Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku: 1, 2, 3, 4, 5  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: pát 05. říj 2012 8:57:34 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: pát 30. říj 2009 9:59:26
Příspěvky: 26
Úpravy RVP ZV ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se týkají vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Úpravy jsou výsledkem činnosti pracovních skupin vedených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ke změně došlo v zařazení Dalšího cizího jazyka, který byl včleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Úpravy vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk se týkají jak očekávaných výstupů, tak i učiva. Cílem úprav bylo nastavit větší soulad očekávaných výstupů se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR) a lépe přizpůsobit očekávané výstupy věku žáků. Původně byly očekávané výstupy členěny na receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti. V upravené verzi jsou očekávané výstupy členěny na čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, psaní a mluvení. Účelem bylo vytvořit dostatečný prostor pro rozvoj komunikačních dovedností žáků. V upravené verzi RVP ZV směřuje vzdělávání v Cizím jazyce nadále k dosažení úrovně A2 a v Dalším cizím jazyce k dosažení úrovně A1 podle SERR.

Další úpravy se vztahují k učivu, které je určeno pro všechny cizí jazyky společně. V předkládané podobě je učivo dále rozšířeno a konkretizováno o mluvnici pro anglický, německý a francouzský jazyk, tedy jazyky, pro které byly vypracovány Standardy pro základní vzdělávání. Smyslem konkretizace učiva mluvnice bylo přehledněji uspořádat podstatné mluvnické učivo a současně zabránit zbytečnému přetěžování žáků mluvnicí.

V příloze najdete části RVP ZV s vyznačenými změnami.
Příloha:
Upravy RVP ZV - cizi jazyk.pdf [319.88 KiB]
1777 krát

Po seznámení s provedenými úpravami se můžete zeptat na případné nejasnosti a jejich dopad na vzdělávání žáků. Nebo také sdělit své připomínky k navrženým úpravám.

Odborný dohled nad diskuzí: Mgr. Kamila Sladkovská, Mgr. Tereza Šmídová, PhDr. Jitka Tůmová


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: stř 10. říj 2012 17:30:24 
Na základě diskuse proběhlé na pracovním semináři k revizi RVP v Praze 9.10.2012, uvádím rozsah gramatiky pro úroveň A2 podle vsutních testů pro PF UK. Podobný výčet by měl být zahrnut jako učivo do RVP AJ pro 2.stupeň. Prosím za povšimnutí, že je jasně logicky srukturován, nezačíná vedlejšími větami, ale postupnými kroky od časování to be dál a NEOBSAHUJE mnohé z učiva, které je dnes na ZŠ vyučováno a je zahrnuto i do navrhovaných změn:
Výčet gramatických jevů a slovní zásoby pro úspěšné zvládnutí vstupního testu a vstup do jazykové výuky na PedF MU, úroveň A2
Gramatika

* to be (časování slovesa „být“)
* articles (základní pravidla pro používání členů v AJ)
* this/that/these/those
* have got
* possessive (přivlastňování v AJ)
* present simple (přítomný čas prostý)
* like/hate…sth. /doing sth.
* adverbs of frequency (sometimes, often, usually, never, …)
* can/can’t
* there is/are…
* some, any, no
* countables/uncountables (počitatelná/nepočitatelná podstatná jména)
* how much, how many
* was/were
* past simple, regular/irregular verbs (minulý čas prostý, min. 40 nejběžnějších nepravidelných sloves)
* comparative and superlative adjectives (stupňování přídavných jmen)
* present continuous (přítomný čas průběhový)
* future intentions: going to/would like to and want to (vyjádření budoucího záměru/plánu v AJ)
* infinitive of purpose (infinitiv účelový, ekvivalent české vedlejší věty učelové)
* will
* might
* present perfect (předpřítomný čas prostý)
* time phrases with present perfect and past simple (typická časová určení používaná s
* minulým/předminulým časem)
* prepositions of place, movement and time (základní předložky místa, pohybu a času)
* must
* have to
* don’t have to


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku : 1
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: stř 10. říj 2012 17:37:35 
Velmi se omlouvám za překlep, jedná se samozřejmě o Masarykovu univerzitu v Brně.
Viz odkaz na stránky
http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instit ... ni-zasoba/


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: čtv 11. říj 2012 9:19:24 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: pát 30. říj 2009 9:59:26
Příspěvky: 26
Dobrý den,

děkujeme za váš podnět ke gramatice v angličtině na úrovni A2. S Vaším podnětem budeme pracovat při vypořádání připomínek z této diskuze.


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: pát 12. říj 2012 13:34:43 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: pát 29. kvě 2009 7:20:33
Příspěvky: 3
Dobrý den.
V podstatě souhlas - odpovídá výuce gramatických jevů v naší škole. Pouze jedna oprava "time phrases with present perfect and past simple (typická časová určení používaná s minulým/předpřítomným časem).
Nemáme zahrnuto modální sloveso "might" a ve Vašem přehledu mi chybí další modální slovesa (can, should/shouldn´t, could/couldn´t).


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku : 1
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: sob 13. říj 2012 19:05:46 
Můžeme nabízet další cizí jazyk již od 6. ročníku????


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku : 1
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: sob 13. říj 2012 19:54:26 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: pát 30. říj 2009 9:59:26
Příspěvky: 26
Dobrý den,

ano, můžete. Je to plně v souladu s RVP ZV.


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: sob 13. říj 2012 20:34:13 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: pát 10. pro 2010 15:17:05
Příspěvky: 606
Druhý cizí jazyk lze učit už od 1. ročníku. Tak to mají např. ve waldorfských školách.

_________________
prezident spolku Pedagogická komora


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku : 5
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: pon 15. říj 2012 11:33:34 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: úte 08. pro 2009 7:16:10
Příspěvky: 25
K diskuzi – Cizí jazyk 1. stupeň:
Celkově jsem po prostudování změn dospěl k závěru, že úroveň jazyka jde v návrhu ještě níže, než je nastavena nyní. Vzhledem k tomu, že nepatříme mezi národ s jazykově příliš vzdělanými obyvateli, doporučoval bych úroveň minimálně nesnižovat, ba trochu pozvednout. Je jisté, že to nelze zajistit jen úpravou RVP ZV, nicméně do diskuze přispívám:
K očekávaným výstupům vzdělávacího oboru cizí jazyk na 1. stupni:
Vítám snahu o úpravu názvosloví, které bude více odpovídat čtyřem složkám jazyka (poslech, mluvení, čteni, psaní).
Zatímco u 2. období jsou již složky rozčleněny, u 1. období zůstala terminologie „stará“.
Navrhuji u 1. období také ona 4 pojmenování (poslech s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní) s tím, že očekávané výstupy budou pochopitelně na nižší úrovni než u 2. období. V prvních letech výuky jazyka je jistě nejdůležitější poslech a správné vyslovování, ale např. ve 3. ročníku, kdy již žáci znají abecedu, se k poslechu a mluvení automaticky přiřazuje čtení a psaní. Podle mého názoru je proto lepší, myslet na očekávané výstupy už i v 1. období z pohledu všech čtyř složek jazyka a nezapomínat na jejich rozvíjení a začlenění do každé vyučovací hodiny.
Dovolím si navrhnout očekávané výstupy i s terminologií složek jazyka, které budou akcentovat právě to, v čem u nás ještě i mnozí dospělí mluvčí nejčastěji chybují (výslovnost, slovní zásoba, fráze):
Očekávané výstupy – 1. období
Poslech s porozuměním
žák:
 rozumí jednoduchým pokynům
 rozumí jednoduchým otázkám
 pochopí téma jednoduchého rozhovoru
 přiřadí mluvenou podobu jazyka jeho psané podobě
Mluvení
žák:
 pozdraví a rozloučí se
 reaguje správně na jednoduché pokyny
 odpoví na jednoduché otázky
 zopakuje a vyslovuje foneticky správně slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce setkal
 pojmenuje některé osoby, zvířata, věci a činnosti každodenního života
Čtení s porozuměním
žák:
 přečte foneticky správně slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce setkal
 pochopí téma jednoduchého krátkého textu
Psaní
žák:
 přiřadí písemnou formu slova a slovního spojení slyšenému jazyku
 napíše slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce setkal
 opíše jednoduchý text


Očekáané výstupy – 2. období
Poslech s porozuměním
žák:
 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají známých témat
 pochopí téma jednoduššího rozhovoru
 přiřadí mluvenou podobu jazyka jeho psané podobě
 rozumí jednoduchému poslechu, který se týká známého tématu

Mluvení
žák:
 pozdraví a rozloučí se, omluví, požádá o jednoduchou informaci
 reaguje správně na pokyny, se kterými se ve výuce setkal
 zopakuje a vyslovuje foneticky správně slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce setkal
 pojmenuje osoby, zvířata, věci, jejich vlastnosti, činnosti a další slovní zásobu, se kterou se ve výuce setkal
 umí odpovědět a zeptat se na jednoduché otázky týkající se jeho osoby, rodiny, volného času a dalších témat, se kterými se ve výuce setkal
 se zapojí do jednoduché konverzace

Čtení s porozuměním
žák:
 přečte foneticky správně slova, slovní spojení a věty, se kterými se ve výuce setkal
 pochopí téma jednoduchého krátkého textu
 rozumí slovům a jednoduchým větám v krátkých textech, které se vztahují k tématům, se kterými se ve výuce setkal
 porozumí neznámému výrazu z kontextu v jednoduché větě nebo krátkém jednoduchém textu

Psaní
žák:
 přiřadí písemnou formu slova a slovního spojení slyšenému jazyku
 napíše správně slova a slovní spojení, se kterými se ve výuce setkal
 opíše správně jednoduchý text
 s použitím jednoduchých vět a slovních spojení napíše krátký text o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
Cizí jazyk - 1. stupeň:
Učivo:
V učivu bych ponechal
• pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování, představování
• jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav, dopis, omluva, žádost

Často jsem měl možnost zažít, že právě v těchto projevech mají ne-rodilí mluvčí jazykový problém nebo dochází k nedorozuměním.


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku : 5
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

 Předmět příspěvku: Re: Cizí jazyk a Další cizí jazyk v RVP ZV
PříspěvekNapsal: úte 16. říj 2012 8:51:43 
Offline
Uživatelský avatar

Registrován: pát 30. říj 2009 9:59:26
Příspěvky: 26
Dobrý den,

děkujeme za Vaše velmi konkrétní připomínky a postřehy, ve kterých upozorňujete na dva základní problémy, tj. 1. nejvhodnější členění očekávaných výstupů v Cizím jazyce a Dalším cizím jazyce, 2. míra konkretizace očekávaných výstupů.
Členění očekávaných výstupů na receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti, nelze vnímat jako zastaralé,ale jinak systematizované. Společný evropský referenční rámec (SERR) pracuje s členěním: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní interakce, samostatný ústní projev a písemný projev. Obojí členění má své výhody a nevýhody. Členění používané SERR je přesnější než členění na receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti, nicméně v reálu se tyto dovednosti prolínají a je tomu tak i v případě některých očekávaných výstupů, např. pojmenuje ústně i písemně některé osoby, zvířata, věci a činnosti každodenního života. V tomto případě se jedná o produktivní řečové dovednosti a o mluvení a psaní. Pokud byste chtěl přiřadit tento výstup k psaní a mluvení, musel byste minimálně vytvořit dva očekávané výstupy.
Vámi navrhované očekávané výstupy jsou velmi zdařilé, nicméně nesmíme zapomenout, že v RVP ZV pracujeme s "rámcovými" očekávanými výstupy, se kterými se dále pracuje v ŠVP. Proto je nutné zvolit jejich správnou míru konkretizace.
S Vašimi podněty se bude každopádně pracovat při vypořádání připomínek z této diskuze.


Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
 Profil  
Odpovědět s citací  
Hodnocení článku :
Hodnotit příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku: 1, 2, 3, 4, 5  Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků


Můžete zakládat nová témata v tomto fóru
Můžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na: