoucnost ČR:


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova do škol
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 16:31:57 
Téměř desetileté působení v občasnkém sdružení Etické fórum ČR (do konce roku 2007 jako předseda) mě utvrzuje v přesvědčení, jak nezbytná je etická výchova mladé generace. Etické fórum ČR působí nejenom v oblasti práce s mládeží, ale orientuje se také na projekty v oblasti podnikatelské a ve veřejné správě, ve kterých je prokazatelná absence morálních hodnot, což je zřejmý důsledek dlohodobého přehlížení etické výchovy v minulosti.
Mají-li budoucí generace žít ve slušné společnosti, že potřebné vychovávat dnes mladou generaci nejenom v odborných profesních znalostech, aby obstála v konkureční soutěži, ale také jim systematickou výchovou vštípit poznání toho, co je správné a co je nesprávné, co je dobré a co je zlé, co prospívá a co škodí.
Dosavadní praxe nám v Etickém fóru ČR ukázala, že program prosociální etické výchovy, který jsme přijali a v kurzech pedagogům a pracovníkům s mládeži předáváme, je účinný. To dosvědčí stovky učitelů, kteří od roku 2000 kurzy etické výchovy absolvovali.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova ano
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 16:37:44 
Dobrý den, připojuji se k diskusi. Jsem pro zařazení etické výchovy do škol, ač, jak výše řečeno, zásadně záleží také na osobnosti učitele. Vždy působí osobní příklad, dobrý vztah k žákům i k práci, charakter a slušnost, schopnost nazírat problémy z více úhlů. Nicméně v dnešní době díky za každý prostor, ve kterém se mohou žáci zamýšlet nad smyslem základních principů chování - tváří v tvář neutuchajícím konfliktům ve světě a nesmyslné zášti fanatiků. TAkže etická výchova ano.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Pět poznámek
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 17:00:57 
Vážené kolegyně a kolegové!
Můj předchozí příspěvek byl hodně dlouhý. Teď jenom několik poznámek k vašim příspěvkům.
1. Zarazilo mě, že jste se všichni přihlásili jako neregistrovaní.
2. Naopak mě potěšilo, jak všichni toužíte po zlepšní současného stavu ve školství. Myslím, že vaše pocity z tohoto faktu byly a jsou stejné.
3. Také vaše chápání role učitele (učitelky) Etické výchovy je potěšující. Při výuce zde nemůže jít o nějaký doplněk úvazku, ale o výběr skutečně kvalitního pedagoga.
4. Mám určitou obavu ze zavedení EtV jako povinného předmětu na všech školách - zda by potom mnohde nešlo o formalitu. To by ovšem bylo "věci" ke škodě! Moje obava je snad nemístná nebo aspoň předčasná, ale uvažte ji.
5. Rád bych se dověděl od velké většiny z vás, co považujete za základ (kořen) EtV. Také odkud berete "sílu". Tedy od těch, kteří se v tomto směru nevyslovili. Myslím, že by to zajímalo vás všechny.
V.Dostál


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: ETV ANO!!!
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 17:02:03 
Jsem také absolventkou dvouletého studia ETV v Ostravě, proto cítím nutnost připojit se k diskuzi. Sice jsem na mateřské dovolené a neměla jsem možnost vyzkoušet ihned v praxi vše, co mi studium dalo, ale až se vrátím do praxe, určitě bych velmi uvítala samostatný předmět, ve kterém bude prostor pro vychovávání dětí. Jistěže to děláme pořád a všude, ale musíme ještě stihnout předávat informace.Doufám, že ETV se bude povinně učit a já osobně mám dost přesnou představu, jak bych chtěla s dětmi pracovat. Ovšem představa 30ti hlavého davu mě v nadšení neuvádí.Možná by bylo dobré se skutečně seriózně zamyslet nad počty dětí ve třídách-je vůbec reálné opravdu kvalitně plnit všechny cíle, které jsme si v ŠVP vytýčili?


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etv do škol
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 17:09:18 
Dobrý den! Dovolte, abych se též připojila. Jsem absolventkou pedag.fakulty.Po jejím skončení jsem něco přes dva roky učila na ZŠ a poté nastoupila na mateřskou dovolenou (8 let). Když se blížil můj návrat do školství, očekávala jsem ho na jedné straně dychtivě, na straně druhé jsem bojovala s prázdnem. Viděla jsem stav společnosti kolem sebe a od kolegyň, které učily, slyšela hrůzné zprávy, kam se školství za 8 let dostalo. Kladla jsem si otázku, jak do toho, abych si nepřipadala jako Don Qujite. Chyběl mi směr a "zbraň". Obojí jsem získala na kurzu Etv, který jsem končila zároveň s nástupem do školy. Etv na škole neučíme jako předmět, ale často ji zařazuji, byť jen na malé chvilky. Mnohokrát jsem si při řešení problémů ve škole kladla otázku, jak by situaci řešila naše lektorka Etv. Hledala jsem v materiálech....a vždy jsem odpověď našla. Myslím, že i díky Etv jsem zažehnala klíčící šikanu v mé třídě a daří se mi udržovat ve třídě klima spolupráce a kamarádství. Budu držet palce Etv a tím celé společnosti.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 355 ]  Přejít na stránku: Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 36  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na: