Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Etika ANO
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:12:59 
Ačkoliv nejsem učitel, považuji za vhodné se vyjádřit. Etika na základních školách určitě být musí! Podívejme se na společnost, z níž postupně vymizely nebo staly neznámými pojmy charakter, čestnost, etika, pokora, slušnost.... Rodiče to do svých dětí dávat nemohou, protože to už v sobě vlastně ani nemají....Takže nezbývá než věřit, že existuje ještě nezkažený učitelský stav, kterému se podaří (částečně) tyto hodnoty, které stojí nad zákony a penězmi, vštěpovat do našich dětí.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etika jako samostatný předmět na škole
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:20:09 
Dobrý den všem, kteří čtou tyto příspěvky.
Nedá mi to, abych se nezapojila do diskuse a pokud se neurazíte, začnu trošku ze široka.
Po dlouhém období totality začaly na počátku devadesátých let vznikat nestátní školy. Ta naše - osmileté gymnázium - patří mezi ně a jediným podstatným důvodem, proč byla založena je, že jsme byli parta "nadšenců", kteří chtěli učit jinak, s bližším přístupem k žákům. Naším cílem bylo rozvíjet v nich to dobré a to, v čem byli dobří - tedy nejenom podpora výsledků ve škole.
A teď se dostávám k tomu podstatnému. Jako absolventka kurzu pro lektory Etické výchovy jsem na škole začala z výukou Etiky ve formě nepovinného předmětu. Zájem byl veliký na nižším i vyšším stupni. Stále jsem ale viděla potřebu, docílit stavu, kdy budeme Etiku učit povinně pro všechny. Pomohly mi hned dva faktory: vyhlášení Pilotního ověřování RVP (stalo se z nás pilotní gymnázium)a fakt, že za dobu mého působení na škole kolegové jasně viděli přínos Etiky pro práci i v jiných vyučovaných předmětech a výchovný styl EtV přijali za svůj.
Dnes již třetím rokem učíme EtV jako povinný předmět v primě a kvintě s dotací 1 hodina týdně. Další povinnou složkou výuky je na VG od sexty do oktávy předmět Etická výchova a komunikace. Vždy si jej vyučuje třídní učitel daného ročníku, je to vlastně taková obdoba třídnické hodiny - řeší se vše potřebné, plány, problémy, připomínky - vše ale s důrazem na dodržování pravidel a principů všeobecných morálních hodnot, slušnosti a respektování druhých.
Dlouhé příspěvky nikdo nečte a tak to shrnu rychle a stručně: Etická výchova na školách není jistě "samospasitelná", ale je jedním z ověřených prostředků výchovy k morálním hodnotám v době, kdy si na jejich nedostatek ve společnosti po právu naříkáme, a na místě, které je schopné a ochotné na naše děti systematicky působit.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:38:16 
Dobrý den. Samozřejmě je důležité vyučovat etiku (a nejen vyučovat:)). Je to totiž jeden z nejdůležitějších aspektů lidství! Kdo jiný umí (a podle mě také musí) zachovávat etické hodnoty? Kdo jiný je schopný přemýšlet a reflektovat své chování než člověk? Nezříkejme se tohoto privilegia! Proto je důležité se tomu učit od co nejnižšího věku.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: jaké podmínky by bylo třeba vytvořit pro účinné naplňování etické výchovy ve školách?
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:40:01 
Offline
Moderátor
Uživatelský avatar

Registrován: úte 16. říj 2007 20:29:07
Příspěvky: 3433
Vážení přátelé a kolegové! Děkujeme vám za vaše vřelé a zapálené příspěvky. Myslím, že jste v těchto počátečních dnech naší diskuse zachytili řadu velmi zajímavých podnětů, že jste rozevřeli téma etiky a etické výchovy naplno. Mohla bych vyjmenovat každého jednoho z vás, všichni jste přiložili pořádné poleno do společného ohně. Ještě jednou díky vám všem za úžasný úvod! ///// Pojďme se teď vrátit k našemu tématu EtV ve školách, neboť tam potřebujeme společné úsilí napřít. Zkusíme přemýšlet a formulovat naše pohledy na EtV ve výuce. Prosím, zkusme se pokud možno přidržet tématu, aktuální otázky k zamyšlení, psát k věci a relativně stručně, abychom mířili na cíl. Společně budeme postupovat a společně najdeme a formulujeme východiska, i další otázky k řešení. Já, jako moderátor, vás budu provázet a budu se snažit, abychom příliš neodbíhali a mířili vpřed. ///// Jak píšete, etická výchova je dobrý nástroj a účinná pomoc, ať už aplikovaná do jiných předmětů, nebo jako vyučovací předmět. Přitom i tady je jasné, jak důležitá bude kvalita. Mohli bychom začít naši práci v tomto fóru zamyšlením nad první otázkou: JAKÉ PODMÍNKY BY BYLO TŘEBA VYTVOŘIT PRO ÚČINNÉ NAPLŇOVÁNÍ ETICKÉ VÝCHOVY VE ŠKOLÁCH? ///// (Věřím, že grafická technologická neobratnost fóra nás nemůže zastrašit!) ///// Lenka, moderátor fóra

_________________
Lenka Urbanová, hlavní moderátor
Inovujeme Metodický portál RVP.CZ - inovujeme.rvp.cz.


Nahoru
 Profil  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etice se člověk musí učit
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:44:49 
Dobrý den. Píši z pohledu matky 2malých dětí, absolventky kurzu a lektorky měkkých dovedností. Musím se přiznat, že pozoruji s obavami starší, školou povinné, kamarády mých dětí, kterým se stále více do vzorce chování zapisuje soutěžení a (mohu-li to tak nazvat) "kupčení" (něco za něco, co z toho budu mít já, jak mohu snížit hodnotu druhých pro posílení té mé... apod. Pozoruji též neschopnost řešit problémy, dostatečně komunikovat, mít úctu k sobě, k ostatním i ke všemu kolem sebe. Vím, že jsem schopná toto svým dětem předat, ale zároveň jsem si vědoma, jak pro ně bude kolektiv ve škole stále více důležitý. Nechci přihlížet tomu, jak přebírají modely chování dětí, jejichž rodiče tyto hodnoty buď sami nemají nebo neví, jak je předat. Proto jsem jednoznačně pro zavedení Etické výchovy na školách. Vnímám to jako důležitou součást prevence sociálně patologických jevů.
Děkuji za prostor pro názor
Blanka Junová


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: EV ve škole
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:51:33 
Jsem učitelkou EV na základní škole. Ráda si s dětmi tento program utvářím, ale zároveň dodržuji návrh M. Novákové, která vydala Manuál etické výchovy pro základní a střední školy.Na naší škole je EV jako hodinový předmět od 1.třídy. Děti se učí elementárním prvkům chování - pozdrav, poděkování, požádání - z hlediska praktičnosti i z osobnostně sociálního důvodu.Jsou seznamovány se svými stavy strachu,, zlosti, lásky apod.KOmunikují o nich a pozorují sebe i spolužáky při sdělování těchto stavů. V nižších ročnících působíme na jejich vlastnosti a ve vyšších ročnících se pomocí empatie dostáváme pod povrch k jádru úcty, pokory, spravedlnosti a prosociálního chování. Celý proces na naší škole je doprovázen znalostmi emoční inteligence, kdy celý pedagogický sbor je pomocí školení seznámen s touto problematikou. Nemohu říci, že žáci přijímají veškeré prvky EV a EQ s nadšením, ale seznamují se se životem z jiného úhlu pohledu, než z povinných předmětů -M,Z,Fy, D....Cítím si, že je potřeba s dětmi mluvit o tématech, které nikde neproberou, než v EV. Bohužel narážím na nemožnost studovat EV pro další pedagogy - nejsou otevřené dvouleté kurzy. Bez nich se EV moc učit nedá.
Takže na prvním místě je nutné rozšířit studium EV a potom může tato tematika vstoupit na půdu škol. Všem nám přeji úspěchy ve školství. Kéž se všichni chceme učit. Menšíková


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: etika jako samostatný předmět
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:53:01 
Přeji všem dobrý den a chtěla bych se jen krátce vyjádřit k otázce, zda by se měla ETV vyučovat jako samostatný předmět. Samozřejmě, že ano, ale jak již někdo přede mnou nastínil, obávám se, že pokud bude tento předmět ve výuce navíc, budou zase tyto hodiny-podobně jako předměty OV a RV- "rozházeny" těm, kterým schází pár hodin do úvazku. Podle mého názoru, pokud etiku nebude vyučovat ten, kdo prošel dvouletým kurzem EV, nebudou mít tyto hodiny patřičnou úroveň. Vždyť mnozí ani nevědí, co to etika vůbec je...ale na druhou stranu prohlašují, že to může učit každý, vždyť na tom nic zvláštního přece není...


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Zavedení etické výchovy do škol by bylo obrovským přínosem!
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 12:56:58 
Všichni, kteří pracujeme s lidmi a sledujeme, co se děje v naší společnosti, jsme si vědomi, že ani vysokoškolské vzdělání člověka není zárukou, že se tento člověk bude chovat k druhým lidem vstřícně, bude se snažit s nimi spolupracovat, pokud má s nimi společné úkoly,nebude se chovat sobecky, bezohledně a arogantně..V dřívějších dobách se velmi vzdělaní lidé nazývali "šlechtici ducha". Dnes je mnoho lidí s vysokoškolskými diplomy, ale "šlechtice ducha"
bychom museli hledat s lupou a silnými reflektory. Chybí KULTIVACE OSOBNOSTI - a té by mohla v dnešní situaci velmi napomoci etická výchova ve škole - tak, jak ji představil ve svém projektu profesor Roberto Roche Olivar.. Doufám, že se tento záměr podaří uskutečnit co nejdříve - na lidech přece záleží!


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Etika ano
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 13:09:57 
Dobrý den,píšu pár řádek, zda etiku ve školách ano.Učím ji již druhým rokem na základní škole, máme ji jako povinný předmět na druhém stupni, kromě 9.roč. Na národce se zařazují aktivity během výuky. Předmět je zařazen do našeho ŠVP. Je mi jasné, že některé jedince tato práce se sebou samým mine, nejem spasitel lidstva.Musím však říci, že většina dětí se zájmem se učí těm úžasným pravidlům -pozdravit, poděkovat, požádat atd. A berou to fakt vážně. Určitě patří etika mezi oblíbené hodiny a opravdu, hrozně rychle utíkají. Také mám speciální učebnu, kterou děti navštěvují nejraději. I to prostředí dělá divy. Proto si myslím, že něco dobrého si děti do života vezmou. Mějte se fajn, Žarka.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Je etická výchova potřeba? Ano, je.
PříspěvekNapsal: pát 16. led 2009 13:18:15 
Včera jsem se dívala na ČT 1 na pořad Máte slovo, který byl zaměřený na školství, zejména na chování žáků ve škole a jeho důsledky. Učitelé, odborníci a rodiče diskutovali o příčinách a pokoušeli se formulovat i opatření ke zlepšení kázně žáků. Řešení vyzněla velice bezradně. Ani jednou nezaznělo v hovoru slovo etika, etická výchova. A přitom je možné prostřednictvím etické výchovy probouzet a rozvíjet v dětech a mládeži dispozice a schopnosti, které navozují nejen slušné chování a disciplinu, ale také upevňují charakterové vlastnosti, vedou k citu pro druhé a k chování prosociálnímu. Zařadit etickou výchovu do škol je jedna významná možnost, jak motivovat k dobrým mezilidským vztahům a prožitkem a nácvikem upevňovat etické jednání žáků.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 355 ]  Přejít na stránku: Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na: