Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Šttědré dvacáté století
PříspěvekNapsal: pát 30. led 2009 23:59:29 
Návrh, jak vyučovat dějepis v tématických celcích, považuji za důležitý a velmi inspirativní. Ačkoli v současné době neučím, umím si představit, že na jeho základě připravuji tématický plán výuky v daných ročnících.
Dovolím si dva komentáře, které mě při pročítání navržené koncepce napadly. Vycházím ze své čtyřleté zkušenosti s výukou dějepisu a také ze zkušenosti s projektem Tváří v tvář historii, na jehož české verzi jsem se spolupodílel.

Velmi oceňuji, že je důraz na moderní dějiny kladen už do prvních dvou ročníků gymnázia. Domnívám se totiž, že je nutné vidět rozdíl mezi historií jako vědeckou disciplínou a dějepisem jako nástrojem k výuce a výchově mladých lidí. Pokud je dějepis tímto nástrojem, měl by žákům ve školách pomoci porozumět dnešní době. Pro výuku bychom tedy měli vybírat témata relevantní pro porozumění dnešku.
Taková výuka bude vědomou interpretací dějin a ne snahou o čistě objektivní výklad všeho, co se událo. Zjednodušeně řečeno, o řecké demokracii bychom se měli učit proto, že na jejich základech (byť s mnoha odlišnostmi) stavíme demokracii dnešní, o vývoji občanské společnosti v 19. století proto, že jde o základ dnešního politického života. Nabízený návrh může učitelům pomoci nacházet odpovědi na otázky, proč daný jev/událost/období učím.

Obsahově mi návrh – vyjádřím se především k první části – připadá srozumitelný. Osobně bych jen více zdůraznil dvě nejbolestivější témata 20. století – holocaust a období nesvobody (či chcete-li nedemokratické společnosti) v zemích východního bloku po 2. světové válce.
Obě témata se vymykají běžné dějepisné látce. Víc než jiná poukazují na roli jedince a na lidské chování v moderní společnosti. Aktivní nebo pasivní účast velké části společnosti umožnila, aby docházelo k potlačování práv a svobod vybraných skupin obyvatel a toto potlačování mělo tragické následky. V případě těchto témat nestačí jen porozumět historickému kontextu (nebo politickým dějinám), ale je potřeba jít dál, klást si otázky, diskutovat a reflektovat jevy, které se úzce týkají i našich životů. Tedy nejen se o nich učit, ale i se z nich poučit – a s tímto záměrem je třeba vybírat i konkrétní látku, které se budeme věnovat. A vybírat bude z čeho, dvacáté století k nám v množství námětů k přemýšlení bylo bohužel až příliš štědré.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Reakce na předcházející příspěvky
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 15:52:02 
Za autory předkládaného materiálu týkajícího se úprav vzdělávacího obsahu dějepisu v RVP G děkuji za určitě podnětnou připomínku od kolegy Sokola (na rozdíl od osoby s iniciálami M.K., která si plete ŠVP a RVP). Je však k další diskusi, jak "více zdůraznit" obě Sokolem zmiňovaná témata, neboť předkládaná verze RVP G jde pouze do úrovně učiva, ve kterém ani holocaust, ano období nesvobody nechybí. A o to jde v předkládaném dokumentu nejvíce - o rámcové vymezení nejdůležitějších výukových témat 20. století, které, jak pan Sokol uvádí, "bylo až příliš štědré", a proto jsme se zaměřili zejména na to, aby z navržené alternativy nevypadly zcela zásadní historická období. Avšak výběr konkrétní vyučované látky ponecháváme na úvaze a rozhodnutí jednotlivých vyučujících, kteří mají v současnosti pro vlastní přípravu na vyučování poměrně bohatý výběr z odborné literatury i z dalších informačních zdrojů (např. digitální úložiště materiálů-DUM).
Zdravím všechny přispěvatele
Aleš Franc


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: reakce
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 16:00:46 
Vážená/ý M.K. trochu mi zde chybí konkrétní názor, co Vám vadí a jak pozměnit či doplnit tento dokument, aby Vám vyhovoval. S Vaším nafouknutým NIC - ŠVP, Vám také asi nikdo moc nepomůže, Vy sám s týmem na Vaší škole jste zřejmě autorem tohoto NIC. Školní vzdělávací programy tedy ŠVP (u Vás nafouknuté NIC) píší školy samy. Možná se mýlím. Každopádně děkuji autorům za velmi inspirativní materiál. Pokusím se být konkrétnější, než nepodepsaný uživatel M.K. Kladně hodnotím srozumitelnost a rozpracování výstupů s učivem a pokus o autetntičnost jakéhokoliv dějepisného učiva - skvělé! Pokud půjde o dodatek k RVP stane se toto závazným pro všechny - chápu-li dobře. V tomto případě mám problém. Sposta dějepisářů již "nabaluje" své učivo na jiné - své projekty, jinak nazvané, jinak formulované. Do jaké míry budou tato shora daná témata na projekty a semináře závazná? A všechna? Například do tématu Chudí a bohatí v předložené fomě by se mi moc nechtělo. Trochu mě "vystrašilo" časté opakování slov sociální...a proletariát. Na semináři v NL jsme s kolegy z Maďarska a Polska při tématech třídní boj, proletariát a dělnické hnutí seděli s otevřenými ústy. Asi jen náš problém a jistá averze z dob minulých. V západní soc. Evropě to je moderní a je kladen na sociální dějiny velký důraz. O smyslu tohoto tématu nepochybuji ale nestačily by výstupy z oblasti PRÁCE A KAŽDODENNOST? Kde je dostatek prostoru pro historii všedního dne i multiperspektivitu různých sociálních vrstev obyvatelstva?
Ještě jedna připomínka k očekávaným výstupům. Možná by stálo za to je více sjednotit s výstupy z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce s dějěpisu nebo naopak. Mým cílem bude připravit studenty k maturitě dle katalogu a také splnit výstupy z tohoto RVP. Větší soulad ve formulování by určitě pomohl. V katalogu např.student rozliší charakteristické znaky a projevy osvícenství u Vás určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství apod. je a není to to samé. Když už tak už.:)
Díky i za nové náměty k sestavení nových otázek k případnou ústní maturitu...i toto se v ve Vašem dokumentu dá najít a vužít. Přeji Vám autorům, panu Sokolovi a všem dějepisářům vše nej ve Vaší práci. Omlouvám se předem za chyby. mou nechápavot i lehkou slaboduchost tohoto příspěvku. J.T.


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Pár slov k probíhající diskuzi
PříspěvekNapsal: úte 17. úno 2009 17:07:09 
Vážení diskutující, děkujeme Vám za Vaše příspěvky do diskuze, která se slibně rozjíždí. Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli vymazat reakce z diskuze, které se nacházely za příspěvkem Petra Sokola. Tyto příspěvky nebyly podepsány. Tímto bychom Vás chtěli vyzvat, aby další příspěvky byly s podpisem a nejlépe, aby byli účastníci diskuze i zaregistrovaní. Děkujeme předem za Vaše porozumění a těšíme se na Vaše další příspěvky. Moderátoři: Stáňa a Lukáš


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Odpověď panu Tůmovi
PříspěvekNapsal: stř 18. úno 2009 16:29:41 
Opět si dovolím za autory předkládaného materiálu zareagovat na diskusní příspěvek pana Jiřího Tůmy. Předně musím poděkovat za veskrze příznivý ohlas na náš dokument, což nás samozřejmě na jedné straně nesmírně těší a motivuje k další práci, ale na straně druhé zároveň zavazuje k vytváření podobně inspirativních a smysluplných materiálů pro výuku dějepisu.
Nyní pár slov na vysvětlenou k dotazům pana Tůmy: u předkládaného materiálu do budoucna počítáme s jeho včleněním do RVP G prostřednictvím adekvátní úpravy vzdělávacího obsahu dějepisu, ale to je v této době spíše "hudba budoucnosti". Nejdříve musí "doběhnout" veřejná diskuse na Metodickém portálu, následovat bude zapracování eventuálních úprav vzešlých z předcházející diskuse, poté dojde k ověření na několika vybraných gymnáziích. A až poté, v případě schválení na MŠMT, se může realizovat úprava platného RVP G.
Co se týká závaznosti témat zařazených v rámci specializačního kurzu pro 3. 4. ročník, tak naším cílem je předložit učitelům dějepisu více tematických bloků, ze kterých by si sami vybírali dle vlastního uvážení, osobních dispozic či specifických záměrů školy apod. Rozhodně není naším úmyslem něco nadekretovat tak, aby všichni učili všechno a podle zcela stejné šablony. Tudíž klidně postačí odučit téma "Práce a každodennost" bez toho, aby nutně muselo být zařazeno téma "Rovnost a nerovnost ve společnosti". Pokud se však někdo bude chtít cíleně zaměřit na sociální dějiny, tak samozřejmě může učit oba výše zmíněné tematické bloky.
Ohledně většího důrazu na sjednocení navrhovaného materiálu a Katalogu požadavků k maturitní zkoušce z dějepisu vlastně ani nelze postupovat jinak. Výstupy i učivo obsažené v RVP G nemohou být v rozporu s Katalogem, ale v současné době, kdy se velmi silně a razantně finišuje s přípravami na reformovanou maturitní zkoušku, se na to možná zas až tak striktně a důsledně nehledělo, ale do příštích let určitě plánujeme vše sjednotit, příp. minimálně upravit tak, aby RVP G nebyl v rozporu s Katalogem. Ale na druhou stranu nám přeci nejde o pouhé slovíčkaření ve smyslu, zda je ta sklenice poloprázdná, anebo poloplná...
Krásné dny všem diskutujícím
Aleš Franc


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Dějepis???
PříspěvekNapsal: ned 22. úno 2009 7:57:47 
Souhlasím, s paní Hudecovou, že těžiště dějepisného vyučování spočívá v pochopení vztahů, vazeb, souvislostí a procesů, nikoli v množství osvojených faktů.(Pojetí oboru Dějepis v RVP ZV)
Právě proto si ale myslím, že je návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis velmi nešťastný.
Student má, mimo jiné, porozumět co je to demokracie.
Jestliže chceme, aby opravdu něco pochopil, není přece možné omezit se ve starověku jenom na fungování demokracie v řecké polis. Když to uděláme, získá myslící student představu, že demokracie je největší neštěstí, jaké může společnost potkat. Občané se hašteří ve chvíli, kdy je třeba rázně jednat, místo aby naslouchali hlasu rozumu, podléhají demagogii a své hrdiny posílají do vyhnanství, nebo odsuzují k smrti.
Jak má pochopit pojem demokracie, když mu neukážeme despocii v různých podobách? A když si neudělá obrázek o životě pod vládou tyrana?
Důraz na moderní dějiny je také oprávněný požadavek. Každý mladý člověk má beze sporu vědět co je evropské společenství uhlí a oceli, kdo byl Heliodor Píka a jak se točilo československým režisérům na počátku normalizace.
Jenže mnohé z toho může sdělit ZSV, literatura, nebo třeba výtvarná výchova. Bez spolupráce různých předmětů to snad ani nejde.
Na druhé straně jsou informace, které může zprostředkovat pouze dějepis. Kdo si má utvořit názor na význam evropské unie, potřebuje také vědět, kolik válek zmítalo Evropou od chvíle, kdy se tu usadili první zemědělci, dávno před tím, než se vůbec utvořily hranice středověkých států. A také to, jak skončily v minulosti různé pokusy o vytvoření stabilního systému, systému který by dokázal předejít válce prostředky diplomacie.
Kromě toho, kdo jiný nežli dějepisář by si měl uvědomovat, že v historii jsou i jiná naléhavá poselství, nežli varování před hrůzami totality. Co například obtíže soužití národů různou kulturní tradicí? Anebo třeba zkušenosti civilizací, které zlikvidovaly své vlastní životní prostředí?
Kdo jiný nežli vlastník křišťálové koule si vůbec troufne předvídat, které z témat je důležité pro budoucí generace? Stačí si představit, jak by vypadal RVP, kdybychom ho psali za první republiky. Hlavním tématem by jistě byla demokracie, ale demokracie humanitní a důraz bychom kladli na popis boje proti zkostnatělé habsburské monarchii. A přitom dnes už víme, že se tehdy lidem nad hlavami vznášelo úplně jiné nebezpečí. Nebezpečí, jaké si pod ochrannými křídly mocnářství vůbec neuměli představit.
Je možné, že na gymnáziu nedochází k systematizaci poznatků, získaných na základní škole. Ale to je důvod modernizovat metody, ne ustoupit od cyklického uspořádání a rezignovat na výuku dějepisu jako takovou.

Hana Dušková


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Poslední výzva
PříspěvekNapsal: úte 05. kvě 2009 13:03:57 
Vážení diskutující! Rádi bychom během týdne uzavřeli diskusi týkající se alternativní verze textu k oboru dějepis v RVP GV. Předtím než se tak stane, máte připravenou možnost zhlédnout zajímavý text, který se týká změny dokumentu, viz Historie a škola VII., Člověk, společnost, dějiny. Těšíme se na Vaše reakce a podněty! Diskuse bude uzavřena dne 12. 5. 2009. S pozdravem moderátoři: Lukáš a Stáňa


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Ukončení diskuse
PříspěvekNapsal: úte 12. kvě 2009 8:24:29 
Vážení diskutující, čas pro diskuse k dějepisu GV nám s dnešním datem vypršel. Účastníkům diskuse patří poděkování za podnětné a zajímavé názory a myšlenky, a také za ochotu a investovanou energii. Těšíme se na další setkávání v nově otevřených diskusích na rvp.cz. S pozdravem Stáňa a Lukáš, moderátoři


Nahoru
  
 
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 9 ] 

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na: