Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Zkušenosti s etickou výchovou ve škole
PříspěvekNapsal: úte 13. led 2009 22:00:19 
Offline
Moderátor
Uživatelský avatar

Registrován: úte 16. říj 2007 20:29:07
Příspěvky: 3433
Dobrý den!
Etická výchova ve školách pro mne znamená pojítko všech vzdělávacích oborů a nutný výchovný základ. Zajímalo by mne, jakým způsobem etickou výchovu ve školách zapojujete do vzdělávání. Prosím, můžete se s námi podělit o dosavadní zkušenosti?
děkuji,
Lenka

_________________
Lenka Urbanová, hlavní moderátor
Inovujeme Metodický portál RVP.CZ - inovujeme.rvp.cz.


Nahoru
 Profil  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova a prevence
PříspěvekNapsal: stř 14. led 2009 14:59:53 
Etickou výchovu EtV jsme leta vyučovali na ZŠ v ránci předmětu Rv s přesahem do jiných výchovných a vzdělávacích oborů.
Jako preventista rizikového chování dospívajích jsem v ní s překvapením objevila velmi dobrý nástroj a účinnou pomoc.
Výchovný styl EtV se mi zdál velmi dobře aplikovatelný i do ostatních předmětů, některé jsem učila (Mt, Ch,a napomáhá dobrému vztahu s žáky i spolupráci nejen mezi nimi, ale i ve vztahu pedagog-žák.
Domnívám se, že Etická výchova je stále ještě trochu Popelkou na školách, ale věřím, že jako Popelka ještě zazáří.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: etika
PříspěvekNapsal: stř 14. led 2009 15:25:55 
Po pravdě řečeno, pokud bych měla tu moc, začala bych u rodičů. Bylo by mnohdy třeba nejprve jim vštípit slušnost, solidaritu, nezištnou pomoc atd atd.
Učila jsem dosud na všech stupních škol a zkušenosti mám od krásných po velmi špatné. Samozřejmě že je nutné trpělivě přežít s mládeží jejich pubertální vzdory, ale pokud se máme tolerovat, pomáhat si a činit si cokoliv jen pro radost, je nutné začít v co nejnižších ročnících. Předpokládám alespoň od 6. třídy.
Rovněž by měla nastat - říkejme tomu jakási hra mezi pedagogy na - vzory žákům, které sami dáváme. Vzor jen tak mimochodem je to to nejdůležitější.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: RE: Zkušenosti s etickou výchovou ve škole
PříspěvekNapsal: stř 14. led 2009 21:56:08 
Offline
Moderátor
Uživatelský avatar

Registrován: úte 16. říj 2007 20:29:07
Příspěvky: 3433
Děkuji za vaše odpovědi, nejen že jste byly obě velmi rychlé, ale hlavně oba vaše příspěvky (jako první v této diskusi) září pozitivitou. S radostí se dočítám, jak hluboce vnímáte potřeby a přínosy etické výchovy.
Ráda bych vám teď po takovém příjemném startu diskuse o sobě prozradila, že jsem jednak moderátorem tohoto fóra, ale také "neučitel", nicméně dejme tomu "poučený laik" a aktivní rodič, pro kterého jsou tyto informace a názory velmi cenné, vůbec nepřeháním. Mám syna v páté třídě a pokouším se vybudovat v "naší" škole sdružení rodičů. Myslím, že mé motivy jsou velmi blízké tomu, co psala paní Trčková. Tolik o mně.
Ráda bych se teď vrátila (už napořád) k tématu etické výchovy. Prosím další příchozí: Máte zkušenosti s etickou výchovou ve vaší škole? Dále se ptám: Jakým způsobem aplikujete EtV v jiných předmětech (když už jsme to tu trochu nakousli :-) )? A také: Zkuste se zeptat i vy ostatních na to, co by vás v souvislosti s EtV zajímalo!
Lenka

_________________
Lenka Urbanová, hlavní moderátor
Inovujeme Metodický portál RVP.CZ - inovujeme.rvp.cz.


Nahoru
 Profil  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: EV
PříspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 10:16:44 
Dobrý den,je moc dobře ,že se o EV mluví!Podle témat,které uvádí Pavel Motyčka jsem učila EV na ZŠ Olešská v Praze 10 na 2.stupni.Bylo to fajn.V začátcích jsem na 1.stupni ZŠ Olešská-při studiu EV-integrovala EV (aktivity)do jiných výchovných a vzdělávacích oborů.Přemýšlím,které to byly?Ony to byly všechny a nemám ani špatné svědomí,že jsem danému předmětu ubrala pár úvodních nebo závěrečných minut,ten hlas uvnitř mi říká,že to bylo dobré a dobře.Výchovný styl se mi zdá velmi dobře aplikovatelný do ostatních předmětů a potvrzuji slova mé oblíbené paní lektorky M.Novákové,že napomáhá dobrému vztahu s žáky,vztahu učitel-žák.Děkuji za možnost vyjádřit se, EV budu vždy mít spojenou a lidmi,které ráda vidím a poslouchám.H.Šimonovičová


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Úvahy
PříspěvekNapsal: čtv 15. led 2009 10:40:13 
ÚVAHY NAD „ETICKOU VÝCHOVOU“ LADISLAVA LENCZE
Václav Dostál

ÚVODEM
Dlouho jsem učil hlavně na „učňáku“ a také menší měrou na ZŠ a na gymnáziu. Nejvíce to byly předměty mé aprobace (Fyzika – Základy techniky). Po přechodu do důchodu jsem získal hodně času ke svému studiu. Šlo a jde o osobní formu jakési Univerzity třetího věku. Začal jsem se intenzivně věnovat studiu části fyziky, konkrétně Úlohy vakua v kosmologii. Součástí tohoto studia bylo i psaní jakýchsi seminárních prací. Kromě ryze odborné stránky jsem ovšem „narážel“ i na filozofické problémy, jaksi mimoděk plynoucí z úzce odborné problematiky. Také moje dlouholetá dobrovolná činnost v tělovýchově (konkrétně v Sokole) souvisela a souvisí s morálně filozofickou čili etickou problematikou. Bez dobrého podkladu bych nebyl schopen nějak etické problémy prakticky řešit, natož o nich něco napsat. Tím dobrým základem byla a je pro mne křesťanská víra, poznatky mi předávané od raného mládí. Potvrzuje se tak, že člověk vedený v intencích křesťanství má minimálně slušný základ pro řešení životních a filozofických problémů, aniž by musel studovat odborná filozofická díla, zabývající se etikou.
Jakoby mimochodem jsem se dostal k webovým stránkám Etického fóra ČR. Stránky mě zaujaly a tak jsem z nich vybral elektronickou formu knihy L. Lencze.

ÚVAHA 1: Otázky
Má jít o vyučovací předmět „Etická výchova“ nebo má být veškerá výchova etická? Jinak řečeno, proč by se měly uvedené charakteristiky týkat pouze jednoho vyučovacího předmětu a proč by se neměly týkat veškerého pedagogického působení a to nejen ve škole?
Jsou naznačené cíle příliš vysoké? Máme se spokojit raději se snadněji realizovatelným cílem a „nestavět si vzdušné zámky“? Nebo by naše (byť jaksi do budoucna vzdálené) cíle měly být naopak co nejvyšší – a to proto, že „vysoké“ cíle vzbuzují v morálně „vyspělých“ lidech také touhy po ušlechtilých prostředcích, jimiž těchto cílů lze jedině dosáhnout? (Přece si nebudeme myslet, že nečestné prostředky vedou ke ctnosti, že k pravdě se lze „prolhat“).
Uvedené otázky ústí do (nebo vyrůstají ze) základní: Jaké jednání je etické (eticky správné)? Nebo: Podle jakých kriterií budeme posuzovat, zda to či ono jednání je etické? Jinak: Z jakých kořenů vyrůstá eticky správné jednání? Tak vznikne další otázka: Může jednání, které považujeme za eticky správné, existovat samostatně – nezávisle na oněch kořenech?
Odpověď na výše položené otázky nebude zrovna snadná a jednoduchá. Položením otázek (a celým dalším uvažováním) v žádném případě nechci zpochybnit ušlechtilé úsilí o zavedení „Etické výchovy“ do škol. V současnosti stojíme na rozhraní. Vědecký a technický pokrok, zejména v oblasti Informatiky (např. používání Internetu) je obrovský a zdá se, že také přesahující stávající morální nebo etickou úroveň lidí. Buďto se nám podaří pozvednout se na úroveň hodnou označení „etická“ nebo se nám dosažená technická úroveň vymkne z rukou a pak můžeme čekat jenom nějakou katastrofu.
Je tedy nanejvýš záhodno o naznačených otázkách přemýšlet a debatovat. Alespoň v okruhu těch, kteří o uvedených problémech třeba něco tuší a kteří pro jejich řešení vyvíjejí jakési úsilí.
Prosociálnost
Nebylo by lepší stručně charakterizovat, co myslíme (vy i já) pod pojmem „láska“ a co pod ním nemyslíme, než zavádět nový termín, nadto méně srozumitelný a s užším obsahem? Není lepší „bojovat“ proti devalvaci ušlechtilého pojmu než zavádět nový? V mnoha případech „musíme“ projevit hluboký a uvědomělý cit i k člověku, který žádného takového projevu jaksi „nezasluhuje“. Např. lékař je povinen poskytnout svou odbornou lékařskou pomoc i člověku, který mu včera vážně ublížil. Lze takovýto čin nazvat „prosociálním“? Nebo se spíše jedná o čin z „čisté“ lásky? Podobných příkladů bychom asi našli hodně.
Citát: "Spolupráce ztroskotává právě na tom, že každý z partnerů si myslí, že dává víc a dostává méně než mu náleží anebo než dostávají ostatní."
Myslím, že nejde jenom o spolupráci na konkrétním úkolu nebo mezi jen dvěma jedinci. Je tedy typické, že se každý ze své přirozenosti nadhodnocuje a naopak podíl jiného značně podhodnocuje, a to obecně. I když zrovna na něčem s někým jiným nespolupracuje. Právě v oblasti, kdy se nám zdá, že naše činy jaksi nemají žádný vliv na „chod světa“, právě tam se bude přirozené sobectví projevovat poměrně nepokrytě. Bez poznatku, že se proti obecnému soužití prohřešuje každý a tedy – logicky dotaženo – i já sám, pravděpodobně – a podle historických zkušeností jistě – nepovede naše etické úsilí ke kýženým výsledkům. Ani úsilí o zavedení Etické výchovy do škol.
Jsme však každý schopni a hlavně ochotni k takovému přiznání? Sami o sobě (sami ze sebe) ne! Přesto, že uznáme důležitost obětavého jednání na svůj vlastní úkor, tak to uděláme – na základě přirozeného sobectví – mnohdy přesně naopak, totiž nemorálně. Jen když si momentálně neublížíme, jen když se momentálně neponížíme, jen když momentálně neutrpí naše prestiž! Nijak přitom nepomyslíme, že právě takové přiznání koneckonců k nápravě vede!
Proč vůbec riskovat? Proč se raději „neschovat“, když nám hrozí vlastní poškození, ať už tělesné nebo duševní? To, že bez „hrdinských“ činů je společnost nemožná, uzná každý. Ale dokáže být takovým „hrdinou“ i v případě, že jde o jeho autoritu nebo prestiž? Např. i při argumentaci v hodinách Etické výchovy?
I tyto otázky by bylo vhodné „probírat“ v hodinách Etické výchovy. A nejen tam. Z nich ovšem plyne další otázka: Existuje východisko?
Citát: "Etická výchova dává přednost termínu prosociálnost, protože je to vědecký pojem, který má přesnou definici."
Vědeckost ještě neznamená morálnost. Věda sama o sobě je neutrální. Můžeme ji buďto použít k blahu svých bližních nebo zneužít k blahu pouze svému. Vědecká definice může být vědecky přesná, ale to ještě neznamená, že je dobrá (hlavně eticky dobrá). Po čase, až dosavadní vědecká hypotéza je vyvrácena vědeckými experimenty nebo vědeckým pozorováním, je dosavadní vědecká definice špatná i vědecky! Věda nám může pomáhat v poznání, ale nemusí! Aspoň ne vždy.
Podobně lze argumentovat i pro filozofii. Neboť i filozofie je věda! Sice vysoce abstraktní (což ovšem platí i pro matematiku!), ale pořád jde o vědu. „Čistá“ filozofie (jako kterákoli jiná věda) není ani morální ani nemorální. To, že jaksi neumí vědecky definovat lásku je tedy dobře!
30.12.2008

*
ÚVAHA 2: Etika výchovy
Předpokládejme aspoň na chvíli, že etickou má být veškerá výchova, ba dokonce veškeré působení. Výchova, jak známo a jak také plyne z textu L. Lencze o Etické výchově (jako vyučovacím předmětu), začíná vlastně už v prenatálním životě a končí teprve smrtí. Absence morálního (etického) přístupu v raném dětství a to od batolícího věku, má velmi závažné následky. Často nelze hrubé nedostatky v tomto stupni vývoje člověka napravit nikdy. Dítě přitom nemusí zrovna prožívat obdobu Tarzanova vývoje, o němž se L. Lencz zmiňuje.
Všechno nasvědčuje tomu, že naše školství (od „jeslí“ po vysoké školy) je ve vážné krizi. Tato krize je způsobena krizí role rodičů. Role rodičů byla po čtyřicet let devastována odporným komunistickým režimem a potom dále ještě hůře devastována ještě odpornějším konzumentstvím. Dnešní naší společností nejsou požadavky na etiku rodinné výchovy kladeny žádné! Ani na etiku posluchačů pedagogických škol a fakult, ani na etiku učitelů a profesorů. Učitelé všech stupňů dnes mají mít vysokoškolské vzdělání, pod čímž se rozumí absolvování vysoké školy. Jenže jakou etickou úroveň mají učitelé vysokých škol? A jakou vědecké publikace? Rovněž vysokou?? Ani zdaleka ne!!
Kvalitu nelze nahradit kvantitou. Neměli bychom se tedy chlubit počtem vysokoškolsky vzdělaných lidí! Čím zde kvantita bude vyšší, tím spíše bude kvalita nižší! Samotná věda není ani morální ani nemorální. Avšak její používání (nebo zneužívání) etické nebo neetické je!!! Nejhorší jsou inteligentní a vzdělaní zločinci – ti jsou hůře odhalitelní a napáchají mnohem více zla než hloupí zločinci. Odbornost (profesionalita) tedy není to nejdůležitější. Morální vědec bude svou vědu využívat pro obecné blaho.
Morální pedagog a hlavně rodič v roli pedagoga bude eticky vychovávat, aniž by přitom měl hlubší vědecké znalosti. Pokud bude vychovatel (učitel a rodič) morální, pak si případně chybějící vědecké znalosti bude průběžně doplňovat a to proto, aby uměl svým svěřencům odpovědět na jejich zvídavé otázky. Nic se nestane, když rodič nebo učitel na „zapeklitou“ otázku svému svěřenci odpoví: „Teď to nevím; já se na to „podívám“ a pak Ti odpovím. Ani já jsem „nesnědl“ všechnu moudrost světa!“ Samozřejmě se „na to podívá“ ihned nebo do druhého dne. Dnes to není vůbec obtížné. Otevře si internet a tam najde skoro všechno! Rodič nebo učitel však nesmí lhát. Nesmí se tvářit jako vševěd a své sliby plnit musí. Jinak se „shodí“ a jeho další výchovné působení bude přinejmenším obtížné.
Program předmětu Etická výchova se lze „našprtat“ a tak formálně u nějakých zkoušek uspět. Ale to už neplatí pro etiku výchovy jako takovou! A kde toto získat?? Předmět „Etická výchova“ může být pomocníkem. Ale může také vést k obrovskému pokrytectví!
7.1.2009

*
ÚVAHA 3: Co rozumět pod pojmy „Láska“, „Náboženství“, „Zdroje“ a „Důvody“
Co na tom, že pojem „láska“ je zdiskreditovaný. Jedním z projevů pravé lásky je prosociálnost, dalším etika (jako předmět), jiným pak morální zralost, dalším tvořivost a iniciativa, pozitivní hodnocení druhých, přiměřené sebehodnocení, schopnost výborné neverbální i verbální komunikace. Dále pak správná citovost, empatie, asertivita, schopnost vybrat si správné vzory a sám být vzorem. Porovnej s 1Kor 13 (První dopis apoštola Pavla Korintským křesťanům, 13. kapitola), tam je to líp.
Také pojem „náboženství“ je třeba vyjasnit. Historická zkušenost nás učí, že lidé jsou nenapravitelně náboženští. Odstraněním nebo diskreditací jednoho náboženství se vzápětí rodí náboženství jiné. Existují různá náboženství. Poměrně nedávno to bylo náboženství zvané marxismus-leninismus, dnes je to konsumentismus. Pro ten dnešní trend platí: Co by bylo platné člověku, kdyby získal úplně všechno, nač si jenom pomyslí, ale přitom svému lidství uškodil nebo je dokonce úplně ztratil! Když však zjistíme, kdo taková slova řekl už před dvěma tisíci lety, pak dostaneme odpověď na otázku, jestli existuje pravé náboženství.
Není tedy třeba přesvědčovat nedůvěřivce, že Etická výchova nemá nic s náboženstvím společného. Naopak, bude etické, když budeme tvrdit, že Etická výchova vyrůstá z křesťanství. Že dokonce vlastně vyrůstá z Krista samotného. Můžeme a máme přitom dodat, že člověk je tvor svobodný. Může si zvolit, aby jeho dítě neabsolvovalo Etickou výchovu, aby zůstalo přesvědčené, že všechna náboženství jsou špatná, i to křesťanské. Každý člověk (nejen rodič!) může mít takovou etiku nebo morálku, jakou si sám zvolí.
Člověk bude věřit buďto Tomu, který jediný jej může pozvednout nebo vytáhnout do výšin člověka důstojných, nebo bude věřit tomu, že to může udělat vlastně on sám. Měl by však uvážit, že ta druhá možnost se ještě nikomu nepodařila. Každý by měl pečlivě zkoumat, komu nebo čemu vlastně uvěřil. Jestli „nenaletěl“, jestli se nedal „oblafnout“.
Ten, kdo nechce o své lidskosti přemýšlet, komu stačí své dny, měsíce a roky nějak překlenout, nějak „proplout“ a jen tak svůj život „obyčejně“ prožít, ten nebude přístupný sebevědečtějšímu dokazování, že existuje něco lepšího.
Pečlivé zkoumání znamená ovšem také použití různých vědeckých metod. Proto vědecká práce členů Etického fóra není zbytečná, marná. Naopak, může a má být velmi prospěšná.
9.1.2009

*
ÚVAHA 4: Všeobecný směr mezilidských vztahů
Pasivita – aktivita, asertivita
Pasivita – „nejít hlavou proti zdi“, „nepálit si prsty“ v nemorálním prostředí konec konců amorálnosti napomáhá. Avšak pozor: může zde existovat aktivita, záměrná volba zla a jeho prosazování. Ve snaze „vyniknout“ může aktivní jedinec amoralitu zesilovat nebo sám vyvolávat a to až k brutalitě! Aktivita sama o sobě tedy může mít horší dopad než pasivita. A to jak navenek, tak – třeba až dodatečně – pro vlastní svědomí. Obdobně toto platí pro tvořivost. Vynalézavost mučitelů je hrůzná!
Opakem pasivity tedy nemusí být etická aktivita, nýbrž agresivita. Jako vhodné se propaguje asertivita – respektování práv jiných i vlastních. Pokud je to v tomto pořadí, tak to vhodné je. Avšak: respektovat svá vlastní práva a také čili až potom práva jiných, to už správné není.
Empatie
Nejprve citát: "Empatie je schopnost pochopit a vycítit, co druhá osoba prožívá, cítí a myslí. Je možno ji přiblížit a rozvíjet jen prostřednictvím vnějších projevů. …(tj.) vysvětlit žákům na příkladu, co je empatická, co je lhostejná a co je bezcitná, surová reakce na určitou situaci."
Vysvětlování nestačí. Bezcitný nebo lhostejný pedagog (např. rodič!) asi vůbec nebude vysvětlovat na cizích příkladech co je empatie. Pokud to vysvětlovat bude, budou jeho slova v příkrém rozporu s jeho činy. Jeho vysvětlování bude působit záporně. Naopak empatický člověk nebude muset nějak obšírně vysvětlovat empatii na cizích příkladech. Místo rozsáhlého zdůvodňování blahodárnosti empatie ať naši svěřenci tuto blahodárnost sami na sobě pocítí. Začít se s tím ovšem musí v batolecím věku. V pubertě a v dospělosti je pozdě! Přesto se zde o to pokusit musíme.
Role vzorů
Takto se „z druhé strany“ dostaneme k roli vzorů (při vzájemném působení, zejména při výchově). Kromě nesporné důležitosti vlastního vzoru se v dnešní době jeví role televize a internetu.
Důležitou „obranou“ rodičů proti nepěkným TV programům (či morálně závadným webovým stránkám) je – kromě společného sledování pěkných TV programů – tvorba jiného pěkného programu svým dětem: společná vycházka nebo výlet, společný delší pobyt někde mimo domov, předčítání pěkné knihy, promítání rodinných videozáznamů, společná hra – doma nebo v přírodě, zejména vynalézavě upravená nebo zcela vlastní, společný poslech pěkných audiozáznamů, společné modelování – ručně i na počítači, atp.
Při společném sledování TV programu nebo nějaké webové stránky pak můžeme dávat úkol vyslovení stručného obsahu, můžeme program rozebrat a zdůraznit jeho pozitivní prvky. Ostatní výše uvedené možnosti jsou přitom nezastupitelné (nenahraditelné)!
Prosociální chování
Docházíme k prosociálnímu chování: pomáhajícímu a altruistickému. To samo o sobě bude působit jako silný vzor. K praktické účasti na naší pomoci jiným pochopitelně budeme brát i své děti. Když budou naše děti vidět na vlastní oči, jak sami pomáháme, ani je nebudeme muset k tomu příliš vybízet. To platí i pro případ, že půjde o maličkost jako je zhotovení nějaké jednoduché hračky pro jiné, kteří nic takového nemají k dispozici. Nebo dokonce i pro ty, kteří jsou doslova drahými a příliš umělými hračkami (nebo „hračkami“ – mobily, počítači, motorkami, auty, atd.) „zavaleni“. Ti všichni snadněji pochopí, že existuje něco nadmíru vzácného: láska.
Upravený citát: "Výchova k prosociálnosti je výchovou k lásce, což je podstatou a vrcholem etiky."
Jednou z druhů lásky je přátelství. O přátelství se dnes skoro vůbec nemluví a ještě méně se pěstuje. Pod pojmem „přítel“ nebo „přítelkyně“ se dnes – ke škodě jazyka i vzájemných vztahů – rozumí, aspoň přibližně, totéž co se dříve označovalo „druh – družka“, tj. nesezdané partnerství muže a ženy. Jaksi se termínu „přítel – přítelkyně“ nepoužívá v případě homosexuálního vztahu, tam se užívá termínu „partnerství“.
Při přátelství nejde o sex. Ten je naopak v přátelství vyloučen! Jakmile se do přátelství vloudí sex, už půjde o erotickou lásku! Záměnou nebo smícháním dvou dříve tak rozdílných pojmů k lepší společnosti nedojdeme. Naopak, přibude nejasnosti, zamlženosti.
V oblasti mezilidských vztahů a etické výchovy (v obecném významu) obzvlášť je zapotřebí jasného odlišení dvou zcela různých druhů lásky. V předmětu „Etická výchova“ pak je potřeba výchovu k přátelství hodně posílit!
14.1.2009
Poznámky: 1.Text jsem překopíroval z Wordu, kde je grafická úprava mnohem lepší. Zdá se, že sem do diskuze přidat ("přilepit") text formou přílohy nejde.
2.Případným čtenářům děkuji za pozornost. Je ovšem možné, že ve své "seminární práci" budu v budoucnu pokračovat a takto trpělivost čtenářů dále napínat.
Václav Dostál, důchodce.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku : 5
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etická výchova je konečně účinný a ověřený nástroj pro učitele,
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 0:11:48 
jak zavést ve třídě kázeň, radostnou atmosféru a spolupráci, aktivitu žáků a jejich naladění na vzdělávání a celkově dobré mezilidské vztahy. Mám to odzkoušeno při výuce na ZŠ i SŠ (Rv, EtV, OV, Bi), kde jsem měla možnost principy EtV uplatnit. Učitel, proškolený dvouletým kurzem EtV (Etické fórum ČR), si osvojí jedinečný výchovný styl, který výše uvedené umožňuje. Automaticky pak aplikuje tyto úspěšné postupy i v jiných předmětech, které učí. Žáci i učitelé si je potom přenášejí do svých životů mimo školu.
Aby ale mělo toto pozitivní působení na žáky, potažmo na atmosféru v celé škole, dopad dlouhodobý a komplexní, je potřeba, aby byl ve škole obor Etická výchova plošně zaveden jako samostatný předmět. A také, aby byl vyučován pedagogem v EtV proškoleným. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nyní zvažuje, zvláště na základě této internetové diskuze, zda EtV zpřístupnit na ZŠ (a nižším stupni SŠ) všem žákům, jejich rodičům a učitelům pomocí zaření EtV do Rámcového vzdělávacího programu. Vážení čtenáři, Váš hlas v této diskuzi je důležitý.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Osobnost učitele
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 7:53:58 
Etická výchova jako samostatný předmět je jistě velmi dobrá myšlenka, která volá po realizaci už řadu let.Samozřejmě obsah tohoto předmětu je velmi důležitý a bude o něm určitě ještě objektivní i subjektivní diskuse.Za předpokladu, že obsah bude perfektně promyšlen a zpracován nastává ještě důležitější otázka. Kdo bude etickou výchovu učit? Bude to vhodný učitel, ten který nejen svými znalostmi,ale hlavně svou osobností bude naplňovat krásnou a potřebnou ideu etické výchovy? Nebo to budou hodiny přidělované učitelům jako doplněk úvazu?


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Konečně !
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 9:53:46 
Chci poděkovat panu Motyčkovi i těm osvíceným úředníkům ministerstva, že se na pořad jednání dostává to podstatné. Přiznám se, že jsem to nejdříve čekal dříve a po zkušenostech se suše formálním řízením školství pak vlastně už vůbec.
A tak se připojuji k příznivcům tohoto kardinálního edukačního tématu, které mělo už dávno zaujmout své výrazné místo ve školách... to proto, aby i budoucí rodiny pak mohly do škol posílat děi a ne deprivanty. Každý zkušenější učitel vám totiž řekne, že kompetenční model nelze realizovat bez kultivace vztahů a hodnot. Škola se dosud zaměřovala na indikátory postavené na IQ a výsledek je ten, že intelektuální gramotnost žáků ( Mat, Děj, Češ,..) se nakonec za několik málo let docela slušně propadla na chvost měřených států. No, to je tak, když se začne klást důraz na sledování jednoho bezrozměrného jevu na úkor druhého, když se studované hlavy domnívají, že člověka ( učitele či žáka) lze kultivovat zákony a vyhláškami.
Jak uvádí pisatel přede mnou, .. "ANO, k lidskosti se nelze prolhat". ... Děkuji taktéž diskutujícímu Václavu Dostálovi za jeho postřeh, jednoznačně podepřený zkušeností, že totiž etika vychází z čistého křesťanství.
Využití vědy a techniky bez této etiky vedlo vždy v dějinách národů i rodin ( někteří podnikatelé ) k závažným kolapsům. Ironií osudu je to, že byly často přiznávány až následujícími generacemi a mezitím vznikaly další přehmaty proti lidskosti.
Problém vidím v tom, že pojem etická výchova je pořád dost kompromisem pro jiný podstatný axiom, a totiž "výchovu k lásce". Je to pojmenováno tak, aby to bylo "jedlé" pro technokraty a úředníky, kteří zákonům lásky zřejmě nepřikládají žádnou působnost, možná je sami nezažili, neobjevili a tak je nevnímají. Ono totiž i odříkání je láska... a to se dnes někomu jaksi nehodí. Ano, chápu, není to dost vědecké. To vše je přirozený důsledek devastace křesťanských hodnot, jejich nepochopení a malformace v samotném žití. Výchova totiž není o vědění, ale o chování, činech a prožívání. .. což by do kompetenčního modelu přeci mělo zapadnout.
Např. problém šikany je vyústěním toho, že se ve školách a v rodinách nekultivovalo lidství. A vyústěním pro řešení problému šikany je, že "odborníci" poskytují učitelům řadu rad, jak a komu šikanu nahlásit, kdo to oznámit policiii nebo sociálním úřadům. Hledá se zákoný důvod jak trestat děti, abychm je vychovali. Toť důsledek nemocné edukace a jejich zbědovaných podmínek. Prostě neřeší se příčiny, ale formální indikátory.

Otázkou je, k čemu tato diskuse bude sloužit ?
Ke kosmetickým pojmovým úpravám v RVP nebo k vytvoření skutečných podmínek pro realizaci etické výchovy na školách ?


Nahoru
  
 
Hodnocení článku : 5
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: EtV
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 11:56:37 
Dobrý den! Jsem pro zavedení etické výchovy do škol. Prošla jsem dvouletým kurzem EtV a velmi mně pomohl pro mou praxi ve škole. Žijeme v době, kdy upadá morálka lidí a bohužel naši nejmenší tyto vzory přebírají a berou za normu. Ukažme jim a připoměňme, že slušnost a prosociálnost snad nejsou dnes již historické pojmy!!! Děkuji.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku : 5
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 355 ]  Přejít na stránku: 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na: